2019-08-05
16:44

     „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

оголошуЇ прийом до ј—ѕ≤–јЌ“”–»

дл€ здобутт€ вищоњ осв≥ти ступен€ доктора ф≥лософ≥њ

за спец≥альност€ми:

 

·   011 ќсв≥тн≥, педагог≥чн≥ науки

·      081 ѕраво

·   015 ѕрофес≥йна осв≥та

·      091 Ѕ≥олог≥€

·   031 –ел≥г≥Їзнавство

·      101 ≈колог≥€

·   032 ≤стор≥€ та археолог≥€

·      102 ’≥м≥€

·   033 ‘≥лософ≥€

·      103 Ќауки про «емлю

·   035 ‘≥лолог≥€:

·      104 ‘≥зика та астроном≥€

«украњнська л≥тература»;

«теоретична ф≥зика»

«украњнська мова»;

«оптика, лазерна ф≥зика»

«теор≥€ л≥тератури»;

«ф≥зика твердого т≥ла»

«л≥тература заруб≥жних крањн»;

«ф≥зика нап≥впров≥дник≥в ≥ д≥електрик≥в»

«германськ≥ мови»

 

·   051 ≈коном≥ка

·      105 ѕрикладна ф≥зика та наноматер≥али

·   052 ѕол≥толог≥€

·      106 √еограф≥€

·   071 ќбл≥к ≥ оподаткуванн€

·      111 ћатематика

·   072 ‘≥нанси, банк≥вська справа та страхова д≥€льн≥сть

·      113 ѕрикладна математика

·   076 ѕ≥дприЇмництво, торг≥вл€ та  б≥ржова д≥€льн≥сть

·      121 ≤нженер≥€ програмного забезпеченн€

 

·      171 ≈лектрон≥ка

 

·      172 “елекомун≥кац≥њ та рад≥отехн≥ка

 

·      293 ћ≥жнародне право

 

≈тапи вступноњ кампан≥њ

ѕрийом за€в ≥ документ≥в в асп≥рантуру

01 червн€ - 31 серпн€ 2019 р.

—троки проведенн€ вступних ≥спит≥в в асп≥рантуру

2 - 10 вересн€ 2019 р.

“ерм≥ни зарахуванн€ до асп≥рантури

до 15 вересн€ 2019 р.

ѕочаток навчанн€ в асп≥рантур≥

1 жовтн€ 2019 р.

 

‘орми ≥ терм≥н п≥дготовки в асп≥рантур≥:

очна (денна, веч≥рн€) – 4 роки; заочна – 4 роки.

 

¬ступн≥ випробуванн€:

≥спит з ≥ноземноњ мови; ≥спит з науковоњ спец≥альност≥; додаткове вступне випробуванн€ (дл€ вступник≥в з непроф≥льною спец≥альн≥стю).         

 

ƒокументи, що подаютьс€ при вступ≥ до асп≥рантури:

-  за€ва на ≥м€ ректора;

-  коп≥ю документа, що засв≥дчуЇ особу та громад€нство (стор. 1-3, 10-12);

-  коп≥ю в≥йськового квитка або приписного св≥доцтва;

-        коп≥ю диплома маг≥стра (спец≥ал≥ста) ≥з зазначенн€м здобутоњ спец≥альност≥ (квал≥ф≥кац≥њ) з додатками;

-        коп≥ю дов≥дки про присвоЇнн€ ≥дентиф≥кац≥йного номера;

-        коп≥ю сертиф≥ката м≥жнародного зразка з ≥ноземноњ мови (за на€вност≥);

-        коп≥ю трудовоњ книжки, зав≥рену печаткою в≥дд≥лу кадр≥в за м≥сцем роботи;

-        3 кольоров≥ фотокартки розм≥ром 3 х 4 см;

-        4 конверти з марками (дл€ вступник≥в на заочну форму навчанн€);

-         особовий листок з обл≥ку кадр≥в (засв≥дчений печаткою т≥Їњ установи, в €к≥й вступник працюЇ);

-        список опубл≥кованих наукових праць ≥ винаход≥в або науковий текст (допов≥дь, досл≥дницька пропозиц≥€, проект з обраноњ здобувачем спец≥альност≥);

-        згода передбачуваного наукового кер≥вника про зд≥йсненн€ наукового кер≥вництва.

ƒокументи подаютьс€ у картонному швидкозшивач≥.

 

ƒокументи приймаютьс€ за адресою: вул.  оцюбинського, 2, корпус є5, каб.153, в≥дд≥л асп≥рантури та докторантури.

 

“ел. дл€ дов≥док: (0372) 58-47-14; 0951535757                           

E-mail: aspiranturaЎ6ж@Ш«chnu.edu.ua