2019-11-13
10:59

 онкурс сп≥льних науково-досл≥дних проект≥в в рамках ѕрограми науково-техн≥чного сп≥вроб≥тництва м≥ж ”крањною ≥ ‘едеративною –еспубл≥кою Ќ≥меччина

ћетою конкурсу Ї спри€нн€ сп≥вроб≥тництву з науки, технолог≥й та ≥нновац≥й м≥ж украњнськими та н≥мецькими досл≥дницькими установами, вищими навчальними закладами та ≥нновац≥йними малими та середн≥ми п≥дприЇмствами.

ѕ≥дтримуван≥ проекти передус≥м повинн≥ служити налагодженню нових контакт≥в та ≥нтенсиф≥кац≥њ ≥снуючого сп≥вроб≥тництва м≥ж науковц€ми обох крањн. “им самим повинна бути закладена основа дл€ подальших проектних за€вок до актуальних програм тематичних пр≥оритет≥в —ьомоњ рамковоњ програми ™вропейського —п≥втовариства з досл≥джень, технолог≥чного розвитку та демонстрац≥йноњ д≥€льност≥, а також до ≥нших в≥дпов≥дних наукових ѕрограм ™— за спри€нн€ ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни та ‘едерального м≥н≥стерства осв≥ти ≥ наукових досл≥джень ‘едеративноњ –еспубл≥ки Ќ≥меччина.

ѕрограма науково-техн≥чного сп≥вроб≥тництва м≥ж ”крањною ≥ Ќ≥меччиною

Ќауково-техн≥чне сп≥вроб≥тництво м≥ж ”крањною ≥ ‘едеративною –еспубл≥кою Ќ≥меччина зд≥йснюЇтьс€ на основ≥ —п≥льноњ декларац≥њ ‘едерального м≥н≥стерства досл≥джень ≥ технолог≥й ‘–Ќ та ƒержавним ком≥тетом ”крањни у справах науки ≥ техн≥ки про науково-техн≥чне сп≥вроб≥тництво в≥д 10 червн€ 1993 року.

«г≥дно з ц≥Їю ƒекларац≥Їю ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки ”крањни та ‘едеральним м≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки Ќ≥меччини зд≥йснюЇтьс€ п≥дтримка обм≥ну в≥зитами в рамках виконанн€ сп≥льних науково-досл≥дних проект≥в за такими пр≥оритетними напр€мками:
сп≥вроб≥тництво в галуз≥ матер≥алознавства, ф≥зики та х≥м≥њ, б≥отехнолог≥й, ≥нформац≥йних технолог≥й, наноф≥зики та нанотехнолог≥й, захисту навколишнього середовища;
досл≥дженн€ в галуз≥ охорони здоров'€, ефективна боротьба ≥з захворюванн€ми;
трансфер технолог≥й та створенн€ п≥дприЇмств, ор≥Їнтованих на створенн€ передових технолог≥й;
науков≥ досл≥дженн€ та ≥нновац≥њ на малих та середн≥х п≥дприЇмствах.

”мови конкурсу двосторонн≥х науково-досл≥дних проект≥в в рамках ѕрограми

 онкурс Ї в≥дкритим дл€ державних вищих навчальних заклад≥в, науково-досл≥дних установ та п≥дприЇмств обох крањн.

Ќа конкурс подаЇтьс€ проектна пропозиц≥€ за формою, наданою у додатку,  сп≥льно з н≥мецьким партнером:
украњнським вченим - до департаменту м≥жнародного сп≥вроб≥тництва та Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни за адресою: 01601, м. ињв, бул.Ўевченка 16, к.311.  онтактна особа: —ахаренко “ет€на ќлександр≥вна, тел.: (044) 246-39-91, e-mail: t_sakharenkoзаTѓR@ШСР0#mon.gov.ua.   
н≥мецьким вченим - до ћ≥жнародного бюро ‘едерального м≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки Ќ≥меччини при Ќ≥мецькому аерокосм≥чному центр≥  (Interational Bureau of the Federal Ministry of Education and Research of Germany, German Aerospace Center) за адресою: 53227 м.Ѕонн, вул. ен≥гсв≥нтерер штрассе, 522-524 (53227 Bonn, Konigswinterer Strasse, 522-524).

 онтактна особа: д-р ≈р≥х –ацке ((Dr. Erich Rathske), тел.: +49 (228) 3821-464, e-mail: Erich.RathskeзаTѓR@ШСР0#dlr.de.

‘орма проектноњ пропозиц≥њ дл€ н≥мецьких вчених знаходитьс€ на сайт≥: www.internationales-buero.de.

¬ раз≥ позитивноњ експертноњ оц≥нки ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки ”крањни та ‘едеральним м≥н≥стерством осв≥ти ≥ наукових досл≥джень Ќ≥меччини проект приймаЇтьс€ до виконанн€ на 2-р≥чний пер≥од. ћожливе продовженн€ проекту до 3-р≥чного пер≥оду за умови погодженн€ обома м≥н≥стерствами.

“ерм≥ни поданн€ за€вки на конкурс

«а€вки на конкурс подаютьс€ з 23 грудн€ 2009 року до 29 лютого 2010 року.

‘≥нансуванн€

¬ рамках проект≥в ф≥нансуютьс€:

  • транспортн≥ витрати (бере на себе сторона-в≥дправник);
  • добов≥ та проживанн€ (бере на себе сторона-приймальниц€).

ƒодаток. ”крањна - ‘едеративна –еспубл≥ка Ќ≥меччина. ѕроектна пропозиц≥€ на сп≥льний науково-досл≥дний проект