2020-05-25
11:24

Конкурс спільних науково-дослідних проектів в рамках Програми науково-технічного співробітництва між Україною і Федеративною Республікою Німеччина

Метою конкурсу є сприяння співробітництву з науки, технологій та інновацій між українськими та німецькими дослідницькими установами, вищими навчальними закладами та інноваційними малими та середніми підприємствами.

Підтримувані проекти передусім повинні служити налагодженню нових контактів та інтенсифікації існуючого співробітництва між науковцями обох країн. Тим самим повинна бути закладена основа для подальших проектних заявок до актуальних програм тематичних пріоритетів Сьомої рамкової програми Європейського Співтовариства з досліджень, технологічного розвитку та демонстраційної діяльності, а також до інших відповідних наукових Програм ЄС за сприяння Міністерства освіти і науки України та Федерального міністерства освіти і наукових досліджень Федеративної Республіки Німеччина.

Програма науково-технічного співробітництва між Україною і Німеччиною

Науково-технічне співробітництво між Україною і Федеративною Республікою Німеччина здійснюється на основі Спільної декларації Федерального міністерства досліджень і технологій ФРН та Державним комітетом України у справах науки і техніки про науково-технічне співробітництво від 10 червня 1993 року.

Згідно з цією Декларацією Міністерством освіти і науки України та Федеральним міністерством освіти і науки Німеччини здійснюється підтримка обміну візитами в рамках виконання спільних науково-дослідних проектів за такими пріоритетними напрямками:
співробітництво в галузі матеріалознавства, фізики та хімії, біотехнологій, інформаційних технологій, нанофізики та нанотехнологій, захисту навколишнього середовища;
дослідження в галузі охорони здоров'я, ефективна боротьба із захворюваннями;
трансфер технологій та створення підприємств, орієнтованих на створення передових технологій;
наукові дослідження та інновації на малих та середніх підприємствах.

Умови конкурсу двосторонніх науково-дослідних проектів в рамках Програми

Конкурс є відкритим для державних вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств обох країн.

На конкурс подається проектна пропозиція за формою, наданою у додатку,  спільно з німецьким партнером:
українським вченим - до департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України за адресою: 01601, м.Київ, бул.Шевченка 16, к.311. Контактна особа: Сахаренко Тетяна Олександрівна, тел.: (044) 246-39-91, e-mail: t_sakharenkoт€v$@ЅшбЩmon.gov.ua.   
німецьким вченим - до Міжнародного бюро Федерального міністерства освіти і науки Німеччини при Німецькому аерокосмічному центрі  (Interational Bureau of the Federal Ministry of Education and Research of Germany, German Aerospace Center) за адресою: 53227 м.Бонн, вул.Кенігсвінтерер штрассе, 522-524 (53227 Bonn, Konigswinterer Strasse, 522-524).

Контактна особа: д-р Еріх Рацке ((Dr. Erich Rathske), тел.: +49 (228) 3821-464, e-mail: Erich.Rathskeт€v$@ЅшбЩdlr.de.

Форма проектної пропозиції для німецьких вчених знаходиться на сайті: www.internationales-buero.de.

В разі позитивної експертної оцінки Міністерством освіти і науки України та Федеральним міністерством освіти і наукових досліджень Німеччини проект приймається до виконання на 2-річний період. Можливе продовження проекту до 3-річного періоду за умови погодження обома міністерствами.

Терміни подання заявки на конкурс

Заявки на конкурс подаються з 23 грудня 2009 року до 29 лютого 2010 року.

Фінансування

В рамках проектів фінансуються:

  • транспортні витрати (бере на себе сторона-відправник);
  • добові та проживання (бере на себе сторона-приймальниця).

Додаток. Україна - Федеративна Республіка Німеччина. Проектна пропозиція на спільний науково-дослідний проект