2020-11-27
12:02

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ

  

Перелік наукових спеціальностей, за якими проводиться набір на навчання в аспірантурі

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:

  

 

 

Шифр та

 

Код та найменування

Ліцензова-

Освітньо-наукова

 

Сертифікат

 

найменування

 

спеціальності

ний обсяг

програма

 

про

 

галузі знань

 

 

 

 

 

 

 

акредитацію

01

Освіта /

011

Освітні,   педагогічні

8

Освітні,

 

педагогічні

неакредитована

Педагогіка

науки

 

науки

 

 

 

 

 

 

015

Професійна освіта

8

Теорія

і

методика

неакредитована

 

 

 

 

 

професійної освіти

 

 

03

Гуманітарні

031

Релігієзнавство

10

Релігієзнавство

 

неакредитована

науки

032

Історія та археологія

11

Історія та археологія

 

акредитована

 

 

033

Філософія

5

Філософія

 

 

неакредитована

 

 

035

Філологія

65

Філологія

 

 

 

неакредитована

05

Соціальні та

051

Економіка

5

Економіка

 

 

неакредитована

поведінкові науки

052

Політологія

10

Політологія

 

 

акредитована

07

Управління та

071

Облік і оподаткування

5

Облік і оподаткування

неакредитована

адміністрування

072

Фінанси, банківська

5

Фінанси, банківська

 

неакредитована

 

 

справа та страхування

 

справа та страхування

 

 

 

076

Підприємництво,

5

Підприємництво,

 

неакредитована

 

 

торгівля та біржова

 

торгівля та біржова

 

 

 

 

діяльність

 

діяльність

 

 

 

 

08

Право

081

Право

11

Право

 

 

 

неакредитована

09

Біологія

091

Біологія

15

Біологія

 

 

 

неакредитована

10

Природничі

101

Екологія

5

Екологія

 

 

 

неакредитована

науки

102

Хімія

10

Хімія

 

 

 

акредитована

 

 

104

Фізика та астрономія

50

Фізика та астрономія

 

неакредитована

 

 

105

Прикладна фізика та

5

Прикладна фізика та

 

неакредитована

 

 

наноматеріали

 

наноматеріали

 

 

 

 

106

Географія

15

Географія

 

 

 

неакредитована

11

Математика та

111

Математика

10

Математика

 

 

неакредитована

статистика

113

Прикладна математика

6

Прикладна математика

неакредитована

12

Інформаційні

121

Інженерія програмного

5

Інженерія програмного

неакредитована

технології

забезпечення

 

забезпечення

 

 

17

Електроніка та

171

Електроніка

5

Електроніка

 

 

неакредитована

телекомунікації

172

Телекомунікації   та

5

Телекомунікації

та

неакредитована

 

 

радіотехніка

 

радіотехніка

 

 

 

 

 

 

Перелік наукових спеціальностей, за якими проводиться набір на навчання в докторантурі

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:

 

Шифр та найменування галузі знань

 

Код та найменування спеціальності

03

Гуманітарні науки

031

Релігієзнавство

 

 

032 Історія та археологія

 

 

033

Філософія

 

 

035

Філологія

05

Соціальні та поведінкові науки

052

Політологія

08

Право

081

Право

09

Біологія

091

Біологія

10

Природничі науки

101

Екологія

 

 

103

Науки про Землю

 

 

104

Фізика та астрономія

 

 

106

Географія

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тел. для довідок: (0372) 58-47-14

 E-mail: aspirantura¬\sШ@з`ГЮRchnu.edu.ua