2020-05-29
09:18

 Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2018 рік

Завантажити повний текст звіту

Презентація про наукову діяльність університету у 2018 році

Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи

Університет має в своїй структурі 2 інститути та 12 факультетів (89 кафедр, з яких 84 випускаючих), коледж. Станом на 31.12.2018р. в університеті навчалося 11066 студентів денної форми навчання, 4336 студентів заочної форми та 1082 студентів коледжу.

Університет посідає 4 місце в рейтингу ВНЗ України за показниками наукометричної бази даних Scopus, у Консолідованому рейтингу – 12 місце, за рейтингом Webometrics – 9 місце, у рейтингу кращих класичних ВНЗ України – 8 місце, за рейтингом Топ-200 Україна – 24 місце.

З 2018 року Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вперше ввійшов до рейтингу DOU, посівши в ньому 5-е місце.

У 2018 році співробітниками університету видано 84 монографія, 10 підручників 113 навчальних посібників, 401 стаття у міжнародних журналах (у т.ч. 299 статтей опубліковано у рейтингових міжнародних журналах). За кордоном видано 30 монографій.

У 2018 році між Чернівецькою обласною державною адміністрацією та Чернівецьким національним університетом імені Юрія  Федьковича підписано угоду про співробітництво, у рамках якої передбачено створення Центру інформаційно-комунікаційних технологій. За ініціативи Департаменту освіти і науки облдержадміністрації з обласного бюджету виділено 500 тис.грн. на створення Центру інформаційно-комунікаційних технологій на базі Інституту фізико-технічних і комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Упродовж 5 років усього планується виділити 1949,00 тис. грн.

У Ботанічному саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відкрили еколого-просвітницький центр. Цей центр – четвертий у Чернівецькій області, його відкрили за кошти обласного бюджету вартістю 100 тис. гривень.

У 2018 році продовжено виконання госпдоговірної теми «Стабілізація оборотних циклів водоохолодження олійно-екстракційного заводу та компресорної установки» на замовлення ПАТ Чернівецький олійно-жировий комбінат (м. Чернівці).

У рамках державної програми уряду Китаю «Пошук по світу 1000 талантів у галузі освіти і науки» директор ІФТКН Ангельський О. В. та завідувач кафедри оптики та видавничо-поліграфічної справи Ушенко О. Г. відвідали з робочою поїздкою університет Taizhou Research Institute of Zhejang University в м. Гуанчжоу (Китай). У результаті підписаний меморандум про співпрацю. Попередньо був проведений конкурс пропозицій та проектів, запропонованих для досліджень. Спочатку доповіді заслуховувалися міжнародною науковою комісією, а згодом були представлені Кабінету Міністрів Китаю. Науковці ІФТКН стали переможцями у цьому конкурсі. Усі пропозиції чернівецьких науковців схвалені комісією та мають великі перспективи для  втілення в життя.

Престижною нагородою Американського Хімічного Товариства (American Chemical Society) відзначено працю завідувача кафедри електроніки і енергетики професора Мар'янчука Павла й асистента Бруса Віктора у співавторстві з їхніми німецькими колегами з Helmholtz-Zentrum Berlin «Fine Art of Thermoelectricity», яка була опублікована в журналі Applied Materials and Interfaces (IF=7.5).  Американське Хімічне Товариство вважає, що їхні результати мають велике значення для світової наукової спільноти і можуть викликати широкий публічний інтерес.

Колектив науковців Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у складі Петра Фочука, Олега Копача, Євгена Никонюка та Зінаїди Захарук отримав відзнаку всесвітньо відомого Інституту інженерів з електротехніки та електроніки за публікації по вирощуванню якісних напівпровідникових кристалів з унікальними властивостями ("Microinhomogeneitiesin Semi-Insulating Cd(Zn)Te").

У рамках відзначення 50-річчя Факультету математики та інформатики в університеті проведено масштабну Міжнародну конференцію “Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках та інформаційних технологіях”, в якій взяли участь професори, доктори наук та науковці з 15 країн світу. У нашому університеті свої доповіді представляли корифеї математики з країн Європи, Азії та Сполучених Штатів Америки.

          Наукові дослідження, що проводяться Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича за кошти державного бюджету, здійснюються за наступними пріоритетними напрямами наукової діяльності:

1.Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

-        Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук

-        Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства

-        Найважливіші фундаментальні проблеми хімії та розвитку хімічних технологій

-        Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій

2.Раціональне природокористування

-        Технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття

3.Нові речовини і матеріали

-        Цільові прикладні дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з’єднання і оброблення

-        Нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології

Науково-педагогічні кадри

Кількість штатних наукових та науково-педагогічних кадрів у 2015 році чисельність штатних наукових та науково-педагогічних працівників складала 1155 осіб, у тому числі докторів наук – 133, кандидатів наук – 685, у 2016 році чисельність штатних наукових та науково-педагогічних працівників складала 1316 осіб, у тому числі докторів наук – 151, кандидатів наук – 781, у 2017 році чисельність штатних наукових та науково-педагогічних працівників складала 1208 осіб, у тому числі докторів наук – 157, кандидатів наук – 765. У 2018 році кількість штатних наукових та науково-педагогічних кадрів складала 1127 осіб, докторів наук – 154, кандидатів наук – 751.

Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки

У 2018 році в університеті виконувалося 117 науково-дослідних робіт, з яких 80 кафедральних, 27 – держбюджетних (21 – фундаментальна, 4 – прикладних, 1 наукова розробка та 1 наукова робота молодих учених), а також 10 договірних робіт (3 – госпдоговірні, по ДФФД – 4, за програмами міжнародного співробітництва – 3). Загальний обсяг фінансування за загальним фондом склав 12555,635 тис.грн., у тому числі 491,219 тис.грн. на збереження об’єктів, що становлять національне надбання. За спецфондом обсяг фінансування склав 1643,4 тис.грн, у тому числі 772,2 тис.грн. – за госпдоговорами.

 Таблиця 1

 

2015

2016

2017

2018

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

Фундаментальні

21

3232,6

19

4687,2

28

8183,104

22

9733,416

Прикладні

9

1735,2

11

2170,708

5

1630,996

4

2100,0

Госпдоговірні

6

409,2

2

233,8

4

498,35

3

772,2

В ЧНУ наявні 4 об'єкти що внесені до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання. У 2018 році для їх утримання МОН України виділило кошти у обсязі 491,219 тис.грн.

Кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та доктора наук, кількість захищених дисертацій;

У звітному 2018 році функціонувало 11 спеціалізованих учених рад (з яких 5 докторські). Нові спецради у 2018 році не відкривалися. У звітному році по всіх спеціалізованих вчених радах захищено 61 дисертацію, у тому числі 53 кандидатських та 8 докторських дисертацій.

Станом на кінець 2018 року підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснювалася за 26 ліцензованими спеціальностями; доктора наук – за 9 спеціальностями.

Аспірантами, докторантами, здобувачами – співробітниками університету за 2015 рік захищено 9 докторських та 61 кандидатська дисертація, за 2016 рік – 12 докторських та 45 кандидатських дисертацій, за 2017 рік – 12 докторських та 42 кандидатських дисертації, за 2018 рік – 9 докторських та 40 кандидатських дисертацій.

Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених, у тому числі про діяльність Ради молодих учених та інших молодіжних структур

У 2018 році 4841 студентів брали участь у виконані НДР. Основні наукові результати, що отримані студентами, висвітлені в 1288 публікаціях, у тому числі 1039 самостійних. За відмінну навчальну та науково-дослідну діяльність студенти університету отримали 10 стипендій Президента України.

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях (відсоток від загальної кількості студентів)

Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або науковій установі

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури

2015

5853 (58,6%)

412  (34%)

56,9%

2016

7587 (64,8%)

460 (35%)

58%

2017

6113 (54,3)

410 (34%)

51%

2018

4841(43,7)

428(34%)

56%

 Під час проведення у 2017/2018 навчальному році І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, участь прийняли 584 студентів, у ІІ етапі – 64, а переможцями стали 7студентів. У Всеукраїнському  конкурсі студентських наукових робіт  з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2017/2018 навчальному році в І турі 21 робіт було обрано найкращими. Із них 17 робіт зайняли призові місця.

 

Щорічно Кабінет Міністрів України за значні успіхи в навчанні та науковій роботі відзначає стипендією кращих студентів та аспірантів. Цього року згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів від 06 червня 2018 р. № 391-р «Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти та аспірантам» стипендіатами стали 100 студентів та 35 аспірантів. Серед них стипендія Кабінету Міністрів призначена аспірантці 2-го року денної форми навчання кафедри біохімії та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів Борщовецькій Вірі Леонідівні.

У 2018 році студентська команда юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича отримала можливість приймати участь у півфіналі престижних світових змагань з прав людини імені Нельсона Мандели.

Аспірант кафедри Європейського права та порівняльного правознавства Віталій Яремчук у конкурсі «Молодіжний делегат України до ООН» здобув перемогу та отримав можливість представляти Україну на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

У жовтні 2018 року в м. Даехон (Південна Корея) пройшла Міжнародна виставка проектів молодих науковців «MILSET Expo Science Asia 2018». Науковий проект «Забруднення ґрунтів: антиоксидантна система рослин як інструмент моніторингу», виконаний на кафедрі молекулярної генетики та біотехнології Чернівецького національного університету представляла член Малої Академії Наук України Анна Волкова, яка отримала золоту медаль.

У вересня в Барселоні (Іспанія) відбувся IV Міжнародний фестиваль української культури. Студенти кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва факультету АБДПМ взяли участь у фестивалі, де мали змогу презентувати свої роботи міжнародній спільності.

У вересні у м. Астана (Казахстан) відбувся Чемпіонат світу з грепплінгу, де на університет та країну представляв студент спеціальності Фізична культура і спорт Роман Кізюк (тренер – асистент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту П. І.Горюк). Талановитий спортсмен зумів здобти для збірної України 2 золоті нагороди.

У квітні у стінах Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проходив Міжнародний науковий конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні питання фізичної культури, спорту та ерготерапії». Учасниками конференції стали представники 29 закладів вищої освіти України, Румунії, Молдови, Польщі, Чехії та Італії,  які протягом 2 днів на секційних засіданнях обговорювали актуальні питання фізичної культури.

Плідній науковій роботі молодих науковців в університеті сприяє Рада молодих вчених Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. За її сприяння та при підтримці відділення національного олімпійського комітету України у Чернівецькій області 18 травня у стінах ЧНУ на факультеті фізичної культури та здоров'я людини відбулись змагання до Дня науки «Наукові старти». У заході взяли участь наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів вищої освіти Чернівецької області. Основним завданням проведення «Наукових стартів» було залучення науковців до занять фізичною культурою і спортом, організація їх активного відпочинку, розвиток найбільш популярних видів спорту, пропаганда здорового способу життя.

З метою стимулювання роботи молодих науковців Радою молодих вчених університету було започатковано внутрішньо університетські гранти для молодих вчених. Для реалізації перспективних наукових робіт університетом було виділено 70 тис. грн.. У 2018 році у конкурсі взяли участь 10 проектів, 3 з яких здобули перемогу та були профінансовані (1 проект вартістю 30 тис. грн. та ще 2 проекти вартістю по 20 тис. грн.. кожен).

За сприяння Ради молодих вчених ЧНУ було ініційовано створення Ради молодих вчених Чернівецької області, головою якої було обрано доцента університету Галана Я.П.