2018-12-10
16:43

Наукова діяльність

 Переглянути презентацію-звіт про наукову діяльність у 2017 році

Університет має в своїй структурі 2 інститути та 12 факультетів (88 кафедр, з яких 82 випускаючих), коледж. Кількість штатних наукових та науково-педагогічних кадрів 2017 році складала 1208 осіб, у тому числі докторів наук – 157, кандидатів наук – 765.

У 2017 році в університеті виконувалося 126 науково-дослідних робіт, з яких 81 кафедральні, 33 – держбюджетні (27 – фундаментальні, 5 – прикладних, та 1 наукова робота молодих учених), а також 12 договірних робіт (4 – госпдоговірні, по ДФФД – 5, за програмами міжнародного співробітництва – 3). Загальний обсяг фінансування за загальним фондом склав 10595,1 тис.грн., у тому числі 781,0 тис.грн на збереження об’єктів, що становлять національне надбання. За спецфондом обсяг фінансування склав 1445,85 тис.грн, у тому числі 498,35 тис.грн – за госпдоговорами.

Категорії

робіт

2014

2015

2016

2017

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

Фундаментальні

20

2551,4

21

3232,6

19

4687,2

28

8183,104

Прикладні

11

1704,4

9

1735,2

11

2170,708

5

1630,996

Госпдоговірні

4

309,4

6

409,2

2

233,8

4

498,35

У ЧНУ наявні 4 об'єкти що внесені до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання. У 2017 році МОН України виділило кошти на придбання книжкового сканеру Metis EDS Alpha з комплектом супутнього обладнання для цифрової обробки стародруків та рідкісних книг.

У звітному 2017 році функціонувало 11 спеціалізованих учених рад (з яких 5 докторські). У 2017 році по всіх спеціалізованих вчених радах захищено 54 дисертації, у тому числі 53 кандидатських та 1 докторська дисертація.

Станом на 01 січня 2018 року підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за 25 ліцензованими спеціальностями; доктора наук – 9 спеціальностями.

Аспірантами, докторантами, здобувачами – співробітниками університету за 2015 рік захищено 9 докторських та 61 кандидатська дисертація, за 2016 рік – 12 докторських та 45 кандидатських дисертацій, за 2017 рік – 11 докторських та 31 кандидатська дисертація.

У 2017 році співробітниками університету видано 101 монографія, 18 підручників 104 навчальних посібників, 421 стаття у міжнародних журналах (у т.ч. 175 статтей опубліковано у рейтингових міжнародних журналах). За кордоном видано 27 монографій.

Молоді вчені університету у звітному році виконували грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (канд. хім. Наук Халавка Ю.Б) та грант Президента України для підтримки наукових досліджень докторів наук (доктор фіз.-мат. наук Ушенко Ю.О.).

У 2017 році університетом на замовлення ПАТ "Чернівецький олійно-жировий комбінат" (м. Чернівці) проведено ряд досліджень щодо створення комплексних інгібіторів захисту металевих поверхонь теплообмінників устаткування олійно-екстракційного заводу і компресорної установки від аномальних процесів та розчинів для захисту обладнання оборотних систем екстракційних цехів від процесів солеосадження та біообростання.

У 2017 році університет на замовлення Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА виконував регіональну програму «БУКОВИНСЬКІ СТУДІЇ VIII» (археологія, історія та культура Буковини (1359-1940 рр.)».

На базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 11-15 вересня 2017 року була проведена міжнародна наукова конференції “Кореляційна оптика 2017”. Програма конференції включала 28 запрошених доповідачів, 26 регулярних доповідей та 97 постерних доповідей. Доповіді були представлені 120 дослідниками з 23 країн. Проведена спеціальна секція для молодих вчених за участю запрошених доповідачів, нагороджено найкращі наукові роботи студентів та аспірантів. За результатами роботи конференції планується друк збірника наукових праць під егідою Міжнародного товариства інженерів-оптиків SPIE (SPIE Proceeding), а також публікація праць у провідних Scopus виданнях: Journal of Biomedical Optics та журналі Optical Engineering.

Впродовж 12-14 жовтня 2017 року, у рамках співпраці між Чернівецьким та Ясським університетами та регіонального партнерства в Консорціумі університетів Молдови, Румунії та України, проходила Міжнародна наукова конференція «Охоплюючи лінгвістичну і культурну різноманітність через призму англійської мови». Організатори: кафедра англійської мови Ясського університету «Александру Іоан Куза» та кафедра англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Робота конференції розпочалася в Ясському університеті 12 жовтня і продовжувалась у Чернівецькому національному університеті 13-14 жовтня. У конференції взяли участь провідні науковці з різних країн світу – з Бельгії, Великобританії, Румунії, Іспанії, Ізраїлю, Німеччини, Сербії, Словенії, Словаччини, США, Франції, Швейцарії, Швеції та України.

В університеті функціонує національний контактний пункт програми «Горизонт 2020» «Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва».

Чернівецький національний університет посідає 3 місце у рейтингу ВНЗ України за показниками наукометричної бази даних Scopus. Кількість публікацій у Scopus – 2774. Кількість цитувань – 12053. Індекс Гірша (h-індекс) – 54.