2019-11-13
10:59

 ќголошуЇтьс€ конкурс ‘37  ƒержавного фонду фундаментальних досл≥джень ”крањни   та Ќ÷Ќƒ ‘ранц≥њ(CNRS)-2010

ƒержавний фонд фундаментальних досл≥джень (ƒ‘‘ƒ) та Ќац≥ональний центр наукових досл≥джень ‘ранц≥њ (Ќ÷Ќƒ) - Centre National de la Recherche Scientifique(CNRS) в≥дпов≥дно до укладеноњ ”годи про сп≥вроб≥тництво оголошують другий конкурс сп≥льних проект≥в наукових досл≥джень на отриманн€ ф≥нансовоњ п≥дтримки дл€ проведенн€ фундаментальних наукових досл≥джень за наступними науковими напр€мами:

 • математика, ≥нформатика, механ≥ка
 • ф≥зика ≥ астроном≥€
 • х≥м≥€
 • б≥олог≥€ та медицина
 • наука про «емлю та проблеми навколишнього середовища
 • науки про людину та сусп≥льство
 • науков≥ основи перспективних технолог≥й ;

” рамках конкурсу п≥дтримуютьс€ досл≥дженн€ вищих навчальних заклад≥в, що виконуютьс€ сп≥льно украњнськими та французькими вченими ≥ €к≥ Ї пр≥оритетними дл€ обох стор≥н. ”мови аналог≥чного конкурсу дл€ вчених з ≥нституц≥й ЌјЌ ”крањни розм≥щено на сайт≥ www.nas.gov.ua

‘орму запиту та умови конкурсу з додатками можна завантажити з сайту www.dffd.gov.ua або переписати на електронний нос≥й ≥нформац≥њ в дирекц≥њ ƒ‘‘ƒ.

”мови конкурсу:

”с≥ види п≥дтримки фундаментальних наукових досл≥джень зд≥йснюютьс€ ƒ‘‘ƒ на конкурсн≥й основ≥ незалежно в≥д в≥ку або посади науковц€.

ƒосл≥дник-науковець може бути кер≥вником т≥льки одного поданого запиту.

“ематичн≥ формулюванн€ у запитах кожноњ ≥з стор≥н мають бути однаковими.

“ривал≥сть кожного проекту - 2 роки з можливим однор≥чним продовженн€м.

”крањнськ≥ та французьк≥ вчен≥ , учасники проекту, попередньо узгоджують м≥ж собою науковий план сп≥льних досл≥джень.

ѕодача запит≥в зд≥йснюЇтьс€ у 2 етапи:

 • Ќа першому етап≥ французьк≥ учасники проекту мають до 31 березн€ 2010 року подати у Ќ÷Ќƒ св≥й запит на участь у конкурс≥ PICS 2010 дл€ попередньоњ експертизи.
 • Ќа другому етап≥ (з 1 кв≥тн€ до 31 травн€ 2010 року)учасники сп≥льних проект≥в подають запити дл€ заключного узгодженн€: украњнськ≥ вчен≥ подають запити до ƒ‘‘ƒ ( за формами конкурсу ‘37 ƒ‘‘ƒ- на сайт≥ www.dffd.gov.ua) , а французьк≥ вчен≥ одночасно до Ќ÷Ќƒ (за формами Ќ÷Ќƒ).

ƒо конкурсу не допускаютьс€:

 • проекти, представлен≥ т≥льки одн≥Їю стороною;
 • проекти, отриман≥ п≥сл€ к≥нцевого терм≥ну подач≥ запиту;
 • проекти, п≥дготовлен≥ не за вимогами до оформленн€.

”с≥ допущен≥ до конкурсу запити проход€ть паралельно незалежну експертизу: запити французьких учених у Ќ÷Ќƒ, запити украњнських учених у ƒ‘‘ƒ.

≈кспертиза запит≥в зд≥йснюЇтьс€ кожною ≥з стор≥н самост≥йно в≥дпов≥дно до власних правил. ≤нформац≥€ про проходженн€ експертизи строго конф≥денц≥йна.

–езультати конкурсу будуть п≥дведен≥ у грудн≥ 2010 року. ѕ≥сл€ погодженн€ результат≥в, список проект≥в дл€ отриманн€ п≥дтримки кожноњ сторони буде опубл≥кований на сайт≥ ƒ‘‘ƒ.

‘≥нансуванн€ проект≥в зд≥йснюЇтьс€ наступним чином: ƒ‘‘ƒ ф≥нансуЇ проекти украњнських вчених, Ќ÷Ќƒ - французьких.

ўор≥чне ф≥нансуванн€ ƒ‘‘ƒ на п≥дтримку сп≥льних украњнсько-французьких проект≥в (конкурс ‘37) визначаЇтьс€ ≥ затверджуЇтьс€ –адою ƒ‘‘ƒ у рамках доведених обс€г≥в кошт≥в держбюджету дл€ ƒ‘‘ƒ у поточному роц≥.

ћатер≥али украњнських учених на електронних (файл ххх.z37) ≥ паперових (роздрукован≥ та затверджен≥ у 2 прим≥рниках) нос≥€х подаютьс€ до ƒ‘‘ƒ за адресою:

01601,ћ—ѕ,м. ињв,Ѕульв.“араса Ўевченка,16,к≥мн.403,телефон дл€ дов≥док (044)246-39-27

 оординатор конкурсу – ¬еличко ≤рина √еорг≥њвна (velichkoirina2008~B`Ђ@'ШЬukr.net)

ƒетальна ≥нформац≥€: Conkurs37.zip