2019-08-05
16:44

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

оголошує прийом до ДОКТОРАНТУРИ

для здобуття  ступеня доктора наук

за спеціальностями:

 

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

03

Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

032 Історія та археологія

033 Філософія

035 Філологія:

«українська література»;

«українська мова»;

«теорія літератури»;

«германські мови»

05

Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

08

Право

081 Право

09

Біологія

091 Біологія

10

Природничі науки

101 Екологія

104 Фізика та астрономія

 

Для вступу до докторантури особа, не менше ніж за два місяці до початку прийому документів, подає кафедрі розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи (наукові результати), необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.

 

Етапи вступної кампанії

Прийом заяв і документів в докторантуру

01 червня - 23 серпня 2019 р.

Терміни зарахування до докторантури

до 15 вересня 2019 р.

 

Документи, що подаються при вступі до докторантури:

- заяву на ім’я ректора;

- копію документа, що засвідчує особу та громадянство (стор. 1-3, 10-12);

- копію військового квитка або приписного свідоцтва;

-    копію диплома доктора філософії або кандидата наук;

-    копію атестата доцента (за наявності);

-    копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

-    письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом в разі вступу претендента до докторантури;

-    копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

-    особовий листок з обліку кадрів (засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює);

-    список опублікованих наукових праць і винаходів з обраної здобувачем спеціальності;

-    витяг з рішення засідання кафедри (на якій буде навчатись здобувач ступеня доктора наук) після оприлюднення наукової доповіді на кафедрі;

-                копію трудової книжки, завірену печаткою відділу кадрів за місцем роботи;

-                 згоду на обробку персональних даних.

 

Документи подаються у картонному швидкозшивачі.

 

         Документи приймаються за адресою: вул. Коцюбинського, 2, корпус №5, каб.153, відділ аспірантури та докторантури.

 

Тел. для довідок: (0372) 58-47-14; 0951535757                           

E-mail: aspiranturaPй/@яЯ@>chnu.edu.ua