2020-03-03
12:21

 

Проекти, подані на конкурс МОН України на 2017 рік

 

1. Квантова теорія електронного тунелювання крізь анізотропні резонансно-тунельні наноструктури квантових каскадних детекторів ближнього інфрачервоного діапазону, Ткач Микола Васильович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

2. Крайові задачі для нових класів диференціальних та диференціально-функціональних рівнянь різних типів Літовченко Владислав Антонович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

3. Дослідження фізико-хімічних нанопроцесів структурної релаксації та старіння високоміцних бетонів з комплексними модифікаторами нової генерації та методів їх діагностики, Новіков Сергій Миколайович, д-р фіз.-мат. наук, доц.

4. Метод статико-голографічної асоціативної пам’яті подвійного фазового спряження для розв’язання задач інформаційної оптики Полянський Петро В’ячеславович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

5. Х-променево-оптична томографія полікристалічних мереж біологічних шарів, Борча Мар'яна Драгошівна, д-р фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб.

6. Розробка новітніх методів і систем діагностики структурно-чутливих характеристик оптично-анізотропних напівпровідникових і біологічних шарів, Махній Віктор Петрович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

7. Наукові основи створення високоефективних світлочутливих композиційних матеріалів багатофункціонального призначення, Кобаса Ігор Михайлович, д-р хім. наук, проф.

8. Система оперативного біомоніторингу для зон надзвичайних екологічних ситуацій, Руденко Світлана Степанівна, д-р біолог. наук, проф.

9. Розробка засобів формування неоднорідно поляризованих пучків та моніторингу параметрів розсіюючих об’єктів методами сингулярної та кореляційної оптики, Мохунь Ігор Іванович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

10. Застосування біотехнологічних підходів у штучному відтворенні аборигенних риб з метою реінтродукції, Шмараков Ігор Олександрович, д-р біолог. наук, доц.

11. Побудова моделі реалізації олімпійської освіти в навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів України, Олійник Марія Іванівна, д-р пед. наук, доц.

12. Розробка портативного цифрового багатоімпульсного спектрометра ЯКР для дослідження сенсорних властивостей, структури, дефектності шаруватих та органічних напівпровідників(Р), Політанський Леонід Францович, д-р техн. наук, проф.