2018-03-20
15:00

Наукова діяльність

 Переглянути презентацію-звіт про наукову діяльність у 2016 році

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 7.09.2011р. №942 університет виконує науково роботу за основними пріоритетними науковими напрямами: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави; інформаційні та комунікаційні технології; раціональне природокористування; науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань; нові речовини і матеріали.

Кількість штатних наукових та науково-педагогічних кадрів у 2016 році складала 1294 особи, докторів наук – 121, кандидатів наук – 688, у 2014 році чисельність штатних наукових та науково-педагогічних працівників складала 1212 осіб, у тому числі докторів наук – 133, кандидатів наук – 699, у 2015 році чисельність штатних наукових та науково-педагогічних працівників складала 1155 осіб, у тому числі докторів наук – 133, кандидатів наук – 685, у 2016 році чисельність штатних наукових та науково-педагогічних працівників складала 1316 осіб, у тому числі докторів наук – 151, кандидатів наук – 781.

У 2016 році в університеті виконувалося 112 науково-дослідних робіт, з яких 80 кафедральні, 30 – держбюджетна (19 – фундаментальні, 10 – прикладних, та 1 наукова робота молодих учених), а також  договірних робіт 2 (1 – госпдоговірна). Загальний обсяг фінансування склав 6971,908 тис.грн., у тому числі 114,0 тис.грн на збереження об’єктів, що становлять національне надбання.

Таблиця 1

Категорії

робіт

2013

2014

2015

2016

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

Фундаментальні

24

2531,1

20

2551,4

21

3232,6

19

4687,2

Прикладні

16

1719,9

11

1704,4

9

1735,2

11

2170,708

Госпдоговірні

7

176,4

4

309,4

6

409,2

2

233,8

В ЧНУ наявні 4 об'єкти що внесені до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання.

У звітному 2016 році функціонувало 11 спеціалізованих учених рад (з яких 3 докторські). У 2016 році по всіх спеціалізованих вчених радах захищено 96 дисертації, у тому числі 89 кандидатських та 7 докторських дисертацій.

Наукових спеціальностей - 50, з них з них 34 – в докторантурі. У 2016 році ефективність випуску з аспірантури складає 26%; якщо врахувати захист і подання в спецраду – ефективність складатиме 52%.

Аспірантами, докторантами, здобувачами – співробітниками університету за 2014 рік захищено 8 докторських та 48 кандидатських дисертацій, за 2015 рік 9 докторських та 61 кандидатських дисертацій, за 2016 рік - 12 докторських та 45 кандидатських дисертацій

У 2016 році співробітниками університету видано 110 монографій, 15 підручників 160 навчальних посібників, 453 статті у міжнародних журналах (у т.ч. 189 статтей опубліковано у рейтингових міжнародних журналах). За кордоном видано 14 монографій.

Чернівецький національний університет посідає 5 місце у рейтингу ВНЗ України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 31.12.2016р. Кількість публікацій у Scopus – 2350. Кількість цитувань – 9493. Індекс Гірша (h-індекс) – 50.