2020-05-29
09:18

Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2019 рік

Завантажити повний текст звіту

Презентація про наукову діяльність університету у 2019 році

Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи

              Університет має в своїй структурі 2 інститути та 12 факультетів, коледж. Станом на 31.12.2019р. в університеті навчалося 10445 студентів денної форми навчання, 3861 студентів заочної форми та 1061 студентів коледжу.

У 2019 році університет посідав 4 місце в рейтингу ВНЗ України за показниками наукометричної бази даних Scopus, у Консолідованому рейтингу – 13 місце, за рейтингом Webometrics – 16 місце, у рейтингу кращих класичних ВНЗ України – 8 місце, за рейтингом Топ-200 Україна – 24 місце.

З 2018 року Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вперше ввійшов до рейтингу DOU,  у 2019 році посідає в ньому 9-е місце.

У 2019 році співробітниками університету видано 146 монографія, 28 підручників 120 навчальних посібників, 340 стаття у міжнародних журналах (у т.ч. 177 статтей опубліковано у рейтингових міжнародних журналах). За кордоном видано 49 монографій.

У 2019 році Чернівецькою обласною державною адміністрацією, департаментом фінансів обласної державної адміністрації надано субвенцію Чернівецькому  національному університету імені Юрія  Федьковича для здійснення науково-дослідної роботи «Наукове обґрунтування принципів планування сталого якісного розвитку річки Пруту межах Чернівецької області», (фінансування 243,658 тис. грн.). Також у звітному році надано субвенцію для заходів із реалізації  Регіональної програми «Буковинські студії VIII (археологія, історія та культура Буковини (1359-1940 рр.)) на 2017-2019 роки» - фінансування 315 тис. грн.

У 2019 році продовжено виконання госпдоговірної теми «Контроль аномальних процесів на металевих теплообмінних поверхнях оборотних систем екстракційного та компресорного цехів та регулювання їх перебігу відповідними інгібіторними композиціями» на замовлення ПАТ Чернівецький олійно-жировий комбінат (м. Чернівці).

У рамках державної програми уряду Китаю «Пошук по світу 1000 талантів у галузі освіти і науки» директор ІФТКН Ангельський О. В. та університет Taizhou Research Institute of Zhejang University в м. Гуанчжоу (Китай) підписали меморандум про співпрацю. У  грудні 2019 року підписаною угоду про створення Україно-Китайського оптичного центру та затверджено всі відповідні документи. Термін дії угоди 5 років. Це перший оптичний центр, утворений Китаєм з Європейською країною. Професору Ангельському О.В. присвоєно звання «Видатний експерт провінції Джейджанг».

У жовтні 2019 р. укладено угоду про наукове співробітництво між кафедрою теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання ЧНУ та кафедрою теоретичної й математичної фізики Каліфорнійського державного університету, м. Фресно (США).

У 2019 році укладено програму міжнародного співробітництва між факультетом економіки і управління установи освіти «Гродненський державний університет імені Янки Купали» (Республіка Білорусь) м. Чернівці (Україна) на 2018 - 2021 рр.

У вересні відбулася міжнародна наукова конференція  «Correlation Optics 2019». У роботі конференції взяли участь провідні вчені з більше ніж 20 країн світу (США, Великобританії, Німеччини, Франції, Данії, Японії, Австралії, Польщі, Румунії, Чехії,  Канади, Індії, Китаю, Литви, Камеруну, Ізраїлю, Фінляндії. Іспанії, Швеції та України.

Конференція організовується під егідою таких авторитетних у науковому світі міжнародних організацій, як Міжнародне товариство інженерів-оптиків (SРІЕ) із штаб-квартирою в США, Міжнародна комісія з оптики (ІСО), Європейське оптичне товариство (Е0S), Американське оптичне товариство (OSA).

       Наукові дослідження, що проводяться Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича за кошти державного бюджету, здійснюються за наступними пріоритетними напрямами наукової діяльності:

       1.Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

-        Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук;

-        Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства;

-        Найважливіші фундаментальні проблеми хімії та розвитку хімічних технологій;

-        Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій;

2. Раціональне природокористування

-        Технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття

3. Нові речовини і матеріали

-        Цільові прикладні дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з’єднання і оброблення;

-        Нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство, наноматеріали та нанотехнології.

В 2019 році нашим університетом було подано 3 заявки на проведення державної атестації в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності, за такими напрямами:

-       Біологія та охорона здоров’я;

-       Математичні науки та природничі науки;

-       Технічні науки.

 Науково-педагогічні кадри

Кількість штатних наукових та науково-педагогічних кадрів у 2016 році чисельність штатних наукових та науково-педагогічних працівників складала 1316 осіб, у тому числі докторів наук – 151, кандидатів наук – 781, у 2017 році чисельність штатних наукових та науково-педагогічних працівників складала 1208 осіб, у тому числі докторів наук – 157, кандидатів наук – 765. У 2018 році кількість штатних наукових та науково-педагогічних кадрів складала 1127 осіб, докторів наук – 154, кандидатів наук – 751. У 2019 році чисельність штатних наукових та науково-педагогічних працівників складала 1216 осіб, у тому числі докторів наук – 160, кандидатів наук – 731.

 Виконанання робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки

      У 2019 році в університеті виконувалося 113 науково-дослідних робіт, з яких 78 кафедральні, 26 – держбюджетних (20 – фундаментальних, 3 – прикладних, та 2 наукові роботи молодих учених), а також 6 госпдоговірних робіт та 3 гранти для молодих учених за кошти університету. Загальний обсяг фінансування за загальним фондом склав 13420,066 тис.грн., у тому числі 481, 966 тис.грн. на збереження об’єктів, що становлять національне надбання. За спецфондом обсяг фінансування склав 1061,5 тис.грн, у тому числі 941,5 тис.грн. – за госпдоговорами.


Категорії робіт

2016

2017

2018

2019

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

Фундаментальні

19

4687,2

28

8183,104

22

9733,46

20

11218,1

Прикладні

11

2170,708

5

1630,996

4

2100,0

3

1700,0

Госпдоговірні

2

233,8

4

498,35

3

772,2

6

941,5

 В ЧНУ наявні 4 об'єкти що внесені до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання. У 2019 році для їх утримання МОН України виділило кошти у обсязі 482  тис.грн.

Відкриті у звітному році спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та доктора наук, захищені дисертації;

У звітному 2019 році функціонувало 12 спеціалізованих учених рад (з яких 5 докторські). Нові спецради у 2019 році не відкривалися. У звітному році по всіх спеціалізованих вчених радах захищено 56 дисертацію, у тому числі 43 кандидатських та 13 докторських дисертацій.

Станом на кінець 2019 року підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснювалася за 27 ліцензованими спеціальностями; доктора наук – за 16 спеціальностями.

Аспірантами, докторантами, здобувачами – співробітниками університету за 2016 рік – 12 докторських та 45 кандидатських дисертацій, за 2017 рік – 12 докторських та 42 кандидатських дисертації, за 2018 рік – 9 докторських та 40 кандидатських дисертацій , за 2019 рік – 20 докторських та 46 кандидатських дисертацій.