2021-03-05
09:40

Перелік проектів,
що виконуються за рахунок видатків
державного бюджету починаючи з 2018 року

Назва теми

Керівник

Фінансування на 2019 рік

1.

Біохімічні та лазерно-поляриметричні параметри комплексного прогнозування метаболічних порушень 

Копильчук Галина Петрівна, д-р біолог. наук, проф.

480000 грн.

2.

Високоякісні поверхнево-бар’єрні структури на основі тонких плівок нітридів металів для електроніки та фотовольтаїки

Мар'янчук Павло Дмитрович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

480000 грн.

3.

Застосування оптичних потоків енергії для розв’язання задач мікро- та нанооптики

Ангельський Олег В'ячеславович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

780000 грн.

4.

Застосування топологічних методів до розв’язування проблем про відображення на абстрактних просторах

Михайлюк Володимир Васильович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

300000 грн.

5.

Нові підходи у розвитку структурно-чутливої Х-променевої спектрометрії та дифрактометрії складних кристалічних сполук, тонкоплівкових та нанорозмірних шаруватих систем

Фодчук Ігор Михайлович, д-р фіз.-мат. наук, проф.

540000 грн.

6.

Розробка новітніх поляризаційно-кореляційних і цифрових голографічних методів системи 3D інтроскопії полікристалічної структури біологічних шарів

Дуболазов Олександр Володимирович, канд. фіз.-мат. наук, доц.

660000 грн.

7.

Пошук оптимальних умов синтезу квантових точок нового покоління із нетоксичних елементів для світлоперетворюючих пристроїв 

Халавка Ю.Б., канд. хім. наук, доц.,

547500 грн.

8.

Розробка новітніх методів і біомедичних систем поляризаційно-голографічної фракталометрії кристалітів тканин і рідин органів людини 

Томка Ю.Я., канд. фіз.-мат. наук, без звання,

511000 грн.