2017-02-23
14:30

Наукові конференції та семінари у 2017 році 

пп

Назва НТЗ

Місце проведення

Термін проведення

Телефон,факс, e-mail, сайт організації

Країни-учасники

(для міжнародних НТЗ)

Орієнтовна кількість учасників

1

2

3

4

5

6

7

1

VІI Міжнародна наукова конференція  «Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

Кафедра політології та державного управління, НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень,

проф. Круглашов А.М.

 

6 квітня 2017 року

(0372)523053(0372)523053

Польща – 5;

Румунія – 4;

Молдова – 3;

Білорусь – 4;

Австрія – 1;

Словаччина - 2

75

2

Міжнародна конференція «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи»

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

факультет фізичної культури та здоров’я людини,

вул. Коцюбинського,2

6-7 квітня 2017 р.

Гакман Анна Вікторівна – 06697773040669777304,

e-mail: fkzl.chnuтрмр)ў@Ш?Оlwgmail.com

 

150-200

3

Всеукраїнська конференція «Фінансово-економічна безпека та перспективи розвитку держави».

Чернівецький національний університет, факультет фінансів підприємництва та обліку, кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва. Чернівці, вул. Садова, 5.

 

26 квітня 2017 р.

e-mail:isarigorтрмр)ў@Ш?Оlwgmail.com

 

100

4

V Міжнародна

науково-методична конференція „Математичні методи, моделі та інформа­ційні технології в економіці”

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

економічний факультет, кафедра економіко–мате­матичного моделю­ван­ня

18-19

травня

2017 р.

(0372) 52-68-47(0372) 52-68-47

Білорусь (3)

Болгарія (2)

Литва (1)

Молдова (2)

Німеччина (1)

Румунія (2)

Угорщина (2)

100

5

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Сучасні тенденції регіональної співпраці: україно-румуно-молдовський вимір»

 

Центр румунських студій

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

кафедра міжнародних відносин

 

Травень

 2017 р.

 

(0372)52-19-94(0372)52-19-94

Румунія,

Молдова

 

50

6

Міжнародна конференція «Актуальні проблеми германської філології та перекладу»

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

вул. Коцюбинського 2

 

травень

 2017 р.

тел. +38(0372)58-47-07+38(0372)58-47-07

officeтрмр)ў@Ш?Оlwchnu.edu.ua

 

 

100

7

Міжнародна наукова конференція “Кореляційна оптика 2017”

(“Correlation Optics 2017”)

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

м. Чернівці,

вул. Коцюбинського, 2

 

11-15 вересня 2017

Тел.: +38(0372)584720+38(0372)584720

Факс: +38(0372)584708, +38 (0372)584707+38 (0372)584707

E-mail:

nd-officeтрмр)ў@Ш?Оlwchnu.edu.ua

 

США – 11

Велика Британія – 6

Японія – 4

Німеччина – 3

Франція – 6

Іспанія – 5

Польша – 7

Фінляндія – 3

Китай – 4

Індія – 3

Австралія – 2

Румунія – 4

Канада – 2

Данія - 2

 

60-65

8

Міжнародна конференція «Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

вул. Коцюбинського 2,

 

28-29 вересня

2017 р.

тел. +38(0372)58-47-07+38(0372)58-47-07

officeтрмр)ў@Ш?Оlwchnu.edu.ua

 

 

70

9

Міжнародна конференція «Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи,

 

25-27 жовтня

2017 р.

Відповідальні:

1.Зварич Ігор Михайлович

2.Тимчук Людмила Іванівна

т. +380505414832+380505414832

+380979311793+380979311793

l.tymchukтрмр)ў@Ш?Оlwchnu.edu.ua

 

 

80

10

Міжнародна наукова конференція «Муніципальні читання імені Антона Кохановського»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

Кафедра політології та державного управління

 

26 жовтня 2017 року

 (0372)523053(0372)523053

 

Польща – 3;

Румунія – 5;

Молдова – 3;

Білорусь – 3;

Австрія – 2;

Франція - 1

50

11

Міжнародна конференція «Стан та перспективи розвитку німецької мови та германістики в Україні»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

вул. Коцюбинського 2

 

жовтень

 2017 р.

тел. +38(0372)58-47-07+38(0372)58-47-07

officeтрмр)ў@Ш?Оlwchnu.edu.ua

 

 

200

12

 

ХІ Буковинська Історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української національно-визвольної революції

 

 

Чернівецький національний університет

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Жовтень 2017р.

(0372)523053(0372)523053

Польща-4

Румунія-4

Молдова-2

30

13

Святий Іоанн Сучавський в агіографічній та історичній традиції

Кафедра історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Професор М.К.Чучко.

Адреса м.Чернівці, вул. Кафедральна, 2

 

Жовтень 2017 року

Тел. 52-41-28

Румунія - 2, Молдова - 1

15

14

ХІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми зовнішньої політики України»

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

кафедра міжнародних відносин

 

Листопад

2017 р.

(0372)52-19-94(0372)52-19-94

Польща,

Румунія ,

Молдова

 

100

 

 

 

Студентська наукова конференція ЧНУ

2016 рік

Матеріали студентської наукової конференції

Програма студентської наукової конференції за 2016 рік

Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук

Інститут біології, хімії та біоресурсів

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Економічний факультет

Факультет математики та інформатики

Факультет фізкультури та здоров'я людини

Юридичний факультет

Філологічний факультет

Факультет іноземних мов

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

 

Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва

Філософсько-теологічний факультет

Географічний факультет

2015 рік

Матеріали студентської наукової конференції

 

Програма студентської наукової конференції за 2015 рік

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Економічний факультет

Факультет математики та інформатики

Факультет фізкультури та здоров'я людини

Юридичний факультет

Філологічний факультет

Факультет іноземних мов

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва

Філософсько-теолгічний факультет

Географічний факультет

Інститут біології, хімії та біоресурсів

Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук

2014 рік

Матеріали студентської наукової конференції за 2014 рік

 

2013 рік

Матеріали студентської наукової конференції за 2013 рік

Природничі науки 2013

Філологічні науки 2013

Фізико-математичні науки та архітектура 2013

Історичні, економічні та юридичні науки 2013

Філософсько-педагогічні науки (том 1)

Філософсько-педагогічні науки (том 2) 2013

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

пп

Назва НТЗ

Місце проведення

Термін проведення

Телефон,факс, e-mail, сайт організації

Країни-учасники

(для міжнародних НТЗ)

Орієнтовна кількість учасників

1

2

3

4

5

6

7

1

IV Міжнародна науково-практична конференція

«Розвиток політичної науки:європейські практики та національні перспективи»

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

кафедра політології та державного управління

березень

Круглашов А.М.

+38 0372 523053+38 0372 523053

dpspaтрмр)ў@Ш?Оlwchnu.edu.ua

Польща,

Румунія ,

Молдова , Росія

 

60-70

2

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми комунікативістики»

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Кафедра міжнародної інформації

Квітень

2016 р.

Осадца Іван Степанович

+38 0372 525555+38 0372 525555

intinfтрмр)ў@Ш?Оlwchnu.edu.ua

 

35-40

3

Науково-практичний семінар «Психологія саморозвитку особистості»

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

 кафедра психології

Квітень

2016 р.

cafedra.psychologyтрмр)ў@Ш?Оlwi.ua

http://psychology.cv.ua/

 

50

4

Історичні, теоретико-методичні, медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту

Факультет фізичної культури та здоров’я людини,

6-7 квітня

2016 р.

 

Тел./факс( 0372)520058

http://fizkult.chnu.edu.ua

 

 

100

5

Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми термінології,перекладу і філології:виклики та перспективи»

Факультет іноземних мов

5-6 травня

2016 р.

+380372584736+380372584736

germmovaтрмр)ў@Ш?Оlwrambler.ru

Німеччина, Білорусь, Австрія, Румунія

100

6

«Р.Ф.Кайндль – історик, етнограф, краєзнавець». Міжнародний науковий семінар «Кайндлівські читання» до 150-річчя з дня народження професора Р.Ф.Кайндля

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Кафедра етнології,античної та середньовічної історії

Вересень

2016 р.

Масан О.М.

+38 0372 524128+38 0372 524128

eamhтрмр)ў@Ш?Оlwchnu.edu.ua

Австрія, Румунія,

Польща,

Росія

60

7

Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у ЧНУ ім.Ю.Федьковича

Географічний факультет

 

11-13 жовтня

2016 р.

 

+38 0372 58-48-55+38 0372 58-48-55

Румунія,

Польща,

Росія

150

8

III Міжнародна наукова конференція «Українська мова і сфера сакрального»

 

Філологічний факультет

20-21 жовтня

2016 р.

 

+38 0372 58-48-00+38 0372 58-48-00

Румунія,

Польща,

Чехія,

Молдова

150

9

Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування

(Differential-functional equations and applications)

Факультет математики та інформатики

Жовтень

 2016 р.

+38 0372 58-48-57+38 0372 58-48-57,

58-48-80

kafedrapmmтрмр)ў@Ш?Оlwgmail.com

http://fmi.org.ua/

 

Румунія,

Польща,

Чехія,

Молдова,Угорщина,

Німеччина, Білорусь

 

100

 

10

Друга міжнародна науково-практична конференція „Рекреацій­но-туристичне природокористування в Східноєвропейському регіоні: сучасний стан, проблеми та перспективи”

Географічний факультет

Туристично-рекреаційний комплекс „Стіжок”

(смт Берегомет Вижницького району Чернівецької області)

22-24 жовтня

+380372524129+380372524129

social.geo@ ukr.net

Польща, Румунія, Молдова,

Білорусь

100

 

11

X Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених “Актуальні проблеми зовнішньої політики України

Факультет історії, політології та міжнародних відносин,

 кафедра міжнародних відносин

Листопад

2016 р.

+38 0372 521994+38 0372 521994

kmv_confтрмр)ў@Ш?Оlwukr.net

 

Польща,

Румунія ,

Молдова , Росія

 

40

 

 

пп

Назва НТЗ

Місце проведення

Термін проведення

Телефон,факс, e-mail, сайт організації

Країни-учасники

(для міжнародних НТЗ)

Орієнтовна кількість учасників

1

2

3

4

5

6

7

1

IV Міжнародна науково-практична конференція

«Розвиток політичної науки:європейські практики та національні перспективи»

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

кафедра політології та державного управління

березень

Круглашов А.М.

+38 0372 523053+38 0372 523053

dpspaтрмр)ў@Ш?Оlwchnu.edu.ua

Польща,

Румунія ,

Молдова , Росія

 

60-70

2

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми комунікативістики»

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Кафедра міжнародної інформації

Квітень

2016 р.

Осадца Іван Степанович

+38 0372 525555+38 0372 525555

intinfтрмр)ў@Ш?Оlwchnu.edu.ua

 

35-40

3

Науково-практичний семінар «Психологія саморозвитку особистості»

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

 кафедра психології

Квітень

2016 р.

cafedra.psychologyтрмр)ў@Ш?Оlwi.ua

http://psychology.cv.ua/

 

50

4

Історичні, теоретико-методичні, медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту

Факультет фізичної культури та здоров’я людини,

6-7 квітня

2016 р.

 

Тел./факс( 0372)520058

http://fizkult.chnu.edu.ua

 

 

100

5

Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми термінології,перекладу і філології:виклики та перспективи»

Факультет іноземних мов

5-6 травня

2016 р.

+380372584736+380372584736

germmovaтрмр)ў@Ш?Оlwrambler.ru

Німеччина, Білорусь, Австрія, Румунія

100

6

«Р.Ф.Кайндль – історик, етнограф, краєзнавець». Міжнародний науковий семінар «Кайндлівські читання» до 150-річчя з дня народження професора Р.Ф.Кайндля

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Кафедра етнології,античної та середньовічної історії

Вересень

2016 р.

Масан О.М.

+38 0372 524128+38 0372 524128

eamhтрмр)ў@Ш?Оlwchnu.edu.ua

Австрія, Румунія,

Польща,

Росія

60

7

Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у ЧНУ ім.Ю.Федьковича

Географічний факультет

 

11-13 жовтня

2016 р.

 

+38 0372 58-48-55+38 0372 58-48-55

Румунія,

Польща,

Росія

150

8

III Міжнародна наукова конференція «Українська мова і сфера сакрального»

 

Філологічний факультет

20-21 жовтня

2016 р.

 

+38 0372 58-48-00+38 0372 58-48-00

Румунія,

Польща,

Чехія,

Молдова

150

9

Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування

(Differential-functional equations and applications)

Факультет математики та інформатики

Жовтень

 2016 р.

+38 0372 58-48-57+38 0372 58-48-57,

58-48-80

kafedrapmmтрмр)ў@Ш?Оlwgmail.com

http://fmi.org.ua/

 

Румунія,

Польща,

Чехія,

Молдова,Угорщина,

Німеччина, Білорусь

 

100

 

10

Друга міжнародна науково-практична конференція „Рекреацій­но-туристичне природокористування в Східноєвропейському регіоні: сучасний стан, проблеми та перспективи”

Географічний факультет

Туристично-рекреаційний комплекс „Стіжок”

(смт Берегомет Вижницького району Чернівецької області)

22-24 жовтня

+380372524129+380372524129

social.geo@ ukr.net

Польща, Румунія, Молдова,

Білорусь

100

 

11

X Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених “Актуальні проблеми зовнішньої політики України

Факультет історії, політології та міжнародних відносин,

 кафедра міжнародних відносин

Листопад

2016 р.

+38 0372 521994+38 0372 521994

kmv_confтрмр)ў@Ш?Оlwukr.net

 

Польща,

Румунія ,

Молдова , Росія

 

40

 

 

пп

Назва НТЗ

Місце проведення

Термін проведення

Телефон,факс, e-mail, сайт організації

Країни-учасники

(для міжнародних НТЗ)

Орієнтовна кількість учасників

1

2

3

4

5

6

7

1

IV Міжнародна науково-практична конференція

«Розвиток політичної науки:європейські практики та національні перспективи»

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

кафедра політології та державного управління

березень

Круглашов А.М.

+38 0372 523053+38 0372 523053

dpspaтрмр)ў@Ш?Оlwchnu.edu.ua

Польща,

Румунія ,

Молдова , Росія

 

60-70

2

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми комунікативістики»

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Кафедра міжнародної інформації

Квітень

2016 р.

Осадца Іван Степанович

+38 0372 525555+38 0372 525555

intinfтрмр)ў@Ш?Оlwchnu.edu.ua

 

35-40

3

Науково-практичний семінар «Психологія саморозвитку особистості»

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

 кафедра психології

Квітень

2016 р.

cafedra.psychologyтрмр)ў@Ш?Оlwi.ua

http://psychology.cv.ua/

 

50

4

Історичні, теоретико-методичні, медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту

Факультет фізичної культури та здоров’я людини,

6-7 квітня

2016 р.

 

Тел./факс( 0372)520058

http://fizkult.chnu.edu.ua

 

 

100

5

Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми термінології,перекладу і філології:виклики та перспективи»

Факультет іноземних мов

5-6 травня

2016 р.

+380372584736+380372584736

germmovaтрмр)ў@Ш?Оlwrambler.ru

Німеччина, Білорусь, Австрія, Румунія

100

6

«Р.Ф.Кайндль – історик, етнограф, краєзнавець». Міжнародний науковий семінар «Кайндлівські читання» до 150-річчя з дня народження професора Р.Ф.Кайндля

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Кафедра етнології,античної та середньовічної історії

Вересень

2016 р.

Масан О.М.

+38 0372 524128+38 0372 524128

eamhтрмр)ў@Ш?Оlwchnu.edu.ua

Австрія, Румунія,

Польща,

Росія

60

7

Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у ЧНУ ім.Ю.Федьковича

Географічний факультет

 

11-13 жовтня

2016 р.

 

+38 0372 58-48-55+38 0372 58-48-55

Румунія,

Польща,

Росія

150

8

III Міжнародна наукова конференція «Українська мова і сфера сакрального»

 

Філологічний факультет

20-21 жовтня

2016 р.

 

+38 0372 58-48-00+38 0372 58-48-00

Румунія,

Польща,

Чехія,

Молдова

150

9

Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування

(Differential-functional equations and applications)

Факультет математики та інформатики

Жовтень

 2016 р.

+38 0372 58-48-57+38 0372 58-48-57,

58-48-80

kafedrapmmтрмр)ў@Ш?Оlwgmail.com

http://fmi.org.ua/

 

Румунія,

Польща,

Чехія,

Молдова,Угорщина,

Німеччина, Білорусь

 

100

 

10

Друга міжнародна науково-практична конференція „Рекреацій­но-туристичне природокористування в Східноєвропейському регіоні: сучасний стан, проблеми та перспективи”

Географічний факультет

Туристично-рекреаційний комплекс „Стіжок”

(смт Берегомет Вижницького району Чернівецької області)

22-24 жовтня

+380372524129+380372524129

social.geo@ ukr.net

Польща, Румунія, Молдова,

Білорусь

100

 

11

X Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених “Актуальні проблеми зовнішньої політики України

Факультет історії, політології та міжнародних відносин,

 кафедра міжнародних відносин

Листопад

2016 р.

+38 0372 521994+38 0372 521994

kmv_confтрмр)ў@Ш?Оlwukr.net

 

Польща,

Румунія ,

Молдова , Росія

 

40