2019-11-13
10:59

Наукові конференції та семінари у 2018 році 

пп

Назва НТЗ

Місце проведення

Термін проведення

Телефон,факс, e-mail, сайт організації

Країни-учасники

(для міжнародних НТЗ)

Орієнтовна кількість учасників

1

2

3

4

5

6

7

1

ІІ науково-практична інтернет-  конференція «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці,вул. Небесної Сотні 4д,

3квітня 2018р.

тел.52-00-58

 

100-150

2

Міжнародна наукова конференція. «Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи», VІII Цьогорічна конференція буде присвячена памяті д.політ.н. Мельничука І.М.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

Кафедра політології та державного управління, НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень,

проф. Круглашов А.М.,

проф. Ротар Н.Ю.

5 квітня 2018 року

Р.т. (0372)523053

Польща – 5;

Румунія – 4;

Молдова – 3;

Білорусь – 2;

Австрія – 1;

Словаччина - 1

75

3

Міжнародна конференція «Актуальні питання фізичної культури, спорту, ерготерапії»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

Палічук Юрій Іванович,

 м. Чернівці, вул.Небесної Сотні, 4б

12-13 квітня 2018 року

050-770-60-03

palichukyuraшќЫQ@ШR·gmail.com

Румунія – 3,

Молдова – 2,

Польща – 2

80

4

Інтернет- конференція «Фінансовий сектор України в умовах сучасних викликів»

Чернівецький національний університет, факультет фінансів підприємництва та обліку, кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва. Чернівці, вул. Садова, 5,

27 квітня 2018 року

e-mail:confpubfinшќЫQ@ШR·gmail.com

 

100

5

Міжнародна конференція «Актуальні проблеми перекладознавства та романо-германської філології»

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці 58002, вул. Коцюбинського, 2

травень 2018р.

Бялик В.Д. тел.0956763667

США (3), Німеччина (12), Австрія (12), Польща(6), Румунія (4), Литва (2), Канада  (3)

270

6

ІV Міжнародна науково-практична конференція

«Сучасні тенденції регіональної співпраці: україно-румуно-молдовський вимір»

Центр румунських студій

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

кафедра міжнародних відносин

травень 2018р.

Мельничук Л.Н.

0501897037

romanianstudies@

chnu.edu.ua

Румунія,

Молдова

50

7

Міжнародна конференція:«МАРКЕТИНГ ТА БРЕНДИНГ ТЕРИТОРІЙ У СУЧАСНИХ ПРОЦЕСАХ  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧ-НОГО РОЗВИТКУ»

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

Кафедра маркетингу, інновацій і регіонального розвитку

Проф. Буднікевич І.М.

Вул. Кафедральна, 2.

17-18 травня 2018 року

55 98 82,

mmix.cvшќЫQ@ШR·gmail.com

Румунія – 5,

Польща – 3,

Болгарія – 3,

Молдова – 3

100

8

Міжнародна конференція: «Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках та інформаційних технологіях»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Факультет математики та інформатики, вул. Університетська, 28

17-19 вересня 2018 року

тел. 58-48-80

США, Німеччина, Польща, Угорщина, Чехія, Румунія, Молдова

100

9

Міжнародна конференція: «Рельєф і клімат»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії

26-28 вересня 2018 року

тел. 58-48-53

Польща 10

Румунія 15

Болгарія 5

Німеччина 2

Грузія 2

 

10

IV Міжнародна Шумпетерівська конференція «Наукова спадщина Йозефа. А. Шумпетера: погляд із минулого в майбутнє»

ЧНУ ім. Ю.Федьковича,

Центр економічних досліджень ім. Й.Шумпетера, кафедра міжнародної економіки,

Вул. Кафедральна, 2, Чернівці,

Доц. Саєнко О.С.

26-28 вересня 2018 р.

+380 372 525156,

o.saienkoшќЫQ@ШR·chnu.edu.ua

Австрія, Університет Грацу, Центр Шумпетера Грацу – 5

Норвегія, Інститут доктора Яна-У. Сандала – 2

Німеччина – 2

50

11

Всеукраїнська конференція: «Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження» (до 120-річчя від дня народження професора Івана Григоровича Чередниченка)

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Філологічний факультет,кафедра сучасної української мови

вул. Коцюбинського, 2,

проф. Кульбабська О. В.

Жовтень

2018

тел. (0372) 58-48-32

 

60

12

Міжнародна конференція: «ІНТЕРВАЛИ: 1918 1968 2018» (література / літературознавство)

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича,

м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2,

проф. Червінська О. В.,

 

18-19 жовтня 2018 р.

тел. (0372) 58-48-87

e-mail:

zarteorlitшќЫQ@ШR·chnu.edu.ua

o.chervinskaшќЫQ@ШR·chnu.edu.ua

 

70

13

V Міжнародна наукова конференція «Муніципальні читання імені Антона Кохановського»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

Кафедра політології та державного управління,

проф. Круглашов А.М.,

доц. Недокус І.С.

 

16 листопада  2018 року

Р.т. (0372)523053

Польща – 4;

Румунія – 3;

Молдова – 3;

Білорусь – 3;

Австрія – 1;

Франція - 1

50

14

ХІI Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми зовнішньої політики України»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,Факультет історії, політології та міжнародних відносин,кафедра міжнародних відносин

Добржанська О.О.

Листопад

2018 р.

0501058267

kmv_confшќЫQ@ШR·ukr.net

Польща,

Румунія ,

Молдова

60

15

ІV студентська науково-практична конференція

«Європейський контекст україно-румунських відносин»

Центр румунських студій

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

кафедра міжнародних відносин

Мельничук Л.Н.

Грудень

2018 р.

0501897037

romanianstudiesшќЫQ@ШR·chnu.edu.ua

Румунія,

Молдова

50

 

 

Студентська наукова конференція ЧНУ

2018 рік

Матеріали студентської наукової конференції

 Програма студентської наукової конференції за 2018 рік

Інститут біології, хімії та біоресурсів

Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук

Географічний факультет

Економічний факультет

Факультет іноземних мов

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Факультет математики та інформатики

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

Факультет фізкультури та здоров'я людини

Філологічний факультет

Філософсько-теологічний факультет

Факультет фінансів, підприємництва та обліку

Юридичний факультет

Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва

 

2017 рік

Матеріали студентської наукової конференції

Програма студентської наукової конференції за 2017 рік

 

Інститут біології, хімії та біоресурсів

Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук

Географічний факультет

Економічний факультет

Факультет іноземних мов

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Факультет математики та інформатики

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

Факультет фізкультури та здоров'я людини

Філологічний факультет

Філософсько-теологічний факультет

Факультет фінансів, підприємництва та обліку

Юридичний факультет

Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва

 

 

2016 рік

Матеріали студентської наукової конференції

Програма студентської наукової конференції за 2016 рік

Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук

Інститут біології, хімії та біоресурсів

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Економічний факультет

Факультет математики та інформатики

Факультет фізкультури та здоров'я людини

Юридичний факультет

Філологічний факультет

Факультет іноземних мов

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

 

Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва

Філософсько-теологічний факультет

Географічний факультет

2015 рік

Матеріали студентської наукової конференції

 

Програма студентської наукової конференції за 2015 рік

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

Економічний факультет

Факультет математики та інформатики

Факультет фізкультури та здоров'я людини

Юридичний факультет

Філологічний факультет

Факультет іноземних мов

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва

Філософсько-теолгічний факультет

Географічний факультет

Інститут біології, хімії та біоресурсів

Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук

2014 рік

Матеріали студентської наукової конференції за 2014 рік