2018-02-19
12:11

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

оголошує прийом до АСПІРАНТУРИ

для здобуття ступеня доктора філософії

зі спеціальностей:

 

·   011 Освітні, педагогічні науки

·      081 Право

·   015 Професійна освіта

·      091 Біологія

·   031 Релігієзнавство

·      101 Екологія

·   032 Історія та археологія

·      102 Хімія

·   033 Філософія

·      103 Науки про Землю

·   035 Філологія:

·      104 Фізика та астрономія

«українська література»;

«теоретична фізика»

«українська мова»;

«оптика, лазерна фізика»

«теорія літератури»;

«фізика твердого тіла»

«література зарубіжних країн»;

«фізика напівпровідників і діелектриків»

«германські мови»

 

·   051 Економіка

·      105 Прикладна фізика та наноматеріали

·   052 Політологія

·      106 Географія

·   071 Облік і оподаткування

·      111 Математика

·   072 Фінанси, банківська справа та страхування

·      113 Прикладна математика

·   076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

·      121 Інженерія програмного забезпечення

 

·      171 Електроніка

 

·      172 Телекомунікації та радіотехніка

 

·      293 Міжнародне право

 

Етапи вступної кампанії

ІІ етап

Початок прийому заяв і документів

01 лютого 2018 р.

Закінчення прийому заяв і документів

16 лютого 2018 р.

Строки проведення вступних іспитів в аспірантуру

19 лютого – 28 лютого 2018 р.

Терміни зарахування в аспірантуру за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб

01 березня 2018 р.

Початок навчання в аспірантурі

01 березня 2018 р.

 

Форми і термін підготовки в аспірантурі:

очна (денна, вечірня) – 4 роки; заочна – 4 роки.

 

Вступні випробування:

іспит з наукової спеціальності; іспит з іноземної мови; (додаткове вступне випробування).

 

Документи, що подаються при вступі до аспірантури:

-               заява на імя ректора;

-               копію документа, що засвідчує особу та громадянство (стор. 1-3, 10-12);

-               копію військового квитка або приписного свідоцтва;

-                      копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) з додатками;

-                      копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

-                      копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

-                      копію трудової книжки, завірену печаткою відділу кадрів за місцем роботи;

-                     3 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

-                     4 конверти з марками (для вступників на заочну форму навчання);

-                      особовий листок з обліку кадрів (засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює);

-                      список опублікованих наукових праць і винаходів або науковий текст (доповідь, дослідницька пропозиція, проект з обраної здобувачем спеціальності).

Документи подаються у картонному швидкозшивачі.

 

Документи приймаються за адресою: вул. Коцюбинського, 2, корпус №5, каб.153, відділ аспірантури та докторантури.

 

Тел. для довідок: (0372) 58-47-14; 0951535757 E-mail: aspirantura\"t)@ћFВchnu.edu.ua