2020-05-29
09:18

Перелік наукових спеціальностей, за якими проводиться набір на навчання в докторантурі та аспірантурі

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:

 

 

 

Докторантура:

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

03 Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

032 Історія та археологія

033 Філософія

035 Філологія

05 Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

08 Право

081 Право

09 Біологія

091 Біологія

10 Природничі науки

101 Екологія

103 Науки про Землю

104 Фізика та астрономія

106 Географія

 

Аспірантура:

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

 
 

01 Освіта / Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

 

015 Професійна освіта

 

03 Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

 

032 Історія та археологія

 

033 Філософія

 

035 Філологія

 

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

 

052 Політологія

 

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

076 Підприємництво, торгівля та  біржова діяльність

 

08 Право

081 Право

 

09 Біологія

091 Біологія

 

10 Природничі науки

101 Екологія

 

102 Хімія

 

103 Науки про Землю

 

104 Фізика та астрономія

 

105 Прикладна фізика та наноматеріали

 

106 Географія

 

11 Математика та статистика

111 Математика

 

113 Прикладна математика

 

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

 

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

 

172 Телекомунікації та радіотехніка

 

29 Міжнародні відносини

293 Міжнародне право

 

 

 

 Тел. для довідок: (0372) 58-47-14

 E-mail: aspiranturaЩF«“@RTёкchnu.edu.ua