2020-03-03
12:21

Перелік проектів,
що пропонуються до виконання за рахунок видатків
державного бюджету починаючи з 2018 року


з/п

Назва роботи, науковий керівник (прізвище, ім'я та по батькові наукового керівника, науковий ступінь, учене звання)

Назва секції за фаховим напрямом Наукової ради МОН України

Обсяг фінансування на виконання наукового проекту на повний термін

Обсяг фінансування на виконання наукового проекту на 2018 рік

Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах

1.

5S рибосомальна ДНК: молекулярна організація та еволюція за зміни умов довкілля
Волков Роман Анатолійович, д-р біолог. наук, проф.

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

1800,000 тис. грн.

600,000 тис. грн.

2.

Інноваційна людиноцентристська правова модель місцевих податків і зборів для України
Гаврилюк Руслана Олександрівна, д-р юрид. наук, доц.

Право

1200,000 тис. грн.

400,000 тис. грн.

3.

Біохімічні та лазерно-поляриметричні параметри комплексного прогнозування метаболічних порушень і стратегія їх таргентної корекції
Копильчук Галина Петрівна, д-р біолог. наук, проф.

Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук

1800,000 тис. грн.

600,000 тис. грн.

4.

Гетеропереходи та діоди Шотткі з підвищеною радіаційною стійкістю
Майструк Едуард Васильович, канд. фіз.-мат. наук, без звання

Наукові проблеми матеріалознавства

1800,000 тис. грн.

600,000 тис. грн.

5.

Кореляційно-оптичні дослідження оптичних нелінійних ефектів у середовищах з вуглецевими наночастинками
Максимяк Петро Петрович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Загальна фізика

2850,000 тис. грн.

950,000 тис. грн.

6.

Магнітні та структурні властивості одно- дво- та тривимірних спін-кросовер кристалів
Гудима Юрій Васильович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Загальна фізика

1500,000 тис. грн.

500,000 тис. грн.

7.

Математичні методи якісного аналізу динамічних систем, керування в умовах конфлікту та невизначеності
Петришин Роман Іванович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Математика

900,000 тис. грн.

300,000 тис. грн.

8.

Розробка новітніх методів і систем 3D Джонс-матричної мікроскопії полікристалічних плівок біологічних рідин
Ушенко Юрій Олександрович, д-р фіз.-мат. наук, доц.

Приладобудування

2400,000 тис. грн.

800,000 тис. грн.

9.

Розробка новітніх методів і систем Мюллер-матричної томографії полікристалічної структури дифузних біологічних шарів
Ушенко Олександр Григорович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Загальна фізика

2400,000 тис. грн.

800,000 тис. грн.

10.

Стратегічні пріоритети та геопросторова організація транскордонного екологічного туризму як інструмент сталого розвитку України
Руденко Валерій Петрович, д-р геогр. наук, проф.

Охорона навколишнього середовища

1800,000 тис. грн.

600,000 тис. грн.

11.

Теорія керування оптичними характеристиками багатошарових квантових точок для створення напівпровідникових наноприладів видимого та інфрачервоного діапазонів
Головацький Володимир Анатолійович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Загальна фізика

1200,000 тис. грн.

400,000 тис. грн.

Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ

12.

«Створення нових матеріалів для детекторів іонізуючого випромінювання та оптоелектроніки на основі твердих розчинів системи Cd-Mn-Те»
Фочук Петро Михайлович, д-р хім. наук, проф.

Хімія

2400,000 тис. грн.

800,000 тис. грн.

13.

Конвергенція економічних моделей розвитку прикордонних територій України та Європейського Союзу в умовах соціалізації
Зибарева Оксана Василівна, д-р екон. наук, доц.

Економіка

900,000 тис. грн.

300,000 тис. грн.

14.

Радіаційностійкі матеріали і фотоприймачі оптичного та іонізуючого випромінювання на основі твердих розчинів телуридів
Склярчук Валерій Михайлович, д-р фіз.-мат. наук, доц.

Електроніка, радіотехніка та телекомунікації

1500,000 тис. грн.

500,000 тис. грн.

Науково-технічна (експериментальна) розробка

15.

Цифровий інтелектуальний комплекс для моніторингу атмосферного парникового ефекту(P)
Дейбук Віталій Григорович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Приладобудування

1000,000 тис. грн.

500,000 тис. грн.