2020-05-29
09:18

Наукові центри

Навчально-науковий центр "Технологія функціональних матеріалів"

(Наукові напрями: Хімія; Наукові проблеми матеріалознавства, Фізика)

Для підготовки висококваліфікованих наукових кадрів протягом звітного періоду було впроваджено в навчальний процес доопрацьовані і доповнені, згідно навчальних планів, лабораторні практикуми до спецкурсу «Лабораторні спеціалізації», який поєднує в собі спецкурси «Фізико-хімічний аналіз»,  «Технологія напівпровідників», а також «Хімія напівпровідників». На базі лабораторій центру, доцентом Халавкою Ю.Б. проводився оновлений і доповнений спецкурс «Оптична мікроскопія» для магістрів  5 курсу спеціальності 102 Хімія.

Співробітниками центру, було досліджено і розв’язано наступні  заплановані завдання:

- синтезовано та вирощено вертикальним методом Бріджмена нелеговані та леговані Індієм кристали твердих розчинів Cd0,85Mn0.10Zn0,05Те;

- проведено дослідження їх високотемпературних електричних властивостей;

- встановлено зміну електропровідності, концентрації та рухливості носіїв заряду зразків вказаних твердих розчинів зі зміною температури;

- встановлено температурні інтервали термообробки зразка та інтервали тисків пари Cd, за яких проявляється донорна дія домішки Індію або забезпечується власна провідність матеріалу;

- Отримано лінійну залежність ширини забороненої зони кристалів Cd0,95-xMnxZn0,05Те від атомної частки Mn у сплавах;

- досліджено електрофізичні властивості кристалів Cd(Mn)Te, легованих Ge;

- виготовлено структури на основі n-Cd(Mn)Te як з омічними так і з випрямляючими контактами та проведено аналіз механізмів темнового струму в цих структурах;

- підібрано склад пасивуючого  розчину та умови проведення процесу хімічної обробки для отримання на  поверхні  кристалів  CdZnTe та CdMnTe  плівки  з  високим опором, що запобігає  протіканню  струму  по поверхні зразка;

- досліджено вплив окиснюючого агенту на електричні властивості поверхні та кристалу в цілому. Встановлено, що після проведеної хімічної обробки опір зразків збільшується приблизно на порядок;

- надруковано 6 статей і 7 тез конференцій;

Отримані результати будуть використані при підготовці 1 кандидатської та 2 магістерських робіт.

 

Національний контактний пункт рамкової програми ЄС «Горизонт 2020»

«Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва»

(Наукові напрями: Хімія; Наукові проблеми матеріалознавства, Фізика)

27-28 березня 2019 відбувся прес тур для ЗМІ Західного регіону організований Представництвом Європейського Союзу в Україні.  Керівник НКП Юрій Халавка прочитав лекцію «Програма «Горизонт 2020»: можливості для малого та середнього бізнесу» та провів зустріч із учасниками туру. 

24 квітня в КНУ ім. Т.Шевченка відбувся Інформаційний захід-тренінг. Презентація Перспективні конкурси робочої програми Горизонт 2020: Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing на 2020 рік.  Захід включав в себе тренінгову частину: Написання проектів поради та рекомендації. 

31 травня  відбувся захід Falling Walls Lab у якому були представлені інноваційні проекти молодих винахідників, головою журі якого був керівник НКП Халавка Ю.Б.

Тренінг від НКП Горизонт 2020 і Ради молодих вчених ЧНУ з подання статей в індексовані престижними базами журнали та грантових заявок відбувся 7 червня. Учасники дізнаєтеся типовий шлях подання статті, зможете підібрати відповідний журнал для неї, та типові системи для подачі грантових заявок.

У серпні 2019 року Керівник НКП Юрій Халавка взяв участь у міжнародній конференції NANO-2019 (м.Львів). На конференції він представив стенд НКП, та провів ряд консультацій із учасниками конференції щодо участі в Програмі.

В листопаді НКП витупив організатором Регіонального форуму "Бізнес можливості 2.0" у якому взяло участь понад 60 учасників. Під час форуму було проведено доповідь по інструментам SME, ряд приватних консультацій та панельну дискусію стосовно розвитку інновацій в Чернівецькій області. Участь у Форумі взяли міський голова Олексій Каспрук та в.о. голови ОДА Михайло Павлюк. Форум отримав широке висвітлення в ЗМІ.

Впродовж року проводилися тренінги із написання проектів для молодих вчених ЧНУ. Інформація щодо актуальних конкурсів Програми та заходи НКП оголошувалася на науково-технічній раді ЧНУ.

 

Науково-дослідний інститут Європейської інтеграції та регіональних досліджень

(Науковий напрям: Соціально-історичні науки, гуманітарні науки, журналістика)

НДІ ЄІРД запрошено до участі у реалізації проекту «Стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах у процесі інтеграції до ЄС: кращі практики країн Східного партнерства» (№ 599948-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-SUPPA), який виконує ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», разом із Інститутом єврорегіональних досліджень Університету Орадя (Румунія) та іншими партнерами. Термін реалізації проекту -  01.09.2018 р.  – 31.08.2021 р.

Упродовж звітного періоду тривала роботи з організації та проведення круглих столів, насамперед у співпраці з Чернівецьким регіональним Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, іншими органами влади та місцевого самоврядування.

6 травня 2019 року НДІ забезпечив підготовку та проведення публічної експертної дискусії «Європейський поступ України: від Угода про Асоціацію до повноцінної інтеграції», яка відбулась у ЧНУ імені Юрія Федьковича за участю Чернівецької ОДА та Чернівецького ЦППК. На заходу, крім експертів Інституту та інших фахівців виступили високопосадовці регіону та представники дипломатичного корпусу.

31 травня 2019 р. Науково-дослідницький інститут Європейської інтеграції та регіональних досліджень, разом із Комітетом виборців України (КВУ), спільно з кафедрою політології та державного управління факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ ім. Ю.Федьковича провів круглий стіл з обговорення питань виявлення та протидії дезінформації з боку Росії у виборчий період.

З 25 серпня по 31 серпня 2019 року в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича успішно проходила робота Літньої школи “Потенціал, ризики та обіцянки етнічного розмаїття».

12 вересня 2019 р. в Науково-дослідницькому інституті Європейської інтеграції та регіональних досліджень (НДІ ЄІРД) відбувся круглий стіл «Паспорт безпеки України: Чернівецький регіональний вимір». Захід проведений у рамках дослідницького проекту Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД), присвяченого вивченню проблем безпеки українських регіонів.

 

Інформаційний центр Європейського Союзу

 (Науковий напрям: Соціально-історичні науки, гуманітарні науки, журналістика)

За звітний період в ІЦ ЄС було зареєстровано 740 відвідувачів, яким видано 625 примірників різноманітних публікацій. Відвідувачі Центру скористалися вільним доступом до інформаційних ресурсів ЄС через Інтернет, таких як: Інтернет сайт «Європа», Сайт Представництва ЄС в Україні, Офіційний портал законодавства ЄС (в електронному вигляді наявні усі види правових актів ЄС, Офіційний бюлетень ЄС та інша документація), Інформаційна служба наукових досліджень ЄС – CORDIS (наявні результати десятків тисяч наукових досліджень, профінансованих ЄС), Книжковий магазин ЄС (більшість публікацій безкоштовно завантажуються в pdf форматі) та багато інших.

Протягом року в ІЦ  ЄС було розгорнуто книжкові виставки: «Європейська ідентичність України»; «Єдність у різноманітності» (до Дня європейських мов); «Усе про спільні політики Європейського Союзу»; «Європейські столиці»; «Екологічна політика ЄС». На виставках представлено 142 друкованих документа.

Упродовж року в Інформаційному центрі ЄС проведено/реалізовано різноманітні заходи та проекти. Всього у заходах взяло участь 865 учасників.

8 березня 2019 року – Інформаційний центр Європейського Союзу відчинив свої двері для учасників 36-го візиту до міста Чернівці, в рамках Всеукраїнського руху «Твоя країна». Учасники проекту, молодь від 18 до 27 років, вперше навідалися до Чернівців, щоб познайомитися з містом, з активними людьми, які живуть, навчаються та працюють тут.

До Дня Європи в Україні Інформаційним центром ЄС підготовлений та реалізований проект «EU for You» (Європейський Союз для тебе), з метою формування та підвищення знань про Європейський Союз та євроінтеграцію України у сільської молоді  Чернівецької області. Захід проходив 17 травня 2019 року на базі Банилово-Підгірнівської гімназії Сторожинецького району Чернівецької області.

8 жовтня 2019 року – в Науковій бібліотеці ЧНУ відбувся День кар’єри ЄС «Робота для молоді». Захід організували Інформаційний центр Європейського Союзу в ЧНУ та управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації, за підтримки Представництва ЄС в Україні.

 

 

Центр румунських студій

(Науковий напрям: Соціально-історичні науки, гуманітарні науки, журналістика)

В рамках своєї діяльності протягом звітного періоду було проведено наступні заходи.

22 березня 2019 р. проведено міжнародну науково-практичну конференція “Європейський Союз: сучасність і майбутнє” у співпраці з Генеральним консульством Румунії в м. Чернівці.

24 травня 2019 року на базі Центру румунських студій відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції регіональної співпраці: україно-румуно-молдовський вимір».

8 червня 2019 р. проведено міжнародний науковий колоквіум “Буковина та буковинці в ХХ столітті: ідентичності та альтеритети у співпраці з Центром Буковинознавства.

21 червня 2019 року проведено круглий стіл «Емінеску мовами світу. Переклад, критичний та академічний прийом»Eminescu în limbile lumii. Traduceri, receptare critică și academică» (III)).

Протягом липня 2019 р. студенти спеціальностей «Міжнародні відносини» та «Міжнародна  інформація» пройшли літню школу «Міжкультурність та толерантність: цінності для майбутнього Європи» в Сучавському університеті імені Штефана Великого.

З 3 по 5 жовтня 2019 р. представлено виставку «Міста Союзу - міста пам’яті» (Oraşele Uniriioraşe ale memoriei, Orașele unirii: proiecte și evoluții urbanistice după anul 1918) у співпраці з факультетом історії, археології та музеєзнавства Університету «1 грудня 1918» в м. Алба Юлія. Інформація за посиланням: https://alba7.ro/conferinta-orasele-unirii-la-alba-iulia/ .

 

Центр славістичних студій

(Науковий напрям: Соціально-історичні науки, гуманітарні науки, журналістика)

У березні 2019 р. було організовано стажування за програмою Erasmus+ для професора з Інституту польської філології Люблінського католицького університету Івана-Павла II (проф. Генрик Дуда) та професора фізико-математичного факультету Щецинського університету (проф. Катерина Скляр).

У травні-червні організовано журналістську практику для 20 студентів та 4 викладачів філологічного ф-ту Чернівецького національного університету в Жешівському університеті та Педагогічному університеті в Кракові.

У березні та вересні організовано поїздку 3-х аспірантів філол. ф-ту на 7-денне стажування за програмою PROM (академічні обміни аспірантів і викладачів) до Інституту словʼянської філології та Інституту польської філології Люблінського католицького університету.

У лютому проведено робочу зустріч із керівництвом Яґеллонського університету та Кафедри україністики з метою підписання оновленої програми про подвійні дипломи з української мови та літератури.

 “Центр славістичних студій” (“Centrum Studiów Slawistycznych”) як структурний підрозділ Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ‒ 28 травня 2019 року виборов право на фінансування проекту “Підтримка полоністичної діяльності «Центру славістичних студій SLAVIA»” Nr 35/Kultura/2019 в рамках програми національної програми Республіки Польща Kultura i Dziedzictwo Polskie (“Культура та Польська культурна спадщина”). Завдяки фінансовій підтримці Сенату Республіки Польща та фонду “Pomoc Polakom na Wschodzie” в рамках проекту було закуплено значну кількість найновішої навчально-методичної та наукової літератури.

 

Центр німецькомовних студій

(Науковий напрям: Соціально-історичні науки, гуманітарні науки, журналістика)

У рамках роботи Центру Gedankendach у 2019 році було здійснено науково-оствітні та культурні проєкти, серед яких презентація книги, дві виставки, літня школа, міжнародний семінар, перформанс, зустріч із письменником, семінар для тележурналістів(ок) дитячих програм, концерт класичної музики, фестиваль німецького кіно.

З 20 до 22 червня Центр Gedankendach спільно з Фондом Prix Jeunesse International провів семінар для тележурналістів(ок) дитячих программ під керівництвом д-ра Маттіаса Гуффа, редактора програм нон-фікшн на німецькому дитячому каналі KiKA. У семінарі брали участь тележурналіст(к)и з Сум, Запоріжжя, Тернополя та Чернівців.

З 26 серпня до 8 вересня відбулася літня школа на тему «Від заморського дядечка до «мами по Скайпу». Історія(ї) еміграції з Буковини», реалізована в рамках програми Go-East Німецької служби академічних обмінів (DAAD), а також підтримана Інститутом німецької культури та історії Південно-Східної Європи при Мюнхенському університеті імені Людвіґа-Максиміліана (IKGS).

З 15 по 19 листопада у приміщенні Буковинського Медіа-центру “Belle Vue” Центр Gedankendach удев’яте проводив фестиваль Нове німецьке кіно у ході якого більше ніж 200 глядачів(ок) переглянули підбірку із 5 нових німецьких стрічок. Нове німецьке кіно є проєктом Goethe-Institut в Україні спільно з українською дистрибуційною компанією Arthouse Traffic.

Упродовж року Центр організовував конкурси в рамках програми Партнерства між інститутами германістики (GIP) між ЧНУ, університетами Аугсбурга (Німеччина) та Пільзена (Чехія) для студентів та викладачів, котрі подавали заявки на наявні стипендії, а також для літніх курсів німецької мови (5 місць, фінансованих адміністрацією округу Швабія, Баварія). 

 

Центр економічних досліджень імені Йозефа Шумпетера

(Науковий напрям: Економічні та правові науки)

Організовано навчальні візити з метою здійснення наукового стажування із соціального підприємництва до Інститут доктора Яна-У. Сандала (Осло, Норвегія) 4 студентів економічного факультету (квітень-травень 2019 р).

Спільно із Інститутом доктора Яна-У. Сандала (Королівство Норвегія) з 23 вересня по 04 жовтня 2019 р. організовано та проведено Школу соціального підприємництва, в якій 20 студентів економічного факультету прослухали три англомовні курси (Social Entrepreneurship, Innovation Management, Service Vision Management) та отримали сертифікати від норвезького партнера.

Проведено Саміт соціального підприємництва (04 жовтня 2019 р.).

 

Центр Канадських студій

(Науковий напрям: Соціально-історичні науки, гуманітарні науки, журналістика)

Проведено ІІ міжнародну конференцію з Канадознавства «Канада – Україна: минуле, сучасне, майбутнє» 12-13 вересня 2019 р. Присутні на конференції, окрім науковців з України, представники з Канади, Польщі, Австрії та Нідерландів.

Під час конференції, у присутності ректора та декана факультету історії, політології та міжнародних відносин,  обговорено можливість підписання Угоди про взаєморозуміння між гуманітарним факультетом Альбертського університету та факультетом історії, політології та міжнародних відносин нашого університету.

 Відбуваються перемовини з Канадським інститутом українських студій Альбертського університету щодо поновлення отримання одноразових стипендій з Фонду Петра Малофія для студентів із Снятинського району, які навчаються в Чернівецькому університеті.

 

Ботанічний сад (навчально-наукова база)

(Науковий напрям: Охорона навколишнього середовища, науки про Землю)

На колекційній базі Ботанічного саду систематично виконуються студентські наукові роботи кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства та кафедри молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ.

Колекції Ботанічного саду використовуються в якості наочного матеріалу при викладанні на кафедрі ботаніки, лісового і садово-паркового господарства акредитованих предметів і спецкурсів,  а також при проведенні лабораторних спеціалізацій і навчальних практик.

За час екскурсійного сезону 2019 року (з березня по грудень) проведено 110 тематичних та оглядових екскурсій для учнів, студентів та дорослих відвідувачів з міст і сіл Буковини та інших областей України. Цього року Ботанічний сад відвідало з організованими екскурсіями близько 3200 чоловік з різних областей України, а також з Німеччини, Італії, Австрії, Іспанії, Китаю та Канади. Для БМЦ реабілітації інвалідів та вихованців школи-інтернату проведені безкоштовні екскурсії.

На базі відділу рослин захищеного ґрунту Ботанічного саду функціонує гурток КЗ ЧОТЕНЦУМ «Квітникарство».

07 листопада 2019 року на базі Ботанічного саду обласним департаментом освіти була проведена «Педагогічна гутірка», співробітники Саду підготували і провели для вчителів методичну екскурсію «Використання кімнатних рослин в озелененні шкільних приміщень». Також 21.11.2019 на базі Ботанічного саду організовано виїзний семінар вчителів біологів Острицької ОТГ. Учасникам семінару проведено екскурсію в оранжерейний комплекс.