2018-05-22
12:02

Наукові конференції та семінари у 2018 році 

пп

Назва НТЗ

Місце проведення

Термін проведення

Телефон,факс, e-mail, сайт організації

Країни-учасники

(для міжнародних НТЗ)

Орієнтовна кількість учасників

1

2

3

4

5

6

7

1

ІІ науково-практична інтернет-  конференція «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці,вул. Небесної Сотні 4д,

3квітня 2018р.

тел.52-00-58

 

100-150

2

Міжнародна наукова конференція. «Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи», VІII Цьогорічна конференція буде присвячена памяті д.політ.н. Мельничука І.М.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

Кафедра політології та державного управління, НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень,

проф. Круглашов А.М.,

проф. Ротар Н.Ю.

5 квітня 2018 року

Р.т. (0372)523053

Польща – 5;

Румунія – 4;

Молдова – 3;

Білорусь – 2;

Австрія – 1;

Словаччина - 1

75

3

Міжнародна конференція «Актуальні питання фізичної культури, спорту, ерготерапії»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

Палічук Юрій Іванович,

 м. Чернівці, вул.Небесної Сотні, 4б

12-13 квітня 2018 року

050-770-60-03

palichukyura—ЛВx@ЬRЙ5gmail.com

Румунія – 3,

Молдова – 2,

Польща – 2

80

4

Інтернет- конференція «Фінансовий сектор України в умовах сучасних викликів»

Чернівецький національний університет, факультет фінансів підприємництва та обліку, кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва. Чернівці, вул. Садова, 5,

27 квітня 2018 року

e-mail:confpubfin—ЛВx@ЬRЙ5gmail.com

 

100

5

Міжнародна конференція «Актуальні проблеми перекладознавства та романо-германської філології»

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці 58002, вул. Коцюбинського, 2

травень 2018р.

Бялик В.Д. тел.0956763667

США (3), Німеччина (12), Австрія (12), Польща(6), Румунія (4), Литва (2), Канада  (3)

270

6

ІV Міжнародна науково-практична конференція

«Сучасні тенденції регіональної співпраці: україно-румуно-молдовський вимір»

Центр румунських студій

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

кафедра міжнародних відносин

травень 2018р.

Мельничук Л.Н.

0501897037

romanianstudies@

chnu.edu.ua

Румунія,

Молдова

50

7

Міжнародна конференція:«МАРКЕТИНГ ТА БРЕНДИНГ ТЕРИТОРІЙ У СУЧАСНИХ ПРОЦЕСАХ  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧ-НОГО РОЗВИТКУ»

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

Кафедра маркетингу, інновацій і регіонального розвитку

Проф. Буднікевич І.М.

Вул. Кафедральна, 2.

17-18 травня 2018 року

55 98 82,

mmix.cv—ЛВx@ЬRЙ5gmail.com

Румунія – 5,

Польща – 3,

Болгарія – 3,

Молдова – 3

100

8

Міжнародна конференція: «Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках та інформаційних технологіях»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Факультет математики та інформатики, вул. Університетська, 28

17-19 вересня 2018 року

тел. 58-48-80

США, Німеччина, Польща, Угорщина, Чехія, Румунія, Молдова

100

9

Міжнародна конференція: «Рельєф і клімат»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії

26-28 вересня 2018 року

тел. 58-48-53

Польща 10

Румунія 15

Болгарія 5

Німеччина 2

Грузія 2

 

10

IV Міжнародна Шумпетерівська конференція «Наукова спадщина Йозефа. А. Шумпетера: погляд із минулого в майбутнє»

ЧНУ ім. Ю.Федьковича,

Центр економічних досліджень ім. Й.Шумпетера, кафедра міжнародної економіки,

Вул. Кафедральна, 2, Чернівці,

Доц. Саєнко О.С.

26-28 вересня 2018 р.

+380 372 525156,

o.saienko—ЛВx@ЬRЙ5chnu.edu.ua

Австрія, Університет Грацу, Центр Шумпетера Грацу – 5

Норвегія, Інститут доктора Яна-У. Сандала – 2

Німеччина – 2

50

11

Всеукраїнська конференція: «Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження» (до 120-річчя від дня народження професора Івана Григоровича Чередниченка)

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Філологічний факультет,кафедра сучасної української мови

вул. Коцюбинського, 2,

проф. Кульбабська О. В.

Жовтень

2018

тел. (0372) 58-48-32

 

60

12

Міжнародна конференція: «ІНТЕРВАЛИ: 1918 1968 2018» (література / літературознавство)

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича,

м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2,

проф. Червінська О. В.,

 

18-19 жовтня 2018 р.

тел. (0372) 58-48-87

e-mail:

zarteorlit—ЛВx@ЬRЙ5chnu.edu.ua

o.chervinska—ЛВx@ЬRЙ5chnu.edu.ua

 

70

13

V Міжнародна наукова конференція «Муніципальні читання імені Антона Кохановського»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

Кафедра політології та державного управління,

проф. Круглашов А.М.,

доц. Недокус І.С.

 

16 листопада  2018 року

Р.т. (0372)523053

Польща – 4;

Румунія – 3;

Молдова – 3;

Білорусь – 3;

Австрія – 1;

Франція - 1

50

14

ХІI Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми зовнішньої політики України»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,Факультет історії, політології та міжнародних відносин,кафедра міжнародних відносин

Добржанська О.О.

Листопад

2018 р.

0501058267

kmv_conf—ЛВx@ЬRЙ5ukr.net

Польща,

Румунія ,

Молдова

60

15

ІV студентська науково-практична конференція

«Європейський контекст україно-румунських відносин»

Центр румунських студій

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

кафедра міжнародних відносин

Мельничук Л.Н.

Грудень

2018 р.

0501897037

romanianstudies—ЛВx@ЬRЙ5chnu.edu.ua

Румунія,

Молдова

50

 

Студентська наукова конференція ЧНУ

 

2017 рік

Матеріали студентської наукової конференції

Програма студентської наукової конференції за 2017 рік

 

Інститут біології, хімії та біоресурсів

Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук

Географічний факультет

Економічний факультет

Факультет іноземних мов

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Факультет математики та інформатики

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

Факультет фізкультури та здоров'я людини

Філологічний факультет

Філософсько-теологічний факультет

Факультет фінансів, підприємництва та обліку

Юридичний факультет

Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва

 

 

2016 рік

Матеріали студентської наукової конференції

Програма студентської наукової конференції за 2016 рік

Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук

Інститут біології, хімії та біоресурсів

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Економічний факультет

Факультет математики та інформатики

Факультет фізкультури та здоров'я людини

Юридичний факультет

Філологічний факультет

Факультет іноземних мов

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

 

Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва

Філософсько-теологічний факультет

Географічний факультет

2015 рік

Матеріали студентської наукової конференції

 

Програма студентської наукової конференції за 2015 рік

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Економічний факультет

Факультет математики та інформатики

Факультет фізкультури та здоров'я людини

Юридичний факультет

Філологічний факультет

Факультет іноземних мов

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва

Філософсько-теолгічний факультет

Географічний факультет

Інститут біології, хімії та біоресурсів

Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук

2014 рік

Матеріали студентської наукової конференції за 2014 рік

 

2013 рік

Матеріали студентської наукової конференції за 2013 рік

Природничі науки 2013

Філологічні науки 2013

Фізико-математичні науки та архітектура 2013

Історичні, економічні та юридичні науки 2013

Філософсько-педагогічні науки (том 1)

Філософсько-педагогічні науки (том 2) 2013

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

пп

Назва НТЗ

Місце проведення

Термін проведення

Телефон,факс, e-mail, сайт організації

Країни-учасники

(для міжнародних НТЗ)

Орієнтовна кількість учасників

1

2

3

4

5

6

7

1

IV Міжнародна науково-практична конференція

«Розвиток політичної науки:європейські практики та національні перспективи»

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

кафедра політології та державного управління

березень

Круглашов А.М.

+38 0372 523053+38 0372 523053

dpspa—ЛВx@ЬRЙ5chnu.edu.ua

Польща,

Румунія ,

Молдова , Росія

 

60-70

2

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми комунікативістики»

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Кафедра міжнародної інформації

Квітень

2016 р.

Осадца Іван Степанович

+38 0372 525555+38 0372 525555

intinf—ЛВx@ЬRЙ5chnu.edu.ua

 

35-40

3

Науково-практичний семінар «Психологія саморозвитку особистості»

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

 кафедра психології

Квітень

2016 р.

cafedra.psychology—ЛВx@ЬRЙ5i.ua

http://psychology.cv.ua/

 

50

4

Історичні, теоретико-методичні, медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту

Факультет фізичної культури та здоров’я людини,

6-7 квітня

2016 р.

 

Тел./факс( 0372)520058

http://fizkult.chnu.edu.ua

 

 

100

5

Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми термінології,перекладу і філології:виклики та перспективи»

Факультет іноземних мов

5-6 травня

2016 р.

+380372584736+380372584736

germmova—ЛВx@ЬRЙ5rambler.ru

Німеччина, Білорусь, Австрія, Румунія

100

6

«Р.Ф.Кайндль – історик, етнограф, краєзнавець». Міжнародний науковий семінар «Кайндлівські читання» до 150-річчя з дня народження професора Р.Ф.Кайндля

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Кафедра етнології,античної та середньовічної історії

Вересень

2016 р.

Масан О.М.

+38 0372 524128+38 0372 524128

eamh—ЛВx@ЬRЙ5chnu.edu.ua

Австрія, Румунія,

Польща,

Росія

60

7

Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у ЧНУ ім.Ю.Федьковича

Географічний факультет

 

11-13 жовтня

2016 р.

 

+38 0372 58-48-55+38 0372 58-48-55

Румунія,

Польща,

Росія

150

8

III Міжнародна наукова конференція «Українська мова і сфера сакрального»

 

Філологічний факультет

20-21 жовтня

2016 р.

 

+38 0372 58-48-00+38 0372 58-48-00

Румунія,

Польща,

Чехія,

Молдова

150

9

Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування

(Differential-functional equations and applications)

Факультет математики та інформатики

Жовтень

 2016 р.

+38 0372 58-48-57+38 0372 58-48-57,

58-48-80

kafedrapmm—ЛВx@ЬRЙ5gmail.com

http://fmi.org.ua/

 

Румунія,

Польща,

Чехія,

Молдова,Угорщина,

Німеччина, Білорусь

 

100

 

10

Друга міжнародна науково-практична конференція „Рекреацій­но-туристичне природокористування в Східноєвропейському регіоні: сучасний стан, проблеми та перспективи”

Географічний факультет

Туристично-рекреаційний комплекс „Стіжок”

(смт Берегомет Вижницького району Чернівецької області)

22-24 жовтня

+380372524129+380372524129

social.geo@ ukr.net

Польща, Румунія, Молдова,

Білорусь

100

 

11

X Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених “Актуальні проблеми зовнішньої політики України

Факультет історії, політології та міжнародних відносин,

 кафедра міжнародних відносин

Листопад

2016 р.

+38 0372 521994+38 0372 521994

kmv_conf—ЛВx@ЬRЙ5ukr.net

 

Польща,

Румунія ,

Молдова , Росія

 

40

 

 

пп

Назва НТЗ

Місце проведення

Термін проведення

Телефон,факс, e-mail, сайт організації

Країни-учасники

(для міжнародних НТЗ)

Орієнтовна кількість учасників

1

2

3

4

5

6

7

1

IV Міжнародна науково-практична конференція

«Розвиток політичної науки:європейські практики та національні перспективи»

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

кафедра політології та державного управління

березень

Круглашов А.М.

+38 0372 523053+38 0372 523053

dpspa—ЛВx@ЬRЙ5chnu.edu.ua

Польща,

Румунія ,

Молдова , Росія

 

60-70

2

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми комунікативістики»

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Кафедра міжнародної інформації

Квітень

2016 р.

Осадца Іван Степанович

+38 0372 525555+38 0372 525555

intinf—ЛВx@ЬRЙ5chnu.edu.ua

 

35-40

3

Науково-практичний семінар «Психологія саморозвитку особистості»

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

 кафедра психології

Квітень

2016 р.

cafedra.psychology—ЛВx@ЬRЙ5i.ua

http://psychology.cv.ua/

 

50

4

Історичні, теоретико-методичні, медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту

Факультет фізичної культури та здоров’я людини,

6-7 квітня

2016 р.

 

Тел./факс( 0372)520058

http://fizkult.chnu.edu.ua

 

 

100

5

Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми термінології,перекладу і філології:виклики та перспективи»

Факультет іноземних мов

5-6 травня

2016 р.

+380372584736+380372584736

germmova—ЛВx@ЬRЙ5rambler.ru

Німеччина, Білорусь, Австрія, Румунія

100

6

«Р.Ф.Кайндль – історик, етнограф, краєзнавець». Міжнародний науковий семінар «Кайндлівські читання» до 150-річчя з дня народження професора Р.Ф.Кайндля

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Кафедра етнології,античної та середньовічної історії

Вересень

2016 р.

Масан О.М.

+38 0372 524128+38 0372 524128

eamh—ЛВx@ЬRЙ5chnu.edu.ua

Австрія, Румунія,

Польща,

Росія

60

7

Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у ЧНУ ім.Ю.Федьковича

Географічний факультет

 

11-13 жовтня

2016 р.

 

+38 0372 58-48-55+38 0372 58-48-55

Румунія,

Польща,

Росія

150

8

III Міжнародна наукова конференція «Українська мова і сфера сакрального»

 

Філологічний факультет

20-21 жовтня

2016 р.

 

+38 0372 58-48-00+38 0372 58-48-00

Румунія,

Польща,

Чехія,

Молдова

150

9

Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування

(Differential-functional equations and applications)

Факультет математики та інформатики

Жовтень

 2016 р.

+38 0372 58-48-57+38 0372 58-48-57,

58-48-80

kafedrapmm—ЛВx@ЬRЙ5gmail.com

http://fmi.org.ua/

 

Румунія,

Польща,

Чехія,

Молдова,Угорщина,

Німеччина, Білорусь

 

100

 

10

Друга міжнародна науково-практична конференція „Рекреацій­но-туристичне природокористування в Східноєвропейському регіоні: сучасний стан, проблеми та перспективи”

Географічний факультет

Туристично-рекреаційний комплекс „Стіжок”

(смт Берегомет Вижницького району Чернівецької області)

22-24 жовтня

+380372524129+380372524129

social.geo@ ukr.net

Польща, Румунія, Молдова,

Білорусь

100

 

11

X Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених “Актуальні проблеми зовнішньої політики України

Факультет історії, політології та міжнародних відносин,

 кафедра міжнародних відносин

Листопад

2016 р.

+38 0372 521994+38 0372 521994

kmv_conf—ЛВx@ЬRЙ5ukr.net

 

Польща,

Румунія ,

Молдова , Росія

 

40

 

 

пп

Назва НТЗ

Місце проведення

Термін проведення

Телефон,факс, e-mail, сайт організації

Країни-учасники

(для міжнародних НТЗ)

Орієнтовна кількість учасників

1

2

3

4

5

6

7

1

IV Міжнародна науково-практична конференція

«Розвиток політичної науки:європейські практики та національні перспективи»

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

кафедра політології та державного управління

березень

Круглашов А.М.

+38 0372 523053+38 0372 523053

dpspa—ЛВx@ЬRЙ5chnu.edu.ua

Польща,

Румунія ,

Молдова , Росія

 

60-70

2

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми комунікативістики»

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Кафедра міжнародної інформації

Квітень

2016 р.

Осадца Іван Степанович

+38 0372 525555+38 0372 525555

intinf—ЛВx@ЬRЙ5chnu.edu.ua

 

35-40

3

Науково-практичний семінар «Психологія саморозвитку особистості»

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

 кафедра психології

Квітень

2016 р.

cafedra.psychology—ЛВx@ЬRЙ5i.ua

http://psychology.cv.ua/

 

50

4

Історичні, теоретико-методичні, медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту

Факультет фізичної культури та здоров’я людини,

6-7 квітня

2016 р.

 

Тел./факс( 0372)520058

http://fizkult.chnu.edu.ua

 

 

100

5

Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми термінології,перекладу і філології:виклики та перспективи»

Факультет іноземних мов

5-6 травня

2016 р.

+380372584736+380372584736

germmova—ЛВx@ЬRЙ5rambler.ru

Німеччина, Білорусь, Австрія, Румунія

100

6

«Р.Ф.Кайндль – історик, етнограф, краєзнавець». Міжнародний науковий семінар «Кайндлівські читання» до 150-річчя з дня народження професора Р.Ф.Кайндля

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Кафедра етнології,античної та середньовічної історії

Вересень

2016 р.

Масан О.М.

+38 0372 524128+38 0372 524128

eamh—ЛВx@ЬRЙ5chnu.edu.ua

Австрія, Румунія,

Польща,

Росія

60

7

Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у ЧНУ ім.Ю.Федьковича

Географічний факультет

 

11-13 жовтня

2016 р.

 

+38 0372 58-48-55+38 0372 58-48-55

Румунія,

Польща,

Росія

150

8

III Міжнародна наукова конференція «Українська мова і сфера сакрального»

 

Філологічний факультет

20-21 жовтня

2016 р.

 

+38 0372 58-48-00+38 0372 58-48-00

Румунія,

Польща,

Чехія,

Молдова

150

9

Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування

(Differential-functional equations and applications)

Факультет математики та інформатики

Жовтень

 2016 р.

+38 0372 58-48-57+38 0372 58-48-57,

58-48-80

kafedrapmm—ЛВx@ЬRЙ5gmail.com

http://fmi.org.ua/

 

Румунія,

Польща,

Чехія,

Молдова,Угорщина,

Німеччина, Білорусь

 

100

 

10

Друга міжнародна науково-практична конференція „Рекреацій­но-туристичне природокористування в Східноєвропейському регіоні: сучасний стан, проблеми та перспективи”

Географічний факультет

Туристично-рекреаційний комплекс „Стіжок”

(смт Берегомет Вижницького району Чернівецької області)

22-24 жовтня

+380372524129+380372524129

social.geo@ ukr.net

Польща, Румунія, Молдова,

Білорусь

100

 

11

X Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених “Актуальні проблеми зовнішньої політики України

Факультет історії, політології та міжнародних відносин,

 кафедра міжнародних відносин

Листопад

2016 р.

+38 0372 521994+38 0372 521994

kmv_conf—ЛВx@ЬRЙ5ukr.net

 

Польща,

Румунія ,

Молдова , Росія

 

40