2019-04-22
12:40

Ќауков≥ конференц≥њ та сем≥нари у 2018 роц≥ 

є

пп

Ќазва Ќ“«

ћ≥сце проведенн€

“ерм≥н проведенн€

“елефон,факс, e-mail, сайт орган≥зац≥њ

 рањни-учасники

(дл€ м≥жнародних Ќ“«)

ќр≥Їнтовна к≥льк≥сть учасник≥в

1

2

3

4

5

6

7

1

≤≤ науково-практична ≥нтернет-  конференц≥€ «‘≥зична культура ≥ спорт: досв≥д та перспективи»

„ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, м. „ерн≥вц≥,вул. Ќебесноњ —отн≥ 4д,

3кв≥тн€ 2018р.

тел.52-00-58

 

100-150

2

ћ≥жнародна наукова конференц≥€. «–озвиток пол≥тичноњ науки: Ївропейськ≥ практики та нац≥ональн≥ перспективи», V≤II ÷ьогор≥чна конференц≥€ буде присв€чена пам€т≥ д.пол≥т.н. ћельничука ≤.ћ.

„ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича,

 афедра пол≥толог≥њ та державного управл≥нн€, Ќƒ≤ Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ та рег≥ональних досл≥джень,

проф.  руглашов ј.ћ.,

проф. –отар Ќ.ё.

5 кв≥тн€ 2018 року

–.т. (0372)523053

ѕольща – 5;

–умун≥€ – 4;

ћолдова – 3;

Ѕ≥лорусь – 2;

јвстр≥€ – 1;

—ловаччина - 1

75

3

ћ≥жнародна конференц≥€ «јктуальн≥ питанн€ ф≥зичноњ культури, спорту, ерготерап≥њ»

„ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича,

ѕал≥чук ёр≥й ≤ванович,

 м. „ерн≥вц≥, вул.Ќебесноњ —отн≥, 4б

12-13 кв≥тн€ 2018 року

050-770-60-03

palichukyura5ВШ@qЊг'gmail.com

–умун≥€ – 3,

ћолдова – 2,

ѕольща – 2

80

4

≤нтернет- конференц≥€ «‘≥нансовий сектор ”крањни в умовах сучасних виклик≥в»

„ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет, факультет ф≥нанс≥в п≥дприЇмництва та обл≥ку, кафедра публ≥чних, корпоративних ф≥нанс≥в та ф≥нансового посередництва. „ерн≥вц≥, вул. —адова, 5,

27 кв≥тн€ 2018 року

e-mail:confpubfin5ВШ@qЊг'gmail.com

 

100

5

ћ≥жнародна конференц≥€ «јктуальн≥ проблеми перекладознавства та романо-германськоњ ф≥лолог≥њ»

„ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ёр≥€ ‘едьковича, м. „ерн≥вц≥ 58002, вул.  оцюбинського, 2

травень 2018р.

Ѕ€лик ¬.ƒ. тел.0956763667

—Ўј (3), Ќ≥меччина (12), јвстр≥€ (12), ѕольща(6), –умун≥€ (4), Ћитва (2),  анада  (3)

270

6

≤V ћ≥жнародна науково-практична конференц≥€

«—учасн≥ тенденц≥њ рег≥ональноњ сп≥впрац≥: украњно-румуно-молдовський вим≥р»

÷ентр румунських студ≥й

‘акультет ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин

кафедра м≥жнародних в≥дносин

травень 2018р.

ћельничук Ћ.Ќ.

0501897037

romanianstudies@

chnu.edu.ua

–умун≥€,

ћолдова

50

7

ћ≥жнародна конференц≥€:«ћј– ≈“»Ќ√ “ј Ѕ–≈Ќƒ»Ќ√ “≈–»“ќ–≤… ” —”„ј—Ќ»’ ѕ–ќ÷≈—ј’  —ќ÷≤јЋ№Ќќ-≈ ќЌќћ≤„-Ќќ√ќ –ќ«¬»“ ”»

„ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ё. ‘едьковича

 афедра маркетингу, ≥нновац≥й ≥ рег≥онального розвитку

ѕроф. Ѕудн≥кевич ≤.ћ.

¬ул.  афедральна, 2.

17-18 травн€ 2018 року

55 98 82,

mmix.cv5ВШ@qЊг'gmail.com

–умун≥€ – 5,

ѕольща – 3,

Ѕолгар≥€ – 3,

ћолдова – 3

100

8

ћ≥жнародна конференц≥€: «—учасн≥ проблеми математики та њњ застосуванн€ в природничих науках та ≥нформац≥йних технолог≥€х»

„ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

‘акультет математики та ≥нформатики, вул. ”н≥верситетська, 28

17-19 вересн€ 2018 року

тел. 58-48-80

—Ўј, Ќ≥меччина, ѕольща, ”горщина, „ех≥€, –умун≥€, ћолдова

100

9

ћ≥жнародна конференц≥€: «–ельЇф ≥ кл≥мат»

„ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

 афедра ф≥зичноњ географ≥њ, геоморфолог≥њ та палеогеограф≥њ

26-28 вересн€ 2018 року

тел. 58-48-53

ѕольща 10

–умун≥€ 15

Ѕолгар≥€ 5

Ќ≥меччина 2

√руз≥€ 2

 

10

IV ћ≥жнародна Ўумпетер≥вська конференц≥€ «Ќаукова спадщина …озефа. ј. Ўумпетера: погл€д ≥з минулого в майбутнЇ»

„Ќ” ≥м. ё.‘едьковича,

÷ентр економ≥чних досл≥джень ≥м. ….Ўумпетера, кафедра м≥жнародноњ економ≥ки,

¬ул.  афедральна, 2, „ерн≥вц≥,

ƒоц. —аЇнко ќ.—.

26-28 вересн€ 2018 р.

+380 372 525156,

o.saienko5ВШ@qЊг'chnu.edu.ua

јвстр≥€, ”н≥верситет √рацу, ÷ентр Ўумпетера √рацу – 5

Ќорвег≥€, ≤нститут доктора яна-”. —андала – 2

Ќ≥меччина – 2

50

11

¬сеукрањнська конференц≥€: «јктуальн≥ проблеми синтаксису: сучасний стан ≥ перспективи досл≥дженн€» (до 120-р≥чч€ в≥д дн€ народженн€ професора ≤вана √ригоровича „ередниченка)

„ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

‘≥лолог≥чний факультет,кафедра сучасноњ украњнськоњ мови

вул.  оцюбинського, 2,

проф.  ульбабська ќ. ¬.

∆овтень

2018

тел. (0372) 58-48-32

 

60

12

ћ≥жнародна конференц≥€: «≤Ќ“≈–¬јЋ»: 1918 1968 2018» (л≥тература / л≥тературознавство)

„ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ё. ‘едьковича,

м. „ерн≥вц≥, вул.  оцюбинського, 2,

проф. „ерв≥нська ќ. ¬.,

 

18-19 жовтн€ 2018 р.

тел. (0372) 58-48-87

e-mail:

zarteorlit5ВШ@qЊг'chnu.edu.ua

o.chervinska5ВШ@qЊг'chnu.edu.ua

 

70

13

V ћ≥жнародна наукова конференц≥€ «ћун≥ципальн≥ читанн€ ≥мен≥ јнтона  охановського»

„ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича,

 афедра пол≥толог≥њ та державного управл≥нн€,

проф.  руглашов ј.ћ.,

доц. Ќедокус ≤.—.

 

16 листопада  2018 року

–.т. (0372)523053

ѕольща – 4;

–умун≥€ – 3;

ћолдова – 3;

Ѕ≥лорусь – 3;

јвстр≥€ – 1;

‘ранц≥€ - 1

50

14

’≤I ћ≥жнародна науково-практична конференц≥€ студент≥в та молодих вчених «јктуальн≥ проблеми зовн≥шньоњ пол≥тики ”крањни»

„ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича,‘акультет ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин,кафедра м≥жнародних в≥дносин

ƒобржанська ќ.ќ.

Ћистопад

2018 р.

0501058267

kmv_conf5ВШ@qЊг'ukr.net

ѕольща,

–умун≥€ ,

ћолдова

60

15

≤V студентська науково-практична конференц≥€

«™вропейський контекст украњно-румунських в≥дносин»

÷ентр румунських студ≥й

‘акультет ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин

кафедра м≥жнародних в≥дносин

ћельничук Ћ.Ќ.

√рудень

2018 р.

0501897037

romanianstudies5ВШ@qЊг'chnu.edu.ua

–умун≥€,

ћолдова

50

 

—тудентська наукова конференц≥€ „Ќ”

2018 р≥к

ћатер≥али студентськоњ науковоњ конференц≥њ

 ѕрограма студентськоњ науковоњ конференц≥њ за 2018 р≥к

≤нститут б≥олог≥њ, х≥м≥њ та б≥оресурс≥в

≤нститут ф≥зико-техн≥чних та комп'ютерних наук

√еограф≥чний факультет

≈коном≥чний факультет

‘акультет ≥ноземних мов

‘акультет ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин

‘акультет математики та ≥нформатики

‘акультет педагог≥ки, психолог≥њ та соц≥альноњ роботи

‘акультет ф≥зкультури та здоров'€ людини

‘≥лолог≥чний факультет

‘≥лософсько-теолог≥чний факультет

‘акультет ф≥нанс≥в, п≥дприЇмництва та обл≥ку

ёридичний факультет

‘акультет арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва

 

2017 р≥к

ћатер≥али студентськоњ науковоњ конференц≥њ

ѕрограма студентськоњ науковоњ конференц≥њ за 2017 р≥к

 

≤нститут б≥олог≥њ, х≥м≥њ та б≥оресурс≥в

≤нститут ф≥зико-техн≥чних та комп'ютерних наук

√еограф≥чний факультет

≈коном≥чний факультет

‘акультет ≥ноземних мов

‘акультет ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин

‘акультет математики та ≥нформатики

‘акультет педагог≥ки, психолог≥њ та соц≥альноњ роботи

‘акультет ф≥зкультури та здоров'€ людини

‘≥лолог≥чний факультет

‘≥лософсько-теолог≥чний факультет

‘акультет ф≥нанс≥в, п≥дприЇмництва та обл≥ку

ёридичний факультет

‘акультет арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва

 

 

2016 р≥к

ћатер≥али студентськоњ науковоњ конференц≥њ

ѕрограма студентськоњ науковоњ конференц≥њ за 2016 р≥к

≤нститут ф≥зико-техн≥чних та комп'ютерних наук

≤нститут б≥олог≥њ, х≥м≥њ та б≥оресурс≥в

‘акультет ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин

≈коном≥чний факультет

‘акультет математики та ≥нформатики

акультет ф≥зкультури та здоров'€ людини

ёридичний факультет

‘≥лолог≥чний факультет

‘акультет ≥ноземних мов

‘акультет педагог≥ки, психолог≥њ та соц≥альноњ роботи

 

‘акультет арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва

‘≥лософсько-теолог≥чний факультет

√еограф≥чний факультет

2015 р≥к

ћатер≥али студентськоњ науковоњ конференц≥њ

 

ѕрограма студентськоњ науковоњ конференц≥њ за 2015 р≥к

‘акультет ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин

≈коном≥чний факультет

‘акультет математики та ≥нформатики

акультет ф≥зкультури та здоров'€ людини

ёридичний факультет

‘≥лолог≥чний факультет

‘акультет ≥ноземних мов

акультет педагог≥ки, психолог≥њ та соц≥альноњ роботи

‘акультет арх≥тектури, буд≥вництва та декоративно-прикладного мистецтва

‘≥лософсько-теолг≥чний факультет

√еограф≥чний факультет

≤нститут б≥олог≥њ, х≥м≥њ та б≥оресурс≥в

≤нститут ф≥зико-техн≥чних та комп'ютерних наук

2014 р≥к

ћатер≥али студентськоњ науковоњ конференц≥њ за 2014 р≥к