2019-11-13
10:59

HORIZON 2020

30 листопада 2011 року ™вропейська  ом≥с≥€ оф≥ц≥йно оголосила нову програму «√оризонт 2020», призначеноњ об’Їднати все ф≥нансуванн€ досл≥джень та ≥нновац≥й в ™—.

ѕрограма «√оризонт 2020» зосередить ф≥нансуванн€ на трьох р≥зних, взаЇмодоповнюючих пр≥оритетах ™—. ÷≥ пр≥оритети в≥дпов≥дають пр≥оритетам, визначеним в програм≥ «™вропа 2020» та ≤нновац≥йним —оюзом.

(1) Excellent Science. ѕередова наука. ÷ей напр€мок п≥двищить р≥вень досконалост≥ Ївропейськоњ науковоњ бази та п≥дтримаЇ стаб≥льний пот≥к досл≥джень св≥тового р≥вн€ дл€ забезпеченн€ довготривалоњ конкурентоспроможност≥ ™вропи. ÷ей напр€м пол€гаЇ у п≥дтримц≥ найкращих ≥дей, розвитку талант≥в в ™вроп≥, наданн≥ науковц€м доступу до пр≥оритетноњ досл≥дницькоњ ≥нфраструктури, ≥ зробить ™вропу привабливим м≥сцем дл€ найкращих учених у св≥т≥. ÷€ частина програми буде:

ѕ≥дтримувати найб≥льш талановитих та креативних ос≥б та њхн≥ групи, €к≥ займаютьс€ передовими досл≥дженн€ми на передньому крањ науки, базуючись на усп≥ху д≥€льност≥ ™вропейськоњ –ади з наукових досл≥джень;

‘≥нансувати сп≥впрацю в досл≥дженн€х дл€ в≥дкритт€ нових та перспективних областей наукових досл≥джень та ≥нновац≥й через п≥дтримку ћайбутн≥х та нов≥тн≥х технолог≥й («FET», ћЌ“);

«абезпечувати досл≥дник≥в в≥дм≥нними можливост€ми дл€ навчанн€ та кар’Їрного зростанн€ за допомогою акц≥й фонду ћар≥њ —клодовськоњ- юр≥ (дал≥ – «акц≥њ фонду ћар≥њ  юр≥»);

«абезпечувати п≥дтримку ™вропейськоњ досл≥дницькоњ ≥нфраструктури св≥тового класу (включаючи електронну ≥нфраструктуру), до €коњ матимуть доступ ус≥ науковц≥ в ™вроп≥ та за њњ межами.

(2) Industrial Leadership. Ћ≥дерство у промисловост≥. ÷€ частина програми спр€мована на те, щоб зробити ™вропу б≥льш привабливим м≥сцем дл€ ≥нвестиц≥й у науков≥ досл≥дженн€ та ≥нновац≥њ (включаючи еколог≥чн≥ ≥нновац≥њ) шл€хом заохоченн€ д≥€льност≥ на замовленн€ б≥знесу. ÷ей напр€мок забезпечить основн≥ ≥нвестиц≥њ в ключов≥ промислов≥ технолог≥њ, надасть Ївропейським компан≥€м максимальн≥ можливост≥ подальшого розвитку, забезпечуючи њх достатн≥м р≥внем ф≥нансуванн€, та допоможе ≥нновац≥йним малим та середн≥м п≥дприЇмствам вирости до ведучих св≥тових компан≥й. ÷€ частина програми буде:

«абезпечувати л≥дерство у передових та промислових технолог≥€х за допомогою спец≥альноњ п≥дтримки ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йних технолог≥й, нанотехнолог≥й, розробки нових матер≥ал≥в, б≥отехнолог≥њ, передових технолог≥чних процес≥в та косм≥чних технолог≥й, забезпечуючи також п≥дтримку перехресних (cross-cutting) д≥й дл€ використанн€ сукупних переваг об’Їднанн€ к≥лькох ключових передових технолог≥й;

• —прощувати доступ до ризикового ф≥нансуванн€;

Ќадавати широку п≥дтримку використанню ≥нновац≥й в малих ≥ середн≥х п≥дприЇмствах.

ѕрограма «Ћ≥дерство у промисловост≥» повинна зм≥цнити промислов≥сть та конкурентоспроможн≥сть, виконуючи так≥ особлив≥ задач≥:

(a) стимулюванн€ Ївропейського л≥дерства у промисловост≥ за допомогою наукових досл≥джень, технолог≥чних розробок, демонстрац≥й та ≥нновац≥й у таких передових галуз€х:

(1) ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йн≥ технолог≥њ;

(2) нанотехнолог≥њ;

(3) нов≥тн≥ матер≥али;

(4) б≥отехнолог≥€;

(5) передов≥ виробнич≥ технолог≥њ;

(6) косм≥чн≥ технолог≥њ;

(b) покращенн€ доступу до ризикового ф≥нансуванн€ дл€ ≥нвестиц≥й в досл≥дженн€ та ≥нновац≥њ;

(c) п≥двищенн€ р≥вн€ та к≥лькост≥ ≥нновац≥й у малих та середн≥х п≥дприЇмствах.

(3) Societal Challenges. —усп≥льн≥ виклики. ÷ей напр€м в≥дпов≥даЇ пр≥оритетам пол≥тики в рамках стратег≥њ «™вропа 2020» та викликам, €к≥ стають перед громад€нами ™вропи та ≥нших крањн св≥ту. ѕ≥дх≥д, що базуЇтьс€ на викликах, об’ЇднаЇ ресурси та ≥нформац≥ю з р≥зних областей, технолог≥й та дисципл≥н, включаючи соц≥альн≥ та гуман≥тарн≥ науки. ÷е дозволить охопити д≥€льн≥сть в≥д наукових досл≥джень до виходу на ринок з новим напр€мком зосередженн€ на д≥€льност≥, пов’€зан≥й з ≥нновац≥€ми, так≥й €к створенн€ експериментальних установок, демонстрац≥йних засоб≥в та випробувальних стенд≥в. ÷ей напр€м дозволить встановити зв’€зки з д≥€льн≥стю за програмою «™вропейське ≥нновац≥йне партнерство». ‘≥нансуванн€ буде зосереджене на таких напр€мках:

ќхорона здоров’€, демограф≥чн≥ зм≥ни та добробут;

Ѕезпека продукт≥в харчуванн€, ст≥йке с≥льське господарство, морськ≥ досл≥дженн€ та б≥оеконом≥ка;

Ѕезпечне, чисте та рац≥ональне використанн€ енерг≥њ;

–ац≥ональний, «зелений» та ≥нтегрований транспорт;

 л≥мат, ефективне використанн€ ресурс≥в та сировини;

—амодостатн≥, ≥нновац≥йн≥ та захищен≥ сусп≥льства.

ѕрограма «—усп≥льн≥ виклики» повинна зробити внесок до пр≥оритетного напр€мку —усп≥льн≥ виклики», розвиваючи науков≥ досл≥дженн€, технолог≥чн≥ розробки, провод€чи демонстрац≥йн≥ та ≥нновац≥йн≥ акц≥њ, спр€мован≥ на так≥ ц≥л≥:

(a) покращенн€ здоров’€ та самопочутт€ прот€гом всього житт€;

(b) забезпеченн€ достатнього постачанн€ безпечними та високо€к≥сними харчовими продуктами та ≥ншими продуктами, одержаними з б≥олог≥чноњ сировини, завд€ки розвитку систем виробництва сировини з рац≥ональним використанн€м ресурс≥в, стимулюванню пов’€заних з цим розвитком послугами екосистем, разом з забезпеченн€м конкурентними ≥низько вуглецевими процесами випуску продукц≥;

(c) перех≥д до над≥йних, ст≥йких та конкурентоздатних енергетичних систем, зважаючи на зростаючий деф≥цит ресурс≥в, потреби в енерг≥њ та кл≥матичн≥ зм≥ни;

(d) створенн€ Ївропейськоњ транспортноњ системи, €ка забезпечить рац≥ональне використанн€ ресурс≥в, буде еколог≥чно безпечною, безперешкодною та безпечною на користь громад€н, економ≥ки та сусп≥льства;

(e) створенн€ економ≥ки, €ка рац≥онально використовуЇ ресурси та пристосовуЇтьс€ до зм≥н кл≥мату, ≥ забезпеченн€ стаб≥льного постачанн€ сировини дл€ задоволенн€ потреб населенн€ св≥ту, що зростаЇ, в еколог≥чно рац≥ональних межах природних ресурс≥в планети;

(f) стимулюванн€ ≥нновац≥йних та безпечних Ївропейських сусп≥льств, що надають вс≥м р≥вн≥ можливост≥, у контекст≥ безпрецедентних перетворень та зростанн€ глобальноњ взаЇмозалежност≥.

Ѕюджет програми «√оризонт 2020» буде складати 87740 м≥льйон≥в Ївро.

‘≥нансуванн€ окремих вид≥в д≥€льност≥ буде розпод≥л€тись за напр€мками, визначеними в —татт≥ 5(2), таким чином:

(а) «ѕередова наука» - 27818 м≥льйон≥в Ївро;

(b) «Ћ≥дерство у промисловост≥» - 20280 м≥льйон≥в Ївро;

(с) «—усп≥льн≥ виклики» - 35888 м≥льйон≥в Ївро.

ќ‘÷…Ќ»… —ј…“ ѕ–ќ≈ “”

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 

ћ≥жнародний фонд "¬≥дродженн€" (ћ‘¬)

Ќайб≥льша нац≥ональна благод≥йна громадська орган≥зац≥€ в ”крањн≥, заснована в≥домим американським ф≥нансистом ≥ ф≥лантропом ƒжорджем —оросом. ћ≥с≥€ ‘онду — ф≥нансово та орган≥зац≥йно спри€ти становленню демократичного, в≥дкритого сусп≥льства в ”крањн≥ шл€хом п≥дтримки значущих дл€ його розвитку громадських ≥н≥ц≥атив. ” 1990-2002 роках ‘онд надав численним неур€довим орган≥зац≥€м (Ќ”ќ) ”крањни, а також науково–осв≥тн≥м, просв≥тницьким, культурним закладам, видавництвам грант≥в на суму понад 72 м≥льйони долар≥в —Ўј. 2003 року ћ‘¬ надасть ф≥нансову п≥дтримку на суму понад 7 м≥льйон≥в долар≥в —Ўј на проекти, що посилюють вплив громад€нського сусп≥льства в ”крањн≥, спри€ють становленню верховенства права, розвитков≥ незалежних засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ та ≥нформац≥йних ресурс≥в дл€ в≥дкритого сусп≥льства.

√алузь ≥нтерес≥в:
громад€нське сусп≥льство; впровадженн€ ≥дей демократ≥њ; ж≥ноч≥й рух; мистецтво ≥ культура; природнич≥ науки; осв≥та.

¬иди п≥дтримки:
гранти на видавничу д≥€льн≥сть, п≥дготовку сем≥нар≥в, конференц≥й, проведенн€ л≥тн≥х табор≥в, на поњздки, експедиц≥њ, польов≥ роботи; придбанн€ л≥тератури (б≥бл≥отеки ≥ в≥деотеки).

 онтактна ≥нформац≥€:

 

пров. ЅехтерЇвський, 13-а, к≥м. 4
“ел.: +38 (044) 461 95 00
‘акс: +38 (044) 216 01 66
www: http://www.irf.kiev.ua/programs/edu/int/
ќлександр ѕраведний; e-mail: ieacШЉлџ@]юvirf.kiev.ua
јдреса дл€ листуванн€:
ћ‘¬, ÷ентр "ќсв≥та"
вул. јртема 46,
 ињв, 04053

 

јмериканський благод≥йний фонд п≥дтримки ≥нформатизац≥њ осв≥ти й науки

ƒ≥€льн≥сть фонду спр€мована на дос€гненн€ наступних ц≥лей:
- спри€нн€ д≥€льност≥ в сфер≥ осв≥ти, науки, культури, мистецтва, осв≥ти, духовному розвитку особистост≥;
- п≥дтримка й реал≥зац≥€ програм ≥ заход≥в, спр€мованих на спри€нн€ духовному розвитку людину в сферах осв≥ти, утвору, науки, культури, мистецтва;
- реал≥зац≥€ соц≥ально-культурних, науково-осв≥тн≥х ≥ ≥нших благод≥йних програм ≥ проект≥в;
- ≥нш≥ завданн€, в≥дпов≥дн≥ до статутноъ мети ‘онду.
Ќаданн€ грошових ≥ ≥нших матер≥альних засоб≥в, наданн€ допомоги в ≥нших формах комерц≥йним орган≥зац≥€м, а також п≥дтримка пол≥тичних парт≥й, рух≥в, груп ≥ кампан≥й доброд≥йною д≥€льн≥стю не Ї.
‘онд може зд≥йснювати види д≥€льност≥, не заборонен≥ законодавством.

 

ќсновними видами д≥€льност≥ ‘онду Ї:
- розвиток обчислювального середовища;
- розвиток телекомун≥кац≥йноњ системи;
- розвиток навчальних лаборатор≥й;
- п≥дтримка наукових праць ≥ фах≥вц≥в у галуз≥ ≥нформатизац≥њ;
- п≥дтримка асп≥рант≥в ≥ докторант≥в у галуз≥ ≥нформатизац≥њ;
- п≥дтримка студент≥в, що навчаютьс€ по спец≥альност€х, пов'€заних з ≥нформатизац≥Їю;
- проведенн€ й п≥дтримка наукових ≥ науково-методичних конференц≥й у галуз≥ ≥нформатизац≥њ;
- п≥дтримка кращих студентських ≥ асп≥рантських допов≥дей на конференц≥€х;
- ≥н≥ц≥юванн€ й п≥дтримка ≥нновац≥йних проект≥в у галуз≥ ≥нформатизац≥њ;
- проведенн€ круглих стол≥в у галуз≥ ≥нформатизац≥њ;
- проведенн€ конкурс≥в на кращ≥ науков≥ прац≥ в конкретних напр€мках ≥нформатизац≥њ;
- п≥дтримка автор≥в кращих публ≥кац≥й у галуз≥ ≥нформатизац≥њ;
- п≥дтримка створенн€ ≥нформац≥йно-дов≥дкових ресурс≥в в ≥нтересах розвитку науки й осв≥ти;
- п≥дтримка роб≥т з≥ створенн€ й удосконалюванню в систем≥ вищоњ осв≥ти нових навчальних спец≥альностей ≥ спец≥ал≥зац≥й по ≥нформац≥йних технолог≥€х;
- п≥дтримка ≥нтеграц≥њ осв≥ти краън —Ќ√ в област≥ ≥нформац≥йних технолог≥й у св≥тову систему;
- п≥дтримка асп≥рант≥в ≥ докторант≥в у галуз≥ ≥нформатизац≥њ;
- орган≥зац≥€ й п≥дтримка виставок у галуз≥ ≥нформатизац≥њ;
- п≥дтримка роб≥т з≥ створенн€ навчальних засоб≥в у галуз≥ ≥нформатизац≥њ;
- видавнича д≥€льн≥сть у галуз≥ ≥нформатизац≥њ в сфер≥ осв≥ти й науки;
- зд≥йсненн€ й п≥дтримка сп≥льних проект≥в у галуз≥ ≥нформатизац≥њ ≥з закордонними навчальними закладами й науковими орган≥зац≥€ми;
- орган≥зац≥€ й проведенн€ роб≥т з удосконалюванн€ стратег≥њ д≥€льност≥ ‘онду з метою п≥двищенн€ його ефективност≥;
- орган≥зац≥€ й проведенн€ презентац≥й дос€гнень у галуз≥ ≥нформатизац≥њ в сфер≥ осв≥ти й науки;
- виставково-масова д≥€льн≥сть, у тому числ≥ орган≥зац≥€ й проведенн€ з'њзд≥в, конгрес≥в, симпоз≥ум≥в, конференц≥й, сем≥нар≥в, трен≥нг≥в, лекц≥й, виставок ≥ ≥нших заход≥в;
- зд≥йсненн€ торговельних, посередницьких ≥ ≥нших комерц≥йних операц≥й з метою використанн€ отриманих доход≥в дл€ благод≥йних ц≥лей ≥ розв'€зку ≥нших завдань в≥дпов≥дно до —татуту.
‘онд зд≥йснюЇ ≥нш≥ види д≥€льност≥, в≥дпов≥дн≥ до завданнь ‘онду й не заборонен≥ чинним законодавством –‘.

«асновником ‘онду Ї юридична особа, згыдно законодавства —Ўј - Ѕлагод≥йний ‘онд ‘ен≥кс, реЇстрац≥йний номер 020049445-3484272 в≥д 24.01.2002г., зареЇстрований за адресою: 2711, —энтерв≥ль –оад, каб≥нет 400, г.¬≥льм≥нгтон, округ Ќью-кэсл, штат ƒелавэр, 19808

 

 

 онтактна ≥нформац≥€:

ѕрезидент ‘онду
ƒомрачев ¬≥лен √ригорович
e-mail:    presidentШЉлџ@]юvinffond.ru

¬иконавчий директор ‘онду
–ет≥нська ≤рина ¬олодимир≥вна   
тел.:    +7095 7761372
e-mail:    fondШЉлџ@]юvinffond.ru

 

—айт ‘онду - http://www.inffond.ru/

 

 

 

 

Ѕлагод≥йний фонд "Ќаукове партнерство"

Ќекомерц≥йний Ѕлагод≥йний ‘онд "Ќаукове партнерство" €вл€Ї собою профес≥йну громадську орган≥зац≥ю, що поЇднуЇ вчених крањн —Ќƒ, держав Ѕалт≥њ дл€ взаЇмноњ допомоги, широкомасштабного партнерства (€к усередин≥ —Ќƒ, так ≥ ≥з крањнами далекого заруб≥жж€) по р≥зних напр€мках б≥отехнолог≥њ, що включають створенн€ й вивченн€ б≥олог≥чно активних з'Їднань ≥ л≥карських препарат≥в.


‘онд працюЇ на принципах демократ≥њ, в≥дкритост≥ й р≥вноправност≥ учасник≥в. ќсновн≥ напр€мки д≥€льност≥ ‘онду:

- орган≥зац≥€ м≥жнародного сп≥вроб≥тництва, контакт≥в наукових орган≥зац≥й ≥ окремих учених;
- створенн€ ≥нформац≥йноњ ≥нфраструктури й ≥нформац≥йного забезпеченн€;
- м≥жнародний обм≥н ≥нформац≥Їю про науков≥ плани й перспективах сп≥вроб≥тництва;
- орган≥зац≥€ м≥жнародних конференц≥й ≥ благод≥йна допомога њх учасникам;
- п≥дтримка видань ≥ поширенн€ в —Ќƒ ≥ за рубежем наукових праць ≥ монограф≥й;
- наданн€ й допомога в одержанн≥ грант≥в науковим колективам ≥ ≥ндив≥дуальним ученим;
- п≥дтримка й наданн€ стипенд≥й обдарованим студентам ≥ асп≥рантам;
- наданн€ спри€нн€ у висновку на зах≥дн≥ ринки розробок ≥ запатентованих в≥дкритт≥в в≥тчизн€них учених;
- врученн€ пам'€тних нагород, почесних знак≥в ≥ диплом≥в ученим, б≥знесменам ≥ сусп≥льним д≥€чам за внесок в утв≥р, науку й розвиток наукового партнерства.
- проведенн€ конкурсу наукових праць, виконаних школ€рами.
-  проведенн€ щор≥чних наукових конференц≥й школ€р≥в.
- врученн€ нагород Ћауреатам конкурсу й авторам кращих науково-досл≥дних роб≥т.
- проведенн€ майстер- клас≥в дл€ педагог≥в природничо-наукових дисципл≥н за участю найб≥льших учених, член≥в –ос≥йськоњ й Ќац≥ональних академ≥й наук.
- виданн€ зб≥рник≥в наукових праць школ€р≥в.

 

—айт ‘онду - http://www.spfond.ru/

 

 

 

ћ≥жнародний науково-техн≥чний центр (ћЌ“÷)

ћЌ“÷ - м≥жур€дова некомерц≥йна орган≥зац≥€, створена в 1994 роц≥ на п≥дстав≥ угоди м≥ж ™вропейським —оюзом, –ос≥Їю, —Ўј ≥ япон≥Їю. ≤нш≥ сторони: Ќорвег≥€, –еспубл≥ка  оре€. —екретар≥ат ћЌ“÷ розташований у ћоскв≥.

” рамках д≥€льност≥ по нерозповсюдженню знань ≥ технолог≥й виробництва зброњ масового знищенн€ ћЌ“÷ ф≥нансуЇ науков≥ досл≥дженн€ мирноњ спр€мованост≥ в –ос≥њ, ”крањн≥, ¬≥рмен≥њ, Ѕ≥лорус≥, √руз≥њ,  азахстан≥,  иргиз≥њ.

”с≥ проекеты ћЌ“÷ спри€ють реал≥зац≥њ наступних ц≥лей:
- Ќадавати пов'€заним з≥ зброЇю вченим з≥ —Ќƒ, особливо тим з них, €к≥ мають у своЇму розпор€дженн≥ знанн€ й навичками в област≥ зброњ масового знищенн€ й засоб≥в його доставки, можливост≥ дл€ переор≥Їнтуванн€ своњх талант≥в на мирну д≥€льн≥сть;
- —при€ти розв'€занню нац≥ональних ≥ м≥жнародних техн≥чних проблем;
- ѕ≥дтримувати перех≥д до ринковоњ економ≥ки;
- ѕ≥дтримувати фундаментальн≥ й прикладн≥ досл≥дженн€;
- «аохочувати ≥нтеграц≥ю пов'€заних з≥ зброЇю вчених —Ќƒ у св≥тове наукове сп≥втовариство.

—айт центру - http://www.istc.ru

 

 

ћ≥жнародний —оюз ≈коном≥ст≥в

ћ≥жнародний —оюз економ≥ст≥в був заснований у Ѕолгар≥њ (г. —анданск) в 1991 роц≥ економ≥стами-вченими й практиками, сусп≥льними д≥€чами, банк≥рами й п≥дприЇмц€ми з р≥зних крањн миру €к м≥жнародне незалежне сусп≥льне неур€дове об'Їднанн€ на основ≥ добров≥льност≥ й р≥вноправност≥ його член≥в.

” своњй д≥€льност≥ ћ—≈ керуЇтьс€ засадами демократ≥њ, гуман≥зму й в≥дкритого д≥алогу, проголошеними при його установ≥.

ќсновними ц≥л€ми проголошен≥:

- спри€нн€ економ≥чному й соц≥альному прогресу св≥тового сп≥втовариства;
- створенн€ умов дл€ всеб≥чного обм≥ну ≥де€ми, досв≥дом, знанн€ми;
- активна участь у створенн≥ ф≥нансових, п≥дприЇмницьких ≥ ≥нших структур у р≥зних рег≥онах ≥ державах, офшорних ≥ в≥льних економ≥чних зонах з метою орган≥зац≥њ виробництва нових продукт≥в, товар≥в ≥ послуг ≥ створенн€ нових робочих м≥сць;
- наданн€ практичноњ допомоги в розвитку малого й середнього б≥знесу, допомога в п≥дготовц≥ кадр≥в;
- захист профес≥йних, творчих ≥ соц≥альних ≥нтерес≥в член≥в —оюзу, наданн€ юридичноњ, методичноњ й ≥ншоњ допомоги членам ћ—≈ в зд≥йсненн≥ њх м≥жнародноњ д≥€льност≥.

Ќа м≥жнародних зустр≥чах ћ—≈ знаходитьс€ практичний досв≥д творчоњ взаЇмод≥њ людей р≥зних рас ≥ нац≥ональностей, наукових шк≥л, в≥роспов≥дань ≥ соц≥ального статусу. ƒосв≥д сп≥вроб≥тництва, накопичений ћ—≈, п≥дтверджуЇ можлив≥сть неур€дових орган≥зац≥й виступати в рол≥ сусп≥льних л≥дер≥в зд≥йсненн€ нац≥ональних, м≥жрег≥ональних, континентальних ≥ глобальних програм розвитку. ћ≥жнародний —оюз економ≥ст≥в реально надаЇ дл€ широкого кола зац≥кавлених ос≥б, включаючи вищ≥ державн≥ орган≥, особливу можлив≥сть апробац≥њ проект≥в законодавчих ≥ нормативних акт≥в по найважлив≥ших напр€мках економ≥чного й соц≥ального розвитку €к нац≥онального, так ≥ м≥жнародного масштабу. √оловний практичний результат д≥€льност≥ ћ≥жнародного —оюзу економ≥ст≥в - сп≥вроб≥тництво в област≥ створенн€ й використанн€ нових знань, технолог≥й, продукц≥њ й послуг.—айт —оюзу - http://www.iuecon.org# 866 United Nations Plaza,
Suite 507, New York, N.Y. 10017 USA
Phone - (212) 888-6693
fax - (212) 888-6713

 

 

‘онд ќлександра фон √умбольдта (Alexander von Humboldt Stiftung)

Alexander von Humboldt Stiftung - некомерц≥йна орган≥зац≥€, заснована ур€дом ‘едеративноњ республ≥ки Ќ≥меччини дл€ розвитку м≥жнародного наукового сп≥вроб≥тництва.

ѕерший ‘онд ≥мен≥ ќлександра фон √умбольдта був заснований ще в 1860 р., через р≥к п≥сл€ смерт≥ великого досл≥дника, що почав у св≥й час ≥з Ѕерл≥на й ѕарижа р€д наукових експедиц≥й по ™вроп≥ й прот€гом п'€ти рок≥в досл≥дженн€, €к≥ проводило у ѕ≥вденн≥й јмериц≥.

‘онд в≥дновив роботу в 1953 роц≥ по указу  онрада јденауера, надаючи широк≥ можливост≥ проведенн€ наукових досл≥джень вченим самих р≥зних спец≥альностей.

Ўирока програма продовженн€ сп≥вроб≥тництва з колишн≥ми стипенд≥атами ‘онду ≥мен≥ ќлександра фон √умбольдта м≥стить у соб≥ пор€д ≥з ≥ншим наданн€ њм субсид≥й дл€ придбанн€ наукового обладнанн€ й науковоњ л≥тератури, нов≥ короткостроков≥ запрошенн€ й ф≥нансуванн€ њх участ≥ в робот≥ конгрес≥в, проведених у федеративн≥й –еспубл≥ц≥ Ќ≥меччини. (¬ 130 крањнах св≥ту нал≥чуЇтьс€ б≥льш 20,000 колишн≥х стипенд≥ат≥в фонду).

 

 онтактна ≥нформац≥€:

 

Alexander von Humboldt-Stiftung.
Jean-Paul-StraBe 12, 5300 Bonn 2,
BundesrepubHk Deutschland;
Tel. (0228) 833-0;
Tel/fax (0228) 833-199

 

http://www.humboldt-foundation.de

 

 

 

‘онд ‘орда та IUCN (IUCN /Ford Foundation)

 

Ќапр€мки д≥€льност≥:
наданн€ грант≥в окремим вченим у сфер≥ збалансованого використанн€ б≥олог≥чних систем (м≥ждисципл≥нарний аспект) дл€ участ≥ у науков≥й конференц≥њ чи нарад≥, €к≥ покривають транспортн≥ витрати, реЇстрац≥йн≥ внески, добов≥ та варт≥сть п≥дготовки презентац≥њ). ћаксимальний розм≥р грант≥в - $2000.

 онтактна ≥нформац≥€:
IUCN/Ford Foundation Small Grants Coordinator
IUCN Sustainable Use Team
1630 Connecticut Ave.Third Floor
Washington, DC 20009
USA
Tel: +1 (202) 5182063
Fax: +1 (202) 3874823
E-mail: rbarretoШЉлџ@]юviucnus.org

 

 

™вропейський науковий фонд (European Science Foundation)

 

‘онд - недержавна орган≥зац≥€, заснована у 1974 роц≥. ‘онд не маЇ спец≥альних програм грант≥в п≥дтримки досл≥дницьких проект≥в в крањнах колишнього —–—–, але науковц€м цих крањн надаЇтьс€ можлив≥сть вз€ти участь в д≥€льност≥ фонду за запрошенн€м.

ѕравила подач≥ за€в:
не ≥снуЇ стандартноњ форми за€ви.

–ег≥они ≥нтерес≥в:
крањни колишнього —–—–.

¬иди д≥€льност≥, що ф≥нансуютьс€:
окр≥м оплати витрат на участь в д≥€льност≥ фонду (проњзд, розм≥щенн€ тощо), фонд вид≥л€Ї довгостроков≥ та короткостроков≥ стипенд≥њ дл€ участ≥ науковц≥в в ≥нших наукових програмах, до €ких вони не можуть п≥дключитис€ самост≥йно, чим фонд ≥ спри€Ї багатоман≥тност≥ наукових контакт≥в. 

—фери д≥€льност≥, що ф≥нансуютьс€:
спри€нн€ кооперац≥њ у фундаментальних досл≥дженн€х шл€хом плануванн€, формуванн€ ≥, де необх≥дно, управл≥нн€ сп≥льними програмами науковоњ д≥€льност≥; досл≥дженн€ проблем, що мають стратег≥чне значенн€ дл€ ™вропи; консультуванн€ з питань науковоњ пол≥тики; спри€нн€ в≥льному обм≥ну ≥нформац≥Їю та ≥де€ми, спри€нн€ кооперац≥њ у використанн≥ ≥снуючих кошт≥в ≥ в наданн≥ нових; наданн€ грантовоњ п≥дтримки дл€ об’Їднаних д≥й ≥ громадських програм; забезпеченн€ стратег≥чноњ ≥ тактичноњ взаЇмод≥њ у д≥€льност≥ фонду. ‘онд п≥дтримуЇ фундаментальн≥ досл≥дженн€ в галуз≥ природничих ≥ техн≥чних наук, медицини та б≥омедицини, гуман≥тарних та соц≥альних наук.

 онтактна ≥нформац≥€:


European Science Foundation
1, quai Lezai-Marnesia
BP 90015
Strassbourg 67080
France
Tel: +33 (0388) 767100
Fax: +33 (0388) 370532
www: http://www.esf.org/

 

 

ѕрограма малих грант≥в —в≥тового Ѕанку (World Bank Small Grants Program)

 

√алузь ≥нтерес≥в:
вир≥шенн€ проблем соц≥ально-економ≥чного розвитку (наприклад, зниженн€ р≥вн€ б≥дност≥); охорона навколишнього середовища; розвиток людських ресурс≥в; розвиток приватного сектора.

¬иди п≥дтримки:
гранти в≥д 5000 до 15000 долар≥в —Ўј. ƒ≥€льн≥сть повинна спри€ти д≥алогу ≥ поширенню ≥нформац≥њ про м≥жнародний розвиток (наприклад, проведенн€ конференц≥й, виданн€ публ≥кац≥й, п≥дготовка ауд≥ов≥зуальних матер≥ал≥в, а також орган≥зац≥€ пропагандистських заход≥в).

 онтактна ≥нформац≥€:
Small Grants program,
Social Development Department,
1818 H Street, NW,
Washington, DC 20433,
USA
Tel.: +1 (202) 473 3501
Fax: +1 (202) 522 3247
E-mail: mmachardШЉлџ@]юvworldbank.org
www: http://www.worldbank.org


ѕредставництво —в≥тового Ѕанку в ”крањн≥:
вул. Ћисенка, 2,
 ињв, 01034
“ел.: +38 (044) 490 6671
‘акс: +38 (044) 490 6670
E-mail: dderkachШЉлџ@]юvworldbank.org

 

 

ѕрограма малих проект≥в “ас≥с з прикордонного сп≥вроб≥тництва (Tacis cross-border cooperation small grants – European Union)

ѕ≥дтримуЇ мал≥ проекти ≥з сп≥вроб≥тництва м≥ж м≥сцевими та рег≥ональними органами на кордонах –ос≥њ, ЅЇларус≥, ”крањни та ћолдови з ™— та крањнами-кандидатами.

 ѕр≥оритетн≥ галуз≥:

  • адм≥н≥стративна реформа,
  • м≥сцевий економ≥чний розвиток,
  • соц≥альний сектор,
  • проблеми довк≥лл€ та енергетики. 

«агальна ≥ндикативна сума, що вид≥л€Їтьс€ на програму складаЇ 9,2 млн. Ївро.

¬ рамках програми працюють два механ≥зми:

  • ћехан≥зм малих проект≥в (сума гранту - до 300 тис. Ївро)
  • ћехан≥зм м≥кропроект≥в (гранти до 50 тис. Ївро).

ћ≥сцев≥ та рег≥ональн≥ орган≥зац≥њ, розташован≥ у в≥дпов≥дних прикордонних рег≥онах та њх ф≥л≥њ, можуть подавати за€вки.

 ≥нцевий строк наданн€ пропозиц≥й за програмою малих проект≥в - 2 кв≥тн€ 2004 року. ƒл€ програми м≥кропороект≥в к≥нцевий строк в≥дсутн≥й.

¬с≥ апл≥кац≥йн≥ форми знаход€тьс€ на сайт≥:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/tacis_cbc_spf/programmes/tacis_spf/index_en.htm

 онтактна ≥нформац≥€:


“ел.: +38 (044) 4620010
E-mail: anje.schubertШЉлџ@]юvcec.eu.int

 

The American Association for the Advancement of Science

јмериканська јсоц≥ац≥€ ѕросуванн€ Ќауки (The American Association for the Advancement of Science - јјјS, вимовл€Їтьс€ "Triple-a-s") - одна з найб≥льших св≥тових наукових орган≥зац≥й ≥ видавець журналу "Science". ќрган≥зац≥€ нараховуЇ б≥льш 138,000 член≥в ≥ 275 асоц≥йованих сусп≥льств. јјјS, авторитетне джерело ≥нформац≥њ про останн≥ науков≥ дос€гненн€, поЇднуЇ вчених, ур€довц≥в ≥ сусп≥льство, з метою розвитку науки й взаЇмопроникненн€ науки й осв≥ти. «асноване у ‘≥ладельф≥њ в 1848, јјјS - одне ≥з самих старих сусп≥льств јмерики. Ѕагато ≥з сьогодн≥шн≥х найб≥льш престижних ≥ впливових наукових сусп≥льств виникли в рамках јјјS.

ƒепартамент м≥жнародних програм (The directorate for international programs ) - одне ≥з трьох п≥дрозд≥л≥в в јмериканськ≥й јсоц≥ац≥њ ѕросуванн€ Ќауки (јјјS), створене дл€ зм≥цненн€ сп≥вроб≥тництва м≥ж ученими й ≥нженерами —Ўј й ученими й ≥нженерами з ≥нших крањн. ќдна з його основних ц≥лей - посиленн€ рол≥ вчених у крањнах , що розвивати й зб≥льшенн€ внеску науки й техн≥ки в розв'€зку рег≥ональних ≥ глобальних проблем. ƒепартаментом реал≥зуютьс€ наступн≥ глобальн≥ й рег≥ональн≥ програми:
- Ecology and Human Needs;
- Africa;
- Europe and Central Asia;
- Latin America and the Caribbean;
- Pacific Rim.

ƒепартамент Ї також головною орган≥зац≥Їю  онсорц≥уму ‘≥л≥й ћ≥жнародних ѕрограм (Consortium of Affiliates for International Program) - об'Їднанн€ наукових сусп≥льств ≥ академ≥й, що активно реал≥зують м≥жнародн≥ програми.

 онтактна ≥нформац≥€:


Elizabeth J. Kirk, Director
ECA Program
AAAS Directorate for International Programs
1200 New York Avenue NW
Washington, DC 20005
ekirkШЉлџ@]юvaaas.org
Tel: 202-326-6493
Fax: 202-289-4958

 

American Councils for International Education (ACTR/ACCELS)

јмериканська рада викладач≥в рос≥йськоњ мови й л≥тератури (ACTR)
≥ јмериканська рада по сп≥вроб≥тництву в галуз≥ осв≥ти й вивченн€ мов (ACCELS)

јмериканськ≥ –ади по ћ≥жнародному ”твору провод€ть осв≥тн≥ програми й програми п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ у вс≥л€ких област€х дл€ громад€н —Ўј й громад€н колишнього —–—–.
ACTR () - назва орган≥зац≥њ в межах –ос≥њ, ACCELS - у колишн≥х республ≥ках —–—–, кр≥м ѕрибалтики. ƒ≥€льн≥сть в област≥ п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ й сп≥вроб≥тництва в област≥ навчанн€ почалас€ в 70- е роки коли була випущена сер≥€ навчальних пос≥бник≥в по рос≥йськ≥й мов≥ й рос≥йськ≥й культур≥ дл€ викладанн€ в —Ўј. маЇ 41 оф≥с по —Ќƒ.

™ представником ћ≥жнародноњ —лужби “естуванн€ (Educational Testing Service, ETC) на територ≥њ —Ќƒ.  урируЇ проведенн€ тест≥в TOEFL, GRE, GMAT ≥ SAT, а також ≥спиту Institutional TOEFL (тел.: 237-91-16, 247-23-21 ≈-mail: actrtestШЉлџ@]юvglasnet.ru).

–еал≥зуЇ програми обм≥н≥в дл€ школ€р≥в, студент≥в ≥ викладач≥в з≥ —Ўј й —Ќƒ, програми асп≥рантських ≥ докторських стипенд≥й Ёдмунда ћаски, програми дл€ молодих викладач≥в ун≥верситет≥в ≥ –ос≥йсько-американський конкурс викладач≥в англ≥йськоњ мови й крањнознавства —Ўј.

—айт фонду - http://www.actr.org.ruBelgian National Fund for Scientific ResearchЅельг≥йський нац≥ональний фонд спри€нн€ науковим досл≥дженн€м заснований в 1928 роц≥ з ≥н≥ц≥ативи корол€ Ѕельг≥њ јльберта €к нац≥ональна установа дл€ спри€нн€ науковим досл≥дженн€м. « 1974 року ‘онд ф≥нансувавс€ державою в т≥й частин≥, €ка стосувалас€ п≥дтримки ун≥верситет≥в. « 1988 року ф≥нансуванн€ зд≥йснюЇтьс€ нац≥ональними культурними сп≥втовариствами Ѕельг≥њ. ¬ 1992 роц≥ структура ‘онду зм≥нилас€, ≥ вс≥ розв'€зки ухвалюютьс€ ≥нститутами ‘ламандського культурного сп≥втовариства.

ƒ≥€льн≥сть ‘онду спр€мована на розширенн€ границь знань у вс≥х галуз€х науки, включаючи гуман≥тарн≥ дисципл≥ни.

- Ќадаютьс€ гранти молодим випускникам ун≥верситет≥в дл€ п≥дготовки дисертац≥њ в рамках двох програм
- Research Assistantship;
-Special Doctoral Grant;
- ¬и€вл€Їтьс€ допомога досл≥дникам, що мають вчений ступ≥нь, у п≥двищенн≥ њх квал≥ф≥кац≥њ (Senior Research Assistants).
- Ќадаютьс€ гранти у вигл€д≥ зароб≥тноњ плати вченим на загальноприйн€тому р≥вн≥ члена досл≥дницькоњ групи або кер≥вника проекту (Research Associates або Research Directors);
- Ќадаютьс€ кредити на проведенн€ досл≥джень ≥ придбанн€ устаткуванн€ молодим досл≥дникам ≥(або) в≥домим вченим.
- ѕ≥дтримка наукових колектив≥в:
- Ќаданн€ науковим колективам кредит≥в на покритт€ поточних витрат, придбанн€ устаткуванн€ й зм≥ст персоналу дл€ зд≥йсненн€ просунутих (складних) наукових проект≥в.
- —при€нн€ встановленню наукових зв'€зк≥в ≥ сп≥вроб≥тництва:
- Ќаданн€ кредит≥в дл€ навчанн€ й п≥дготовки за кордоном, дл€ активноњ участ≥ в м≥жнародних конференц≥€х за кордоном, дл€ орган≥зац≥њ м≥жнародних наукових конференц≥й у Ѕельг≥њ;
- —творенн€ науково-досл≥дних рад дл€ координуванн€ нац≥онального й м≥жнародного сп≥вроб≥тництва в досл≥дженн€х, проведених особами з вченим ступенем.
- ѕрисудженн€ прем≥й за внесок у науку.

 онтактна ≥нформац≥€:
1050 Brussels
Egmontstraat 5

Tel: (2) 512-9110
Fax: (2) 512-5890

 

British Council

Ѕританська рада (British Council) - це британська м≥жнародна орган≥зац≥€. Ѕританська –ада в≥дкриваЇ доступ до осв≥ти й творчим ≥де€м з ¬еликобритан≥њ й будуЇ довгостроков≥ в≥дносини м≥ж ¬еликобритан≥Їю й ≥ншими крањнами.

” т≥сн≥й сп≥впрац≥ з державними, недержавними й комерц≥йними орган≥зац≥€ми Ѕританська –ада зд≥йснюЇ проекти в галуз€х осв≥ти й управл≥нн€, науки й технолог≥й, мистецтва, л≥тератури й дизайну. Ѕританська –ада адм≥н≥струЇ британськ≥ ≥спити й навчаЇ англ≥йськоњ мови в центрах викладанн€ англ≥йськоњ мови в крањнах —Ќƒ. Ѕританська –ада прагне до т≥сного сп≥вроб≥тництва з рос≥йськими партнерами й спри€Їмо обм≥ну досв≥дом м≥ж —Ќƒ й ¬еликобритан≥Їю.

—айт ради - http://www.britishcouncil.uа

 

Centre Nationale de la Recherches Scientifique

Ќац≥ональний центр наукових досл≥джень ‘ранц≥њ, заснований в 1939 роц≥ лауреатом Ќобел≥вськоњ прем≥њ в област≥ ф≥зики ∆аном ѕерреном, Ї найб≥льшою в ™вроп≥ орган≥зац≥Їю в област≥ фундаментальних досл≥джень. CNRS поЇднуЇ державн≥ орган≥зац≥њ ‘ранц≥њ, що спец≥ал≥зуютьс€ в област≥ прикладних ≥ фундаментальних досл≥джень ≥ координуЇ њхн€ д≥€льн≥сть на нац≥ональному р≥вн≥.

÷≥л≥ й завданн€ Ќац≥онального центру наукових досл≥джень ‘ранц≥њ:
- проводити або оц≥нювати будь-€ке наукове досл≥дженн€, що представл€Ї ≥нтерес дл€ розвитку науки, а також дл€ економ≥чного, соц≥ального й культурного прогресу крањни;
- спри€ти застосуванню й використанню результат≥в цих наукових досл≥джень;
- спри€ти поширенню науковоњ ≥нформац≥њ;
- спри€ти процесу осв≥ти й розвитку науки шл€хом проведенн€ наукових досл≥джень;
- брати участь у проведенн≥ анал≥зу науковоњ ситуац≥њ у ‘ранц≥њ та св≥т≥ й перспектив њњ розвитку.

—айт центру - http://www.cnrs.frCivilian Research and Development Foundation

јмериканський ‘онд ÷ив≥льних ƒосл≥джень ≥ –озвитку (
CRDF) - некомерц≥йна благод≥йна орган≥зац≥€, €ка п≥дтримуЇ науково-техн≥чне сп≥вроб≥тництво м≥ж —полученими Ўтатами й республ≥ками колишнього –ад€нського —оюзу (FSU). Ѕула створена ”р€дом —получених Ўтат≥в в 1995.
„ерез
Grant Assistance Program (GAP), CRDF надаЇ ф≥нансов≥ й адм≥н≥стративн≥ послуги р≥зним орган≥зац≥€м дл€ реал≥зац≥њ проект≥в п≥дтримуваних CRDF. « ц≥Їю метою робл€тьс€ доступними банк≥вськ≥ зв'€зки й послуги наданн€ обладнанн€, щоб передати й контролювати фонди проекту й устаткуванн€ в крањни FSU.
CRDF створив над≥йну, безпечну й гнучку мережу банк≥вських зв'€зк≥в, щоб забезпечити платеж≥ одержувачам через FSU. ѕлатеж≥ надаютьс€ одержувачам у доларах —Ўј й зв≥льнен≥ в≥д оподатковуванн€ .

ќсновн≥ напр€мки д≥€льност≥ CRDF:
1. п≥дтримуЇ перспективн≥, розгл€нут≥ на р≥вних умовах науково-досл≥дн≥ роботи, створюЇ умови, що скорочують ем≥грац≥ю й допомагаЇ зберегти наукову й технолог≥чну ≥нфраструктури крањн FSU;
2. удосконалюЇ перех≥д учених воЇнноњ промисловост≥ на цив≥льн≥ роботи, шл€хом ф≥нансуванн€ сп≥льних цив≥льних науково-досл≥дних проект≥в;
3. п≥дтримка прикладых досл≥дженн€ на ринку, з метою одержанн€ економ≥чноњ вигоди дл€ крањн FSU ≥ —получених Ўтат≥в.

—айт ‘онду - http://www.crdf.ru/


Copernicus-2 (ѕрограма ™вропейського —оюзу)

Copernicus-2 (програма ™вросоюзу, див. також розд≥л "ѕ'€та рамкова програма ™вропейського —оюзу по наукових досл≥дженн€х ≥ розробкам 1998-2002") Ї частиною програми "ѕ≥дтвердженн€ м≥жнародноњ рол≥ Ївропейськоњ науки", у €к≥й беруть участь крањни ÷ентрально-сх≥дноњ ™вропи й —Ќƒ (јлбан≥€, ¬≥рмен≥€, јзербайджан, Ѕ≥лорусь, Ѕосн≥€- √ерцеговина, √руз≥€,  иргизстан,  азахстан, ћакедон≥€, ћолдав≥€, ћонгол≥€, –ос≥€, “аджикистан, “уркмен≥стан, ”крањна, ”збекистан, ’орват≥€).

÷≥ль програми:

- п≥дтримка зусиль цих крањн, спр€мованих на розвиток плюрал≥стичних наукових ≥ технолог≥чних систем, а також п≥двищенн€ њх наукового потенц≥алу дл€ розв'€зку основних економ≥чних ≥ соц≥альних проблем.

–обота нац≥лена:

- на розв'€зок за допомогою взаЇмовиг≥дного сп≥вроб≥тництва рег≥ональних проблем, пов'€заних з охороною навколишнього середовища й здоров'€, з≥ структурними проблемами перех≥дного пер≥оду й соц≥ально-економ≥чного розвитку, з≥ ст≥йким використанн€м природних ресурс≥в;
- на консол≥дац≥ю наукового й техн≥чного потенц≥алу в област€х, у €ких крањни дос€гли високого р≥вн€ й мають значну перспективу дл€ сп≥вроб≥тництва.

—айт програми - http://www.csrs.ru/

Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG

Ќ≥мецьке науково-досл≥дницьке товариство  (
Deutsche forschungsgemeinschaft, DFG ) у його нин≥шньому вид≥ ≥снуЇ з 1951 року. …ого попередником було Ќ≥мецьке товариство надзвичайноњ допомоги науц≥, зареЇстроване €к громадська орган≥зац≥€ в жовтн≥ 1922 р. ” статут≥ товариства записано, що воно займаЇтьс€ розпод≥лом одержуваних в≥д держави й ≥з приватних рук засоб≥в в ≥нтересах п≥дтримки н≥мецькоњ науки.

ќсновн≥ ц≥л≥:

DFG - незалежна самокерована орган≥зац≥€, "центральна орган≥зац≥€ самовр€дуванн€ науки в Ќ≥меччин≥". ѓњ ц≥л≥ сформульовано в параграф≥ 1 —татуту: Ќ≥мецьке науково-досл≥дне товариство п≥дтримуЇ вс≥ галуз≥ науки шл€хом ф≥нансуванн€ досл≥дницьких проект≥в ≥ спри€нн€ сп≥вроб≥тництву м≥ж ученими. “овариство розробл€Ї рекомендац≥€ з наукових питань дл€ законодавц≥в ≥ громадськост≥, спри€Ї контактам м≥ж досл≥дниками й приватним сектором, а також м≥жнародним науковим зв'€зкам. ¬оно прид≥л€Ї особливу увагу п≥дготовц≥ й стимулюванню молодих досл≥дник≥в, головним чином в ун≥верситетах, €к≥ ф≥нансуютьс€ в Ќ≥меччин≥ майже вин€тково державою.

—усп≥льство п≥дтримуЇ досл≥дженн€ у вс≥х галуз€х науки при дотриманн≥ науковоњ творчост≥. ÷е насамперед означаЇ, що вчен≥ сам≥ вибирають теми дл€ своњх проект≥в.

DFG розпод≥л€Ї державн≥ засоби в≥дпов≥дно до  онституц≥њ крањни. ќск≥льки товариство завоювало дов≥ру вс≥х парт≥й, воно може виступати в≥д ≥мен≥ держави, не узгоджуючи з нею розпод≥л асигнувань.

” р€д≥ кер≥вних орган≥в товариства разом ≥з вченими працюють представники держави й земель, але вони майже н≥коли не висловлюютьс€ стосовно наукових питаннь, обмежуючись участю у вир≥шенн≥ ф≥нансових проблем.

¬исновки DFG щодо ф≥нансовоњ п≥дтримки проект≥в, що зробили з ун≥верситет≥в ≥ науково-досл≥дних ≥нститут≥в, вважаютьс€ в Ќ≥меччин≥ показником р≥вн€ досл≥джень ≥ квал≥ф≥кац≥њ сп≥вроб≥тник≥в цих орган≥зац≥й.

¬идаткова частина бюджету DFG , в основному, складаЇтьс€ ≥з трьох програм: ≥ндив≥дуальн≥ гранти (37%), пр≥оритетн≥ програми (16%), ≥ центри наукового сп≥вроб≥тництва (27%). ≤снуЇ також програма п≥дтримки молодих досл≥дник≥в.

“овариство розробило метод середньострокового плануванн€ при прийн€тт≥ р≥шень по пр≥оритетних програмах ≥ центрам наукового сп≥вроб≥тництва, що надаЇ њм певну спр€мован≥сть. ÷е плануванн€, €к ≥ експертиза, зд≥йснюЇтьс€ самими вченими.

—айт товариства - http://www.dfg.de

EUREKA

EUREKA - ™вропейське агентство з наукового сп≥вроб≥тництва, створене в 1985 р. з ≥н≥ц≥ативи ‘ранц≥њ та Ќ≥меччини. явл€Ї собою розгалужену мережу по промисловим досл≥дженн€м ≥ розробкам, створену дл€ п≥двищенн€ конкурентоспроможност≥ Ївропейськоњ. ѕроекти EUREKA спр€мован≥ на прикладн≥ досл≥дженн€, т≥сно пов'€зан≥ з ринком, а њх результатами Ї виробництво новоњ продукц≥њ, нов≥ технолог≥њ або послуги.
јгентство включаЇ 29 крањн - повноправних член≥в, у тому числ≥ крањи —Ќƒ та ™—.

“ематика поточних проект≥в охоплюЇ так≥ напр€мки, €к: технолог≥€ зв'€зку, енергетика, навколишнЇ середовище, ≥нформатика, лазери, матер≥алознавство, транспорт, робототехн≥ка ≥ засоби автоматизац≥њ процесу виробництва продукц≥њ, медицина ≥ б≥отехнолог≥€.

√оловна риса EUREKA - це в≥дсутн≥сть бюрократичного апарату. –оботи орган≥зуютьс€ без заздалег≥дь складених план≥в або програм. ”р€ду партнер≥в, що беруть участь у проект≥, сам≥ вир≥шують, у €кому розм≥р≥ вони можуть надати њм ф≥нансову п≥дтримку.

 онтактна ≥нформац≥€:
EUREKA Secretariat
Mr Heikki Kotilainen, Director
107 rue Neerveld
B-1200 Brussels
Tel: 32 2 777 0950 Fax: 32 2 770 7495
е-mail: eureka.secretariat @ es.eureka.be

http://www.eureka.be/


Friedrich-Ebert-Stiftung

‘онд ‘р≥др≥ха ≈берта —оц≥ал-демократичноњ парт≥њ Ќ≥меччини надаЇ ф≥нансову п≥дтримку студентам ≥ особам з вищою осв≥тою, €к≥ бажають навчатис€ у ¬Ќ« Ќ≥меччини.

ўор≥чно фонд надаЇ дл€ цих ц≥лей 40 стипенд≥й. ” першу чергу-громад€нам крањн јфрики, јз≥њ, Ћатинськоњ јмерики, —х≥дноњ та ÷ентральноњ ™вропи. —типенд≥њ можуть отримати й молод≥ вчен≥ дл€ досл≥дницьких ц≥лей.

ѕор€д з зак≥нченою вищою осв≥тою передумовою дл€ отриманн€ такоњ стипенд≥њ Ї стаж науковоњ роботи на
Ѕатьк≥вщин≥ (м≥н≥мум - два роки).

 онтактна ≥нформац≥€:


Friedrich-Ebert-Stiftung
AbteilungStudienfoerderung
GodesbergerAllee 149
53170
Bonn
“елефон: 49228883635 / 636
‘акс: 49228883697
www.fes.deFriedrich-Naumann-Stiftung

‘онд ‘р≥др≥ха Ќаумана ¬≥льноњ демократичноњ парт≥њ Ќ≥меччини п≥дтримуЇ л≥беральн≥ пол≥тичн≥ ≥дењ.
¬≥н пропонуЇ стипенд≥њ особам, що бажають отримати першу вищу осв≥ту. ” свою чергу, дипломован≥ фах≥вц≥ можуть отримати в≥д фонду двор≥чну стипенд≥ю дл€ продовженн€ осв≥ти в Ќ≥меччин≥.

“им, хто збираЇтьс€ писати ≥ захищати дисертац≥ю в н≥мецькому ¬Ќ«, також може бути надана стипенд≥€ за умови, що тема дисертац≥њ маЇ наукове ≥ сусп≥льно-пол≥тичне значенн€. ќсновними передумовами дл€ наданн€ стипенд≥й Ї особлива обдарован≥сть в обран≥й област≥, прагненн€ до усп≥ху, над≥йн≥сть ≥ готовн≥сть потенц≥йного стипенд≥ата брати на себе соц≥альну в≥дпов≥дальн≥сть.

√ромадсько-пол≥тична активн≥сть в орган≥зац≥€х та парт≥€х близьких за духом в≥льним демократам зб≥льшуЇ шанси на отриманн€ стипенд≥њ. ¬≥д своњх стипенд≥ат≥в фонд оч≥куЇ, що вони повернутьс€ на батьк≥вщину дл€ того, щоб там застосувати на практиц≥ отриман≥ в Ќ≥меччин≥ знанн€.

 онтактна≥нформац≥€:

Friedrich-Naumann-Stiftung
Truman-Haus, Karl-Marx-Straße 2
14482 Potsdam-Babelsberg
“елефон: 49 331 7019 277
‘акс: 49 331 7019 286
E-Mail fnstШЉлџ@]юvfnst.org
www.fnst.org

 

Global Environment Facility

√лобальний ≈колог≥чний ‘онд (√≈‘) - це ф≥нансовий механ≥зм наданн€ грант≥в п≥льгових кредит≥в крањнам-одержувачам на зд≥йсненн€ проект≥в д≥€льност≥, нац≥лених на вир≥шенн€ глобальних еколог≥чних проблем. √≈‘ був заснований у 1991 роц≥, €к експериментальна програма ≥ зд≥йснюЇтьс€ ѕ– ќќЌ, ёЌ≈ѕ ≥ —в≥товим банком.

” березн≥ 1994 року ур€ди 73 крањн-учасник≥в п≥сл€ проведенн€ усп≥шних переговор≥в вир≥шили реорган≥зувати ѕрограму ≥ поповнити њњ ќсновний ‘онд б≥льш, н≥ж 2 м≥ль€рдами долар≥в —Ўј, з умовою њх використанн€ в наступний 3-р≥чний пер≥од.
–есурси √≈‘ призначен≥ дл€ ф≥нансуванн€ проект≥в ≥ д≥€льност≥ з: запоб≥ганн€ зм≥ни кл≥мату, збереженн€ б≥олог≥чного р≥зноман≥тт€, охорону м≥жнародних вод та запоб≥ганн€ руйнуванн€ озонового шару. ѕроектна д≥€льн≥сть щодо запоб≥ганн€ деградац≥њ грунт≥в, опустелюванн€ ≥ збезл≥сенн€м також прийн€тна дл€ ф≥нансуванн€ √≈‘, але т≥льки у випадку зв'€зку з чотирма головними област€ми.

 онтактна
≥нформац≥€:

Global Environment Facility (GEF)
USA Washington, D / C / 20433 1818
H. Street N.V.. Room G6-105, The GEF Secretariat
Tel.: (1-202) 473-0508
Fax: (1-202) 522-3240 / 32-45


Hanns Seidel Stiftung

‘онд √анса «айдел€ близький до баварського ’ристи€нсько-соц≥ального союзу. ѕрограма стипенд≥й фонду спр€мована на наданн€ ф≥нансовоњ п≥дтримки особливо обдарованим особам у в≥ц≥ до 32-х рок≥в, €к≥ здобули вищу осв≥ту бажають п≥двищити свою квал≥ф≥кац≥ю у ¬Ќ« Ќ≥меччини.

ѕор€д з головною передумовою дл€ отриманн€ стипенд≥њ фонду - христи€нським св≥тогл€дом, потенц≥йний стипенд≥ат повинен добре волод≥ти н≥мецькою мовою ≥ займати активну життЇву позиц≥ю.

 онтактна ≥нформац≥€:


Lazarettstr. 33
80636 Muenchen
“елефон: 49 89 1258 301
‘акс: 49 89 1258 403
E-Mail infoШЉлџ@]юvhss.


Hans Boeckler Stiftung

‘онд ’анса Ѕеклера Ї орган≥зац≥Їю ќб'Їднанн€ н≥мецьких профсп≥лок ≥ надаЇ стипенд≥њ пол≥тично активним студентам. ‘онд спри€Ї встановленню т≥сних контакт≥в м≥ж наукою, труд€щими ≥ профсп≥лками.

ѕри розпод≥л≥ стипенд≥й враховуЇтьс€ не т≥льки обдарован≥сть майбутн≥х стипенд≥ат≥в. ќсоблива увага прид≥л€Їтьс€ п≥дтримц≥ кандидат≥в, чиЇ соц≥альне становище ускладнюЇ доступ до вищоњ осв≥ти. Ќа€вн≥сть трудового стажу зб≥льшуЇ шанси на отриманн€ стипенд≥њ.

 онтактна ≥нформац≥€:

Hans-Boeckler-Stiftung
Bertha-von-Suttner-Platz 1
40227 Duesseldorf
“елефон: 49 211 7778 145
‘акс: 49 211 7778 4140
≤нтернет www.boeckler.de


Heinrich Boell Stiftung

‘онд √енр≥ха Ѕьолл€ близький до парт≥њ "—оюз 90/«елен≥". ќсобливу увагу в≥н прид≥л€Ї демократичним процесам, еколог≥њ, м≥жнародноњ сол≥дарност≥. ¬ажливою складовою ф≥лософ≥њ фонду Ї принцип протисто€нн€ насильству.

‘онд √енр≥ха Ѕьолл€ щор≥чно надаЇ в≥д 80 до 100 стипенд≥й у рамках програм з п≥дтримки молодих вчених ≥ студент≥в з-за кордону. Ќайважлив≥шим критер≥Їм дл€ отриманн€ стипенд≥њ Ї соц≥альна ≥ пол≥тична активн≥сть майбутн≥х стипенд≥ат≥в, њх готовн≥сть брати на себе в≥дпов≥дальн≥сть, а також п≥двищена активн≥сть у тих галуз€х житт€, €к≥ вход€ть в коло ≥нтерес≥в фонду зг≥дно з сто€ть перед ним завданн€ми.

Heinrich Boell Stiftung
Rosenthaler Str. 40/41
10178 Berlin
“елефон: 49 30 28534 0
‘акс: 49 30 28534 109
www.boell.dе

Henry M. Jacson Foundation

« дн€ свого заснуванн€ в 1983 роц≥ ‘онд √енр≥ ћ. ƒжексона передав понад 8 м≥льйон≥вдолар≥в р≥зним благод≥йниморган≥зац≥€м та ≥нститутамвищоњ осв≥ти €к у —Ўј, так в усьому св≥т≥. √ранти фонду Ї cущественной п≥дтримкою в зародженн≥ нових ≥дей ≥ метод≥в, €к≥ згодом можуть знайти широке застосуванн€ в тих чотирьох сферах, де сенатор ƒжексон був л≥дером п≥д час свого сорокатрехлетнего терм≥ну перебуванн€ в  онгрес≥ —Ўј. ÷ими област€ми Ї:

· ќсв≥та та науков≥ досл≥дженн€ в галуз≥ м≥жнародних в≥дносин
· —оц≥альна сфера
· ЌавколишнЇ середовище та використанн€ природних ресурс≥в
· ѕрава людини

ѕрограми спр€мован≥ на розвиток л≥дерства, прийн€тт€ розумних пол≥тичних р≥шень ≥ дос€гненн€ згоди

‘онд керуЇтьс€ принципами, етичними ц≥нност€ми ≥ пр≥оритетами нин≥ пок≥йного сенатора √енр≥ ћ. ƒжексона. …ого розум≥нн€ необх≥дност≥ об'Їктивного анал≥зу, прийн€тт€ розумних пол≥тичних р≥шень ≥ проведенн€ пол≥тики маЇ довготривал≥ ц≥л≥ в повн≥й м≥р≥ в≥дображен≥ в робот≥ ‘онду. «авданн€м фонду Ї пропаганда д≥алогу та дос€гненн€ порозум≥нн€ м≥ж представниками наукових та пол≥тичних к≥л, м≥ж громадським та приватним секторами, м≥ж громад€нами та њх ур€дом. ‘онд також спри€Ї розвитку спри€тливого навчального середовища дл€ п≥дготовки нового покол≥нн€ л≥дер≥в.

 онтактна ≥нформац≥€:

Ms. Lara Iglitzin, Executive Director
Henry M. Jackson Foundation
1001 Fourth Avenue, Suite 3317
Seattle, Washington 98154-1101

“ел. (206) 682-85-65
FAX: (206) 682-89-61
EMAIL:
foundationШЉлџ@]юvhmjackson.org

 

Howard Hughes Medical Institute

≤нститут √оварда 'юза - некомерц≥йна медична досл≥дницька орган≥зац≥€, одна з найб≥льших св≥тових структур, що ф≥нансують б≥омедичн≥ досл≥дженн€ та осв≥тн≥ програми в б≥олог≥њ та медицин≥.

¬ ≤нститут≥ провод€тьс€ досл≥дженн€ в област≥ б≥олог≥њ кл≥тини, обчислювальноњ б≥олог≥њ, генетики, ≥мунолог≥њ, нейролог≥њ, структурноњ б≥олог≥њ.

« середини 80-х рок≥в ’’ ст Howard Hughes Medical Institute (HHMI) Ї одн≥Їю з найб≥льших у св≥т≥ орган≥зац≥й, €к≥ ф≥нансують б≥омедичн≥ досл≥дженн€. « 1988 року ≤нститут надав понад 1 м≥ль€рда долар≥в —Ўј у вигл€д≥ грант≥в на науков≥ досл≥дженн€ та осв≥та.


 онтактна ≥нформац≥€:


Howard Hughes Medical Institute, Office of Grants and Special Programs / PRF, 6701 Rockledge Drive, Bethesda, MD 20817, USA
“елефон: (301) 571-8412
‘акс: (301) 571-0596

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

японське товариство спри€нн€ науц≥ (яќ—Ќ) засновано в 1932 роц≥ €к некомерц≥йний фонд.
« моменту створенн€ яќ—Ќ вважало своњм завданн€м розробку ≥ зд≥йсненн€ нац≥ональних ≥ м≥жнародних програм спри€нн€ науц≥. ” 1967 роц≥ “овариство отримало новий статус - кваз≥прав≥тельственной орган≥зац≥њ, що розширило його повноваженн€ ≥ сферу д≥€льност≥. ўор≥чн≥ субсид≥њ €понського ур€ду Ї основним джерелом ф≥нансуванн€ яќ—Ќ.

ќсновн≥ завданн€ “овариства - п≥дтримка молодих досл≥дник≥в; спри€нн€ м≥жнародному науковому сп≥вроб≥тництву; налагодженн€ сп≥впрац≥ м≥ж академ≥чним сп≥втовариством ≥ промислов≥стю; зб≥р ≥ поширенн€ ≥нформац≥њ про науково-досл≥дноњ д≥€льност≥. Ѕудучи одн≥Їю з основних орган≥зац≥й, що спри€ють науковим досл≥дженн€м в япон≥њ, яќ—Ќ зд≥йснюЇ р≥зн≥ м≥жнародн≥ та нац≥ональн≥ програми, що охоплюють вс≥ област≥ теоретичних ≥ прикладних наук: математику, ф≥зику, х≥м≥ю, б≥олог≥ю та досл≥дженн€ в галуз≥ с≥льського господарства, медичн≥, соц≥альн≥ науки й гуман≥тарн≥ досл≥дженн€.

”св≥домлюючи необх≥дн≥сть спри€нн€ м≥жнародному сп≥вроб≥тництву в наукових досл≥дженн€х, яќ—Ќ реал≥зуЇ р€д м≥жнародних програм, серед €ких: орган≥зац≥€ в≥зит≥в ≥ноземних вчених до япон≥њ, включаючи наданн€ стипенд≥й ≥ноземним вченим ≥ досл≥дникам з науковим ступенем; зд≥йсненн€ м≥жнародних наукових проект≥в та орган≥зац≥€ наукових конференц≥й; реал≥зац≥€ двосторонн≥х програм сп≥вроб≥тництва з ≥ноземними науковими установами та вузами, що передбачають обм≥н вченими, проведенн€ сп≥льних досл≥джень ≥ сем≥нар≥в, сп≥впрац€ досл≥дних центр≥в та ≥нш≥ види д≥€льност≥.

 онтактна ≥нформац≥€:

Yamato Bldg, 5-3-1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102 Japan.
Tel.: 81-3-3263-1721;
fax: 81-3-3222-1986, 81-3-3263-1673;
telex: J32281.
http://www.jsps.go.jp/


NATO Science Program

Ќаукова програма Ќј“ќ створена дл€ п≥дтримки ≥ зм≥цненн€ м≥жнародного сп≥вроб≥тництва вчених р≥зних крањн.
ѕо в≥дношенню до участ≥ у ц≥й програм≥ вс≥ крањни розд≥лен≥ на три групи (™вро-јтлантичний рег≥он, —ередземномор'њ, крањни-члени Ќј“ќ).
Ќаукова програма Ќј“ќ покликана зм≥цнити науков≥ зв'€зки м≥ж вченими з перших двох груп крањн та вченими з крањн Ќј“ќ. ƒана програма не зд≥йснюЇ п≥дтримку сп≥впрац≥ вчених ≥з р≥зних крањн Ќј“ќ.

«€вк
и за рекомендованими науковими напр€мками, в рамках кожноњ з трьох областей сп≥впрац≥ мають бути п≥дготовлен≥ партнерами по сп≥вроб≥тництву в≥д ”крањни ≥ одн≥Їњ або дек≥лькох крањн Ќј“ќ у в≥дпов≥дност≥ з формами, розробленими дл€ кожного з вид≥в сп≥льноњ д≥€льност≥

«а€вки подаютьс€ 2 рази на р≥к. “ерм≥ни поданн€ за€вок - 15 березн€ та 15 вересн€

http://www.nato.int/


Otto Benecke Stiftung

‘онд ќтто Ѕенеке надаЇ ф≥нансову п≥дтримку дл€ навчанн€ в н≥мецьких ¬Ќ« переселенц€м, б≥женц€м ≥ особам, що одержали пол≥тичний притулок у Ќ≥меччин≥.

 онтактна ≥нформац≥€:

Otto-Benecke-Stiftunge.V.
Kennedyallee 105-107
53175
Bonn
“елефон: 49 228 8163 0
‘акс: 49 228 8163 300
E-Mail OBS-eV@t-online.de

≤нтернет www.obs-ev.de


Rotary Foundation

–отар≥анск≥й ‘онд - це "неприбуткова корпорац≥€ з наданн€ матер≥альноњ п≥дтримки потребують в усьому св≥т≥, дотуютьс€ зд≥йсненн€ в≥дпов≥дних проект≥в ≥ забезпечуЇ м≥жнародн≥ обм≥ни вченими та викладачами, б≥знесменами та представниками гуман≥тарноњ сфери.
ћета створенн€ ‘онду - прагненн€ до м≥жнародного взаЇморозум≥нн€ та св≥ту через м≥жнародн≥ благод≥йн≥ та осв≥тн≥ програми . " ‘онд ≥снуЇ автономно в≥д –≤, будучи при цьому нев≥д'Їмною частиною м≥жнародноњ д≥€льност≥ –отар≥ ≤нтернешнл.

‘ондом керують 13 член≥в –ади п≥клувальник≥в, призначуваного ѕрезидентом –≤ ≥ затверджуЇтьс€ –адою директор≥в –≤. Ў≥сть п≥клувальник≥в - це колишн≥ президенти –≤, ≥ кожен рег≥он представлений хоча б одн≥Їю людиною. √енеральний секретар –≤ Ї одночасно √енеральним —екретарем ‘онду, €кий в≥дпов≥дальний за виконанн€ р≥шень оп≥кунськоњ ради ≥ правильн≥сть використанн€ грошей.

ѕрограми фонду:

ќсв≥тн≥ програми:


ѕосольськ≥ стипенд≥њ (Ambassadorial Scholarships, Japan Ambassadorial Scholarships). ѕредставл€ютьс€ особам обох статей дл€ отриманн€ осв≥ти та вивченн€ особливостей ≥нших крањн. —типенд≥ати Ї ротар≥анск≥м≥ "посланниками доброњ вол≥ своњх крањн."

–отар≥анськ≥ стипенд≥њ дл€ викладач≥в вуз≥в, що направл€ютьс€ на роботу в крањнах, €к≥ розвиваютьс€ (Rotary Grants for University Teachers to Serve in Developing Countries).

–озм≥р стипенд≥њ коливаЇтьс€ в≥д 10.000 до 20.000 американських долларов.÷ель програми - надати можлив≥сть обдарованим викладачам познайомитис€ з укладом ≥нших крањн, спри€тиме обм≥ну думками, взаЇморозум≥нн€ ≥ демонстрац≥њ студентам нових п≥дход≥в до вир≥шенн€ проблем.

ќбм≥н фах≥вц€ми (Group Study Exchange).
÷е чотирьох-або шеститижневоњ культурно-просв≥тницька програма обм≥ну дл€ груп з чотирьох неротар≥анцев ≥ одного кер≥вника-ротар≥анца. ћета обм≥ну - ознайомленн€ з соц≥ально-економ≥чними умовами, станом б≥знесу та культурною спадщиною в≥дпов≥дних крањн. ”часники обм≥ну проживають у с≥м'€х ротар≥анцев.

–отар≥анськ≥ програми св≥ту (The Rotary Peace Programs). ÷е сер≥€ заход≥в, у тому числ≥ м≥жнародних сем≥нар≥в ≥ конференц≥й з ви€вленн€ причин конфл≥кт≥в та шл€хам виходу з них мирним шл€хом.

√уман≥тарн≥ програми
–отар≥анськ≥ дотац≥њ (Matching Grants). ÷е суми не б≥льше 50.000 американських долар≥в, €к≥ вид≥л€ютьс€ дл€ зд≥йсненн€ м≥жнародних гуман≥тарних проект≥в клубами ≥ округами.

 онтактна ≥нформац≥€:

World Headquarters
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Ave.
Evanston, Illinois 60201, U.S.A.
Cable: Interotary. Telephone: (847) 866-3000
Fax: (847) 328-8554 or (847) 328-8281
 
International Offices
Europe / Africa Office
Rotary International
Witikonerstrasse 1915
8032 Zurich, Switzerland
Cable Interotary
Telephone: (41-1) 387 71 1911
Telex: 817814ROIN CH
Fax: (41-1) 422 50 41

 

TEMPUS

“емпус - програма сп≥вроб≥тництва ™вропейського —оюзу у сфер≥ вищоњ осв≥ти, €ка п≥дтримуЇ процес переходу до ринковоњ економ≥ки та демократичного сусп≥льства в Ќових Ќезалежних ƒержавах. ѕрограма “емпус надаЇ ф≥нансуванн€ з метою заохоченн€ взаЇмод≥њ та збалансованого сп≥вроб≥тництва м≥ж вищими навчальним закладами у крањнах-партнерах  та в ™вропейському —оюз≥. ѕрограма раундова, тобто наданн€ грант≥в зд≥йснюЇтьс€ на основ≥ багатор≥вневоњ оц≥нки поданих у встановленому формат≥ за€вок.

√оловна мета програми - розвиток систем вищоњ осв≥ти у крањнах-партнерах та взаЇмод≥€ цих систем ≥з громад€нським сусп≥льством та економ≥кою.

¬ рамках програми “емпус надаютьс€ три типи грант≥в:

√рупам ун≥верситет≥в – „консорц≥умам”, що сп≥впрацюють разом впродовж двох-трьох рок≥в дл€ отриманн€ результат≥в, що визначен≥ структурованими проектами, €к≥ мають назву – —п≥льн≥ ™вропейськ≥ ѕроекти (Joint European Projects);

ќкремим особам - тобто, викладачам навчальних заклад≥в, представникам адм≥н≥стративних орган≥в навчальних заклад≥в, сп≥вроб≥тникам м≥н≥стерств – дл€ спри€нн€ подорожам до – ≥з ™— та крањн-партнер≥в в межах виконанн€ конкретних заход≥в ≥з реформуванн€ системи осв≥ти. ÷ей тип допомоги в межах програми “емпус маЇ назву „≤ндив≥дуальн≥ гранти на стажуванн€”.

≤ останн≥, але не менш важлив≥ – ƒодатков≥ ≥ структурн≥ заходи. ÷е – особливий тип грант≥в, спр€мований на реал≥зац≥ю проект≥в структурних реформ в галуз≥ вищоњ св≥ти. «алученн€ ћ≥н≥стерства осв≥ти до реал≥зац≥њ таких проект≥в Ї обов’€зковим. ¬имоги щодо складу “консорц≥уму” Ї такими ж, €к ≥ дл€ JEP.

¬с≥ гранти надаютьс€ на засадах в≥дкритих конкурс≥в, що оголошуЇтьс€ щор≥чно.

“емпус Ї програмою малих грант≥в, що передбачаЇ наданн€ ф≥нансуванн€ до 500 000 Ївро. ¬≥дб≥р проект≥в зд≥йснюЇтьс€ на основ≥ оц≥нюванн€ њхньоњ академ≥чноњ ≥ техн≥чноњ €кост≥ зг≥дно нац≥ональних пр≥оритет≥в, що щор≥чно визначаютьс€ ћ≥н≥стерствами осв≥ти в≥дпов≥дних партнерських крањн.

≈кспертна оц≥нка проводитьс€ √енеральним директоратом з питань осв≥ти ≥ культури (™вропейська  ом≥с≥€, Ѕрюссель), ™вропейським ‘ондом Ќавчанн€ (European Training Foundation) (“ур≥н, ≤тал≥€) ≥з залученн€м незалежних експерт≥в, представник≥в нац≥ональних орган≥в влади (ћ≥н≥стерство осв≥ти), мереж≥ Ќац≥ональних оф≥с≥в “емпус, ѕредставництв ™  в крањнах-партнерах, ≥ служб ™вропейськоњ  ом≥с≥њ.

—айт ‘онду - http://tempus.org.ua/

 

The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics

÷ентр, заснований в 1964 роц≥ Ќобел≥вським лауреатом јбдус —аламом, д≥Ї п≥д ег≥дою
ёЌ≈— ќ ≥ ћј√ј“≈. ќдна њх головних завдань - спри€нн€ розвитку науки в крањнах, що розвиваютьс€.

ќбласть ≥нтерес≥в ÷ентру - вс≥ розд≥ли ф≥зики (у тому числ≥ геоф≥зика, б≥оф≥зика, нейроф≥з≥ка ≥ т.д.), њњ взаЇмод≥ю з ≥ншими науками, досл≥дженн€ на стику наук.

÷ентром п≥дтримуютьс€:
- ѕроекти ≥нститут≥в - партнер≥в ICTP,
- Ќауков≥ мереж≥,
- ѕрограми наукових обм≥н≥в,
- ќрган≥зац≥€ наукових конференц≥й з математики ≥ теоретичноњ ф≥зики.

ѕрограма ICTP надаЇ вченим з≥ —х≥дноњ ™вропи гранти дл€ навчанн€ та проведенн€ досл≥джень в ун≥верситетах та наукових центрах ≤тал≥њ (терм≥ном 6-12 м≥с€ц≥в).
” 2002 р. оголошен≥ конкурси на отриманн€ грант≥в у галуз≥
- ƒосл≥джень на стику ф≥зики ≥ медицини, б≥оф≥зики (терм≥н подач≥ за€вок - до 15 червн€ 2002),
- √еоф≥зики (до 15 червн€ 2002 року)
- ћетеоролог≥њ (терм≥н подач≥ за€вок - до 31 липн€ 2002 року).

 онтактна ≥нформац≥€:

ICTP Programme for Training and Research in Italian Laboratories
Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics
P.O. Box 586
34100 - Trieste - Italy
Telefax (39) 40-2240558
Telephone (39) 40-2240553-556
E-mail: itlabsШЉлџ@]юvictp.trieste.it

Internet: http://www.ictp.trieste.it/www_users/ItaLab/The EuropeanPostDocInstituteforMathematicalScience


™вропейський ћатематичний ≤нститут дл€
PostDoc стажувань (EPDI) створений у 1995 роц≥ зусилл€ми трьох Ївропейських ≥нститут≥в:

-
The Institut des Hautes Etudes Scientifiques
(
Bures-sur-Yvette, France),
-
The Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences (Cambridge, United Kindom) ≥
-
The Max Planck--Institut fur Mathematik (Bonn, Germany).

 ер≥вники трьох ≥нститут≥в створили EPDI, усв≥домлюючи необх≥дн≥сть п≥дтримки молодих вчених, €к≥ будуть формувати наукову думку 21-го стол≥тт€. Ќова структура була покликана надати вин€тков≥ можливост≥ перспективним молодим ученим в самому початку науковоњ кар'Їри.

ƒев'€ть визнаних св≥товою науковою громадськ≥стю ≥нститут≥в-учасник≥в в≥др≥зн€ютьс€ значно за розм≥ром, програмами та адм≥н≥стративного устрою, тому програма, розроблена за њх участю, пересл≥дуЇ Їдину мету: використати всю систему ≥нститут≥в-учасник≥в дл€ наданн€ найкращих умов дл€ проведенн€ Post Doc досл≥джень ф≥зикам ≥ математикам. ѕрограма EPDI пропонуЇ двор≥чн≥ гранти, стажуванн€ в≥д 6 до 12 м≥с€ц≥в у одному з дев'€ти ≥нститут≥в, що беруть участь в програм≥. ƒосл≥дженн€ провод€тьс€ в контакт≥ з ученими св≥тового р≥вн€, що працюють у р≥зних наукових област€х.
ћета орган≥затор≥в EPDI в найближч≥й перспектив≥ - створенн€ реальноњ ™вропейськоњ мереж≥ досл≥дницьких центр≥в теоретичноњ ф≥зики ≥ математики, €ка надавала б значн≥ можливост≥ молодим досл≥дникам ≥ спри€ла б зм≥цненню позиц≥й цих наук у ™вроп≥.

—айт ≥нституту - http://www.ihes.fr/IPDE/indexipde.html


The Foundation for Science and Disability (FSD)

The Foundation for Science and Disability (FSD) створений у 1975 роц≥ дл€:

- «алученн€ вчених ≥нвал≥д≥в в активну д≥€льн≥сть наукового сп≥втовариства ≥ сусп≥льства в ц≥лому;
- —творенн€ можливостей дл€ активного вибору та побудови науковоњ кар'Їри студентами-≥нвал≥дами.

‘онд розвиваЇ можливост≥ працевлаштуванн€ ≥нвал≥д≥в та створенн€ можливост≥ дл€ активноњ участ≥ вчених-≥нвал≥д≥в в академ≥чн≥й, пол≥тичноњ та промислового житт€ сусп≥льства.

‘онд розробл€Ї, орган≥зовуЇ та адм≥н≥струЇ осв≥тн≥ програми, що спри€ють навчанню ≥нвал≥д≥в ≥ зростанню њх науковоњ кар'Їри, Ї орган≥зац≥Їю, що консультуЇ American Association for the Advancement of Science (AAAS) та ≥нш≥ науков≥, державн≥, промислов≥ ≥образовательние ≥нститути, надаючи њм нагальну ≥нформац≥ю про усп≥шн≥ вчених, ≥нженерах - ≥нвал≥д≥в.

 онтактна ≥нформац≥€:
Dr. E. C. Keller, Jr.,
West Virginia University, Morgantown WV 26506 - 6057.
http://www.as.wvu.edu/ ~ scidis / organize / fsdinfo.html


The International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the Independent States of the Former Soviet Union

The International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the Independent States of the Former Soviet Union (INTAS) -
незалежна асоц≥ац≥€, сформована ™вропейським ≈коном≥чним —п≥втовариством, члени €коњ д≥ють з метою збереженн€ та п≥дтриманн€ ц≥нного наукового потенц≥алу крањн - партнер≥в INTAS через —х≥дно - «ах≥дне Ќаукове сп≥вроб≥тництво.
    
INTAS Ї своЇр≥дним мостом, завд€ки €кому м≥ж р≥зними науковими соообществам≥ виникають партнерськ≥ в≥дносини. Ќадаючи ф≥нансову п≥дтримку вченим, що зд≥йснюють сп≥льн≥ перспективн≥ науково-досл≥дн≥ розробки, INTAS прагне до вдосконаленн€ наукових знань дл€ взаЇмноњ вигоди NIS ≥ держав-член≥в INTAS.
INTAS розгл€даЇ проекти ≥ндив≥дуальних учених та њх партнер≥в серед член≥в INTAS з метою п≥дтримки њх об'Їднаних науково-досл≥дних роб≥т. “аким чином це дозвол€Ї ≥ндив≥дуальним вченим бути в≥льними у вибор≥ власних партнер≥в у досл≥дженн€х, що Ї гарантом профес≥онал≥зму та
серйозност≥ нам≥р≥в.
    ¬с≥ представлен≥ в INTAS пропозиц≥њ в р≥вн≥й м≥р≥ п≥ддаютьс€ оц≥нц≥ високлассним≥ експертами NIS ≥ член≥в INTAS, €к≥ пот≥м пов≥домл€ють јсоц≥ац≥ю щодо €костей кожного проекту. “акож јсоц≥ац≥€ надаЇ п≥дтримку в розробках перспективних ≥ €скравих молодих вчених.
INTAS зд≥йснюЇ релевантн≥ програми, з метою задоволенн€ специф≥чних потреб ≥ strenths NIS областей ≥ в≥дкрита дл€ сп≥льних проект≥в з ≥ншими орган≥зац≥€ми та промислов≥стю.

—айт асоц≥ац≥њ - http://www.intas.be/


The International Research and Exchange Board


ј…–≈ — - ћ≥жнародна –ада з Ќаукових ƒосл≥джень та обм≥н≥в Ї пров≥дною некомерц≥йною орган≥зац≥Їю в —получених Ўтатах јмерики, €ка розробл€Ї реал≥зуЇ програми в галуз≥ вищоњ осв≥ти та розвитку мереж≥ ≤нтернет, займаЇтьс€ питанн€ми п≥дтримки незалежних засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ правового громад€нського сусп≥льства €к у —Ўј, так в ™вроп≥, крањнах колишнього –ад€нського —оюзу, на Ѕлизькому —ход≥ в јз≥њ.

« дн€ свого заснуванн€ в 1968 роц≥ ј…–≈ — граЇ роль базовоњ орган≥зац≥њ дл€ навчальних заклад≥в, ур€дових установ та корпоративного сектору з питань м≥жнародноњ пол≥тики, п≥дприЇмництва, розвитку економ≥ки та соц≥альноњ сфери. «а пер≥од свого ≥снуванн€ ј…–≈ — надав п≥дтримку б≥льш н≥ж п'€тнадц€ти тис€чам студент≥в, вчених, пол≥тичних д≥€ч≥в, п≥дприЇмц≥в, журнал≥ст≥в та представник≥в ≥нших профес≥й.

ћета та завданн€ ј…–≈ —:

ћетою своЇњ д≥€льност≥ ј…–≈ — бачить:

-
—при€нн€ справ≥ демократ≥њ в крањнах, €к≥ переживають перех≥дний пер≥од;
-
«м≥цненн€ становища навчальних, академ≥чних та неур€дових орган≥зац≥й та засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ та спри€нн€ њх виходу на м≥жнародний р≥вень;
-
Ќаданн€ п≥дтримки у розробц≥ перспективних наукових досл≥джень в галуз≥ соц≥альних та гуман≥тарних наук;
-
¬и€вленн€ л≥дер≥в нового покол≥нн€ та њх п≥дготовки навчанн€ за програмами, розробленими ј…–≈ — сп≥льно з вищими навчальними закладами, ур€довими та громадськими орган≥зац≥€ми, р≥зними фондами корпорац≥€ми.

—айт ради - http://www.irex.ru


The John D. And Catherine T. MacArthur Foundation

‘онд ƒжона ƒ. та  етр≥н. ћакартур≥в (The John D. And Catherine T. MacArthur Foundation) - приватна благод≥йна орган≥зац≥€. ¬она була заснована в 1978 роц≥ ƒжоном ≥  етр≥н ћакартур. Ўтаб-квартира ‘онду знаходитьс€ в —Ўј, в м≥ст≥ „икаго, штат ≤лл≥нойс. ќсновну д≥€льн≥сть ‘онд зд≥йснюЇ на батьк≥вщин≥, особливо в „икаго ≥ ‘лорид≥.
    Ќа чол≥ ‘онду стоњть –ада директор≥в, куди вход€ть в≥дом≥ вчен≥, адвокати, представники д≥лових к≥л.
ѕоточною д≥€льн≥стю ‘онду керують президент ≥ вищ≥ посадов≥ особи ‘онду, кер≥вники основних програм.
   

‘онд концентруЇ своњ зусилл€ на п≥дтримц≥ восьми програм:

1) розвиток м≥ськоњ громади (проекти економ≥чного, соц≥ального та культурного характеру, спр€мован≥ головним чином на п≥двищенн€ €кост≥ житт€ населенн€ „икаго);
2) розвиток осв≥ти (вдосконаленн€ системи осв≥ти в нац≥ональному масштаб≥);
3) програма в галуз≥ охорони здоров'€ (охорона псих≥чного здоров'€ та боротьба з паразитарними хворобами);
4) наданн€ стипенд≥й ‘онду особливо обдарованим творчим особистост€м;
5) п≥дтриманн€ миру ≥ розвиток м≥жнародного сп≥вроб≥тництва (соц≥альн≥, осв≥тн≥ та досл≥дницьк≥ проекти, пов'€зан≥ з проблемами м≥жнародноњ безпеки);
6) зростанн€ народонаселенн€ (досл≥дженн€ та соц≥альн≥ програми, пов'€зан≥ з≥ зростанн€м народонаселенн€ переважно в крањнах третього св≥ту);
7) природне середовище ≥ ресурси (проекти, ор≥Їнтован≥ на охорону навколишнього середовища та рац≥ональне використанн€ природних ресурс≥в; мета програми - домогтис€ ефекту в найб≥льш уразливих рег≥онах - в екватор≥альн≥й зон≥ ≥ в троп≥ках);
8) програма загального характеру (проекти в област≥ засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ, а також заслуговують на увагу проекти, €к≥ не п≥дпадають п≥д ≥нш≥ пр≥оритетн≥ напр€мки д≥€льност≥ ‘онду або п≥дпадають одночасно п≥д к≥лька напр€м≥в).
    ѕол≥тика ‘онду передбачаЇ концентрац≥ю сил ≥ засоб≥в на обмежен≥й к≥лькост≥ пр≥оритетних програм, до участ≥ в €ких запрошуютьс€ вс≥ бажаюч≥ або вибран≥ експертами ‘онду особи та орган≥зац≥њ. ƒв≥ ф≥нансуютьс€ ‘ондом програми (охорона здоров'€ та творч≥ стипенд≥њ) не розгл€дають за€вок, а надають п≥дтримку виключно з власноњ ≥н≥ц≥ативи.

—айт ‘онду -
http://www.macfound.orgThe Royal Society


    Ѕританська јкадем≥€ (The Royal Society) була основанана  орол≥вським чартером в 1902 роц≥, њњ повна назва "Ѕританська јкадем≥€ дл€ ѕ≥дтримки ≥сторичних, ф≥лософських ≥ ф≥лолог≥чних досл≥джень". ÷е - незалежну ≥ само-керуюче товариство вчених, обраних за в≥дм≥нност≥ ≥ дос€гненн€ в област≥ одн≥Їю або б≥льше академ≥чних дисципл≥н, у сфер≥ гуман≥тарних ≥ соц≥альних наук.
Ѕританська јкадем≥€ - нац≥ональна академ≥€ гуман≥тарних ≥ соц≥альних наук, дубл≥кат до  орол≥вського “овариства, €ке ≥снуЇ, щоб вивчати природнич≥ науки. јкадем≥€ представл€Ї ≥ п≥дтримуЇ нац≥ональн≥ ≥ м≥жнародн≥ досл≥дницьк≥ проекти.
 р≥м цього јкадем≥€ надаЇ гранти, €к≥ п≥дтримують власн≥ науково-досл≥дн≥ роботи та розробки ≥нших вчених, видаЇ результати досл≥джень.
јкадем≥€ отримуЇ ѕарламентську дотац≥ю, ≥ управл€Ї власними приватними фондами.

—айт академ≥њ - http://britac3.britac.ак


The Royal Swedish Academy of Sciences

 оролевська Ўведська јкадем≥€ Ќаук - незалежна, неур€дова орган≥зац≥€, заснована в 1739.
ќсновна мета јкадем≥њ - спри€нн€ проведенню та розвитку досл≥джень у математиц≥ ≥ природознавств≥.

” склад≥ јкадем≥њ с≥м наукових ≥нститут≥в, науков≥ видавництва. ўор≥чно присуджуЇтьс€ јкадем≥Їю к≥лька м≥жнародних наукових прем≥й (The Nobel Prizes, The Prize in Economics, The Crafoord Prize, The Rolf Schock Prizes, The Gregory Aminoff Prize).

ѕрограми м≥жнародного наукового обм≥ну
јкадем≥Їю реал≥зуЇтьс€ програма наукового сп≥вроб≥тництва з академ≥€ми наук Ѕолгар≥њ, ≈стон≥њ, ≤зрањлю, япон≥њ,  итаю, Ћатв≥њ, Ћитви, ѕольщ≥, –умун≥њ, –ос≥њ, —ловаччини, ¬еликобритан≥њ, ѕ≥вденноњ јфрики, „ех≥њ, ”крањни та ”горщини. SEK10 млн вид≥л€Їтьс€ щор≥чно на проекти, зд≥йснюван≥ сп≥льно досл≥дниками з Ўвец≥њ ≥ крањн колишнього —–—–.

 онтактна ≥нформац≥€:

The Royal Swedish Academy of Sciences
P.O. Box 50005, SE-104 05 Stockholm, SWEDEN
Phone: 46 8673 95 00, Fax: 46 15
серпн€ 1956 70
E-mail: rsasШЉлџ@]юvkva.se

 

Volkswagen Stiftung

‘онд ‘ольксваген (
Volkswagen Stiftung) Ї приватною благод≥йноњ некомерц≥йною орган≥зац≥Їю. ¬≥н був заснований в 1961 роц≥ з метою спри€нн€ досл≥дженн€м у науц≥ ≥ техн≥ц≥, а також наданн€ п≥дтримки вищ≥й школ≥. ‘онд маЇ власне ф≥нансуванн€ ≥ р≥шенн€ приймаЇ незалежно в≥д державних чи приватних структур. Ќа чол≥ ‘онду варто громадський казначейський рада.  онтроль за д≥€льн≥стю ‘онду зд≥йснюЇтьс€ державними службами з нагл€ду за фондами. ќф≥си ‘онду перебувають у √анновер≥ в ‘едеративн≥й –еспубл≥ц≥ Ќ≥меччин≥.

—ферою д≥€льност≥ ‘онду Ї спри€нн€ проведенню науково-техн≥чних досл≥джень ≥ наданн€ п≥дтримки вищ≥й школ≥.

 онтактна ≥нформац≥€:

Volkswagen Stiftung
Postfach 81 травн€ 2009
D-30505 Hannover
Germany
“елефон: (0511) 83810;
‘акс: (0511) 8381344
Office in Hannover:
Kastanienallee 1935
D-30519 Hannover
Germany
“елефон: (0511) 83 81-0
‘акс: (0511) 83 81-344
http://www.volkswagen-stiftung.de/COST (European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research) - Ївропейська сп≥вроб≥тництво в галуз≥ наукових досл≥джень ≥ технолог≥й

COST - це м≥жур€дова структура з координац≥њ нац≥ональних досл≥джень на Ївропейському р≥вн≥. ƒ≥€льн≥сть у рамках ц≥Їњ програми спр€мована на ≥нтеграц≥ю Ївропейських крањн, особливо з крањнами ÷ентральноњ та —х≥дноњ ™вропи, в той же час в≥таЇтьс€ участь на взаЇмовиг≥дн≥й основ≥ орган≥зац≥й з крањн, €к≥ не Ї учасниками COST, таких, €к крањни —Ќƒ.

Ќа сьогодн≥шн≥й день по л≥н≥њ COST створена одна з найб≥льш великих структур дл€ науково-досл≥дного сп≥вроб≥тництва - майже 30 тис. вчених ≥ досл≥дник≥в з 32 крањн - член≥в COST ≥ б≥льше 50 ≥нститут≥в, у тому числ≥ 14 рос≥йських, з 11 крањн - не член≥в COST залучен≥ в роботу по 200 темам. “ематика досл≥дних проект≥в дуже р≥зноман≥тна:
- —≥льське господарство та б≥отехнолог≥€,
- “елекомун≥кац≥њ,
- Ћ≥сове господарство ≥ деревообробна промислов≥сть,
- ћедицина та охорона здоров'€,
- “ранспорт,
- ’≥м≥€,
- ѕродукти харчуванн€ ≥ матер≥алознавство,
- ‘≥зика,
- ћетеоролог≥€,
- —оц≥олог≥€,
- ћ≥ське господарство,
- ЌавколишнЇ середовище,
- ќкеанолог≥€,
- ≤нформатика,
- ƒинам≥ка р≥дких середовищ
- јрхеолог≥€.

Ќауков≥ орган≥зац≥њ, бажаюч≥ запропонувати новий напр€мок досл≥джень за програмою COST, перш за все повинн≥ врегулювати питанн€ ф≥нансовоњ п≥дтримки роб≥т, що провод€тьс€ з партнерами за проектом з≥ своЇњ та ≥нших крањн. ѕлануванн€ д≥€льност≥ по л≥н≥њ COST зд≥йснюЇтьс€ учасниками проекту сп≥льно, проте ф≥нансуванн€ ведетьс€ кожною крањною окремо.

 онтактна≥нформац≥€:

COST Secretariat (EC)
Mr Markkus Warras, Head of Sector p.i.
Tel: 32 2 295 9291
Fax: 32 2 299 3960
e-mail: costinfoШЉлџ@]юvcec.eu.int

http://www.belspo.be/cost/