2021-04-16
14:39

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

оголошує прийом до АСПІРАНТУРИ

за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб

для здобуття ступеня доктора філософії

за спеціальностями: 

 

011 Освітні, педагогічні науки

081 Право

015 Професійна освіта

091 Біологія

031 Релігієзнавство

101 Екологія

032 Історія та археологія

102 Хімія

033 Філософія

104 Фізика та астрономія

035 Філологія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

051 Економіка

106 Географія

052 Політологія

111 Математика

071 Облік і оподаткування

113 Прикладна математика

072 Фінанси, банківська справа та страхова діяльність

121 Інженерія програмного забезпечення

076 Підприємництво, торгівля та  біржова діяльність

171 Електроніка

 

172 Телекомунікації та радіотехніка

 

 

Етапи вступної кампанії

І етап

Прийом заяв і документів в аспірантуру

1 – 12 лютого 2021 р.

Строки проведення вступних іспитів в аспірантуру

16 – 22 лютого 2021 р.

Терміни зарахування в аспірантуру за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб

01 березня 2021 р.

Початок навчання в аспірантурі

01 березня 2021 р.

   

 

 Форми і термін підготовки в аспірантурі: очна (денна, вечірня) – 4 роки; заочна – 4 роки. 

Вступні випробування: додаткове вступне випробування (для вступників з непрофільною спеціальністю); іспит з іноземної мови; іспит з наукової спеціальності.   

Розклад вступних випробувань

до аспірантури у лютому 2021 року:

№ з/п

Вступні випробування

Дата

Час

Місце проведення

1

Додаткове вступне випробовування

16.02.2021 р.

14.00

Відповідні кафедри

2

Вступний іспит з іноземної мови:

- англійська;

- німецька;

- французька

19.02.2021 р.

14.00

 

Відповідні кафедри

 

3

Вступний іспит зі  спеціальності

22.02.2021 р.

14.00

Відповідні кафедри

 

Під час подання заяви у паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, який посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • військовий квиток або приписне свідоцтво;
 • диплом магістра (спеціаліста) про закінчення закладу вищої освіти з додатком до диплома із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
 • диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук/доктора філософії (при вступі до докторантури);
 • атестат доцента (за наявності, при вступі до докторантури);
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
 • опубліковані наукові праці з обраної здобувачем спеціальності або засвідчені у встановленому порядку копії наукових праць;
 • у разі потреби документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю;
 • згоду на обробку персональних даних.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник на здобуття ступеня доктора філософії додає:

 • копію документа, який засвідчує особу та громадянство (стор. 1-3, 10-12);
 • копію військового квитка або приписного свідоцтва;
 • копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) і копію додатка до нього;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
 • копію трудової книжки, завірену печаткою відділу кадрів за місцем роботи;
 • 3 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • 4 конверти з марками (для вступників на заочну форму навчання);
 • особовий листок з обліку кадрів (засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів або науковий текст (доповідь, дослідницька пропозиція, проект) з обраної здобувачем спеціальності;
 • згода передбачуваного наукового керівника на здійснення наукового керівництва дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії.

Документи подаються у картонному швидкозшивачі.

Документи приймаються за адресою: вул. Коцюбинського, 2, корпус №5, каб.108.

Тел. для довідок: (0372) 58-47-14; 0951535757                           E-mail: aspirantura@3S8chnu.edu.ua