2020-05-29
09:18

HORIZON 2020

30 листопада 2011 року Європейська Комісія офіційно оголосила нову програму «Горизонт 2020», призначеної об’єднати все фінансування досліджень та інновацій в ЄС.

Програма «Горизонт 2020» зосередить фінансування на трьох різних, взаємодоповнюючих пріоритетах ЄС. Ці пріоритети відповідають пріоритетам, визначеним в програмі «Європа 2020» та Інноваційним Союзом.

(1) Excellent Science. Передова наука. Цей напрямок підвищить рівень досконалості європейської наукової бази та підтримає стабільний потік досліджень світового рівня для забезпечення довготривалої конкурентоспроможності Європи. Цей напрям полягає у підтримці найкращих ідей, розвитку талантів в Європі, наданні науковцям доступу до пріоритетної дослідницької інфраструктури, і зробить Європу привабливим місцем для найкращих учених у світі. Ця частина програми буде:

Підтримувати найбільш талановитих та креативних осіб та їхні групи, які займаються передовими дослідженнями на передньому краї науки, базуючись на успіху діяльності Європейської Ради з наукових досліджень;

Фінансувати співпрацю в дослідженнях для відкриття нових та перспективних областей наукових досліджень та інновацій через підтримку Майбутніх та новітніх технологій («FET», МНТ);

Забезпечувати дослідників відмінними можливостями для навчання та кар’єрного зростання за допомогою акцій фонду Марії Склодовської-Кюрі (далі – «акції фонду Марії Кюрі»);

Забезпечувати підтримку Європейської дослідницької інфраструктури світового класу (включаючи електронну інфраструктуру), до якої матимуть доступ усі науковці в Європі та за її межами.

(2) Industrial Leadership. Лідерство у промисловості. Ця частина програми спрямована на те, щоб зробити Європу більш привабливим місцем для інвестицій у наукові дослідження та інновації (включаючи екологічні інновації) шляхом заохочення діяльності на замовлення бізнесу. Цей напрямок забезпечить основні інвестиції в ключові промислові технології, надасть європейським компаніям максимальні можливості подальшого розвитку, забезпечуючи їх достатнім рівнем фінансування, та допоможе інноваційним малим та середнім підприємствам вирости до ведучих світових компаній. Ця частина програми буде:

Забезпечувати лідерство у передових та промислових технологіях за допомогою спеціальної підтримки інформаційно-комунікаційних технологій, нанотехнологій, розробки нових матеріалів, біотехнології, передових технологічних процесів та космічних технологій, забезпечуючи також підтримку перехресних (cross-cutting) дій для використання сукупних переваг об’єднання кількох ключових передових технологій;

• Спрощувати доступ до ризикового фінансування;

Надавати широку підтримку використанню інновацій в малих і середніх підприємствах.

Програма «Лідерство у промисловості» повинна зміцнити промисловість та конкурентоспроможність, виконуючи такі особливі задачі:

(a) стимулювання європейського лідерства у промисловості за допомогою наукових досліджень, технологічних розробок, демонстрацій та інновацій у таких передових галузях:

(1) інформаційно-комунікаційні технології;

(2) нанотехнології;

(3) новітні матеріали;

(4) біотехнологія;

(5) передові виробничі технології;

(6) космічні технології;

(b) покращення доступу до ризикового фінансування для інвестицій в дослідження та інновації;

(c) підвищення рівня та кількості інновацій у малих та середніх підприємствах.

(3) Societal Challenges. Суспільні виклики. Цей напрям відповідає пріоритетам політики в рамках стратегії «Європа 2020» та викликам, які стають перед громадянами Європи та інших країн світу. Підхід, що базується на викликах, об’єднає ресурси та інформацію з різних областей, технологій та дисциплін, включаючи соціальні та гуманітарні науки. Це дозволить охопити діяльність від наукових досліджень до виходу на ринок з новим напрямком зосередження на діяльності, пов’язаній з інноваціями, такій як створення експериментальних установок, демонстраційних засобів та випробувальних стендів. Цей напрям дозволить встановити зв’язки з діяльністю за програмою «Європейське інноваційне партнерство». Фінансування буде зосереджене на таких напрямках:

Охорона здоров’я, демографічні зміни та добробут;

Безпека продуктів харчування, стійке сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка;

Безпечне, чисте та раціональне використання енергії;

Раціональний, «зелений» та інтегрований транспорт;

Клімат, ефективне використання ресурсів та сировини;

Самодостатні, інноваційні та захищені суспільства.

Програма «Суспільні виклики» повинна зробити внесок до пріоритетного напрямку Суспільні виклики», розвиваючи наукові дослідження, технологічні розробки, проводячи демонстраційні та інноваційні акції, спрямовані на такі цілі:

(a) покращення здоров’я та самопочуття протягом всього життя;

(b) забезпечення достатнього постачання безпечними та високоякісними харчовими продуктами та іншими продуктами, одержаними з біологічної сировини, завдяки розвитку систем виробництва сировини з раціональним використанням ресурсів, стимулюванню пов’язаних з цим розвитком послугами екосистем, разом з забезпеченням конкурентними інизько вуглецевими процесами випуску продукці;

(c) перехід до надійних, стійких та конкурентоздатних енергетичних систем, зважаючи на зростаючий дефіцит ресурсів, потреби в енергії та кліматичні зміни;

(d) створення європейської транспортної системи, яка забезпечить раціональне використання ресурсів, буде екологічно безпечною, безперешкодною та безпечною на користь громадян, економіки та суспільства;

(e) створення економіки, яка раціонально використовує ресурси та пристосовується до змін клімату, і забезпечення стабільного постачання сировини для задоволення потреб населення світу, що зростає, в екологічно раціональних межах природних ресурсів планети;

(f) стимулювання інноваційних та безпечних європейських суспільств, що надають всім рівні можливості, у контексті безпрецедентних перетворень та зростання глобальної взаємозалежності.

Бюджет програми «Горизонт 2020» буде складати 87740 мільйонів євро.

Фінансування окремих видів діяльності буде розподілятись за напрямками, визначеними в Статті 5(2), таким чином:

(а) «Передова наука» - 27818 мільйонів євро;

(b) «Лідерство у промисловості» - 20280 мільйонів євро;

(с) «Суспільні виклики» - 35888 мільйонів євро.

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ПРОЕКТУ

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 

Міжнародний фонд "Відродження" (МФВ)

Найбільша національна благодійна громадська організація в Україні, заснована відомим американським фінансистом і філантропом Джорджем Соросом. Місія Фонду — фінансово та організаційно сприяти становленню демократичного, відкритого суспільства в Україні шляхом підтримки значущих для його розвитку громадських ініціатив. У 1990-2002 роках Фонд надав численним неурядовим організаціям (НУО) України, а також науково–освітнім, просвітницьким, культурним закладам, видавництвам грантів на суму понад 72 мільйони доларів США. 2003 року МФВ надасть фінансову підтримку на суму понад 7 мільйонів доларів США на проекти, що посилюють вплив громадянського суспільства в Україні, сприяють становленню верховенства права, розвиткові незалежних засобів масової інформації та інформаційних ресурсів для відкритого суспільства.

Галузь інтересів:
громадянське суспільство; впровадження ідей демократії; жіночій рух; мистецтво і культура; природничі науки; освіта.

Види підтримки:
гранти на видавничу діяльність, підготовку семінарів, конференцій, проведення літніх таборів, на поїздки, експедиції, польові роботи; придбання літератури (бібліотеки і відеотеки).

Контактна інформація:

 

пров. Бехтерєвський, 13-а, кім. 4
Тел.: +38 (044) 461 95 00
Факс: +38 (044) 216 01 66
www: http://www.irf.kiev.ua/programs/edu/int/
Олександр Праведний; e-mail: ieacЛџЛ™@цпўлУirf.kiev.ua
Адреса для листування:
МФВ, Центр "Освіта"
вул. Артема 46,
Київ, 04053

 

Американський благодійний фонд підтримки інформатизації освіти й науки

Діяльність фонду спрямована на досягнення наступних цілей:
- сприяння діяльності в сфері освіти, науки, культури, мистецтва, освіти, духовному розвитку особистості;
- підтримка й реалізація програм і заходів, спрямованих на сприяння духовному розвитку людину в сферах освіти, утвору, науки, культури, мистецтва;
- реалізація соціально-культурних, науково-освітніх і інших благодійних програм і проектів;
- інші завдання, відповідні до статутноъ мети Фонду.
Надання грошових і інших матеріальних засобів, надання допомоги в інших формах комерційним організаціям, а також підтримка політичних партій, рухів, груп і кампаній добродійною діяльністю не є.
Фонд може здійснювати види діяльності, не заборонені законодавством.

 

Основними видами діяльності Фонду є:
- розвиток обчислювального середовища;
- розвиток телекомунікаційної системи;
- розвиток навчальних лабораторій;
- підтримка наукових праць і фахівців у галузі інформатизації;
- підтримка аспірантів і докторантів у галузі інформатизації;
- підтримка студентів, що навчаються по спеціальностях, пов'язаних з інформатизацією;
- проведення й підтримка наукових і науково-методичних конференцій у галузі інформатизації;
- підтримка кращих студентських і аспірантських доповідей на конференціях;
- ініціювання й підтримка інноваційних проектів у галузі інформатизації;
- проведення круглих столів у галузі інформатизації;
- проведення конкурсів на кращі наукові праці в конкретних напрямках інформатизації;
- підтримка авторів кращих публікацій у галузі інформатизації;
- підтримка створення інформаційно-довідкових ресурсів в інтересах розвитку науки й освіти;
- підтримка робіт зі створення й удосконалюванню в системі вищої освіти нових навчальних спеціальностей і спеціалізацій по інформаційних технологіях;
- підтримка інтеграції освіти краън СНГ в області інформаційних технологій у світову систему;
- підтримка аспірантів і докторантів у галузі інформатизації;
- організація й підтримка виставок у галузі інформатизації;
- підтримка робіт зі створення навчальних засобів у галузі інформатизації;
- видавнича діяльність у галузі інформатизації в сфері освіти й науки;
- здійснення й підтримка спільних проектів у галузі інформатизації із закордонними навчальними закладами й науковими організаціями;
- організація й проведення робіт з удосконалювання стратегії діяльності Фонду з метою підвищення його ефективності;
- організація й проведення презентацій досягнень у галузі інформатизації в сфері освіти й науки;
- виставково-масова діяльність, у тому числі організація й проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів, конференцій, семінарів, тренінгів, лекцій, виставок і інших заходів;
- здійснення торговельних, посередницьких і інших комерційних операцій з метою використання отриманих доходів для благодійних цілей і розв'язку інших завдань відповідно до Статуту.
Фонд здійснює інші види діяльності, відповідні до завданнь Фонду й не заборонені чинним законодавством РФ.

Засновником Фонду є юридична особа, згыдно законодавства США - Благодійний Фонд Фенікс, реєстраційний номер 020049445-3484272 від 24.01.2002г., зареєстрований за адресою: 2711, Сэнтервіль Роад, кабінет 400, г.Вільмінгтон, округ Нью-кэсл, штат Делавэр, 19808

 

 

Контактна інформація:

Президент Фонду
Домрачев Вілен Григорович
e-mail:    presidentЛџЛ™@цпўлУinffond.ru

Виконавчий директор Фонду
Ретінська Ірина Володимирівна   
тел.:    +7095 7761372
e-mail:    fondЛџЛ™@цпўлУinffond.ru

 

Сайт Фонду - http://www.inffond.ru/

 

 

 

 

Благодійний фонд "Наукове партнерство"

Некомерційний Благодійний Фонд "Наукове партнерство" являє собою професійну громадську організацію, що поєднує вчених країн СНД, держав Балтії для взаємної допомоги, широкомасштабного партнерства (як усередині СНД, так і із країнами далекого зарубіжжя) по різних напрямках біотехнології, що включають створення й вивчення біологічно активних з'єднань і лікарських препаратів.


Фонд працює на принципах демократії, відкритості й рівноправності учасників. Основні напрямки діяльності Фонду:

- організація міжнародного співробітництва, контактів наукових організацій і окремих учених;
- створення інформаційної інфраструктури й інформаційного забезпечення;
- міжнародний обмін інформацією про наукові плани й перспективах співробітництва;
- організація міжнародних конференцій і благодійна допомога їх учасникам;
- підтримка видань і поширення в СНД і за рубежем наукових праць і монографій;
- надання й допомога в одержанні грантів науковим колективам і індивідуальним ученим;
- підтримка й надання стипендій обдарованим студентам і аспірантам;
- надання сприяння у висновку на західні ринки розробок і запатентованих відкриттів вітчизняних учених;
- вручення пам'ятних нагород, почесних знаків і дипломів ученим, бізнесменам і суспільним діячам за внесок в утвір, науку й розвиток наукового партнерства.
- проведення конкурсу наукових праць, виконаних школярами.
-  проведення щорічних наукових конференцій школярів.
- вручення нагород Лауреатам конкурсу й авторам кращих науково-дослідних робіт.
- проведення майстер- класів для педагогів природничо-наукових дисциплін за участю найбільших учених, членів Російської й Національних академій наук.
- видання збірників наукових праць школярів.

 

Сайт Фонду - http://www.spfond.ru/

 

 

 

Міжнародний науково-технічний центр (МНТЦ)

МНТЦ - міжурядова некомерційна організація, створена в 1994 році на підставі угоди між Європейським Союзом, Росією, США і Японією. Інші сторони: Норвегія, Республіка Корея. Секретаріат МНТЦ розташований у Москві.

У рамках діяльності по нерозповсюдженню знань і технологій виробництва зброї масового знищення МНТЦ фінансує наукові дослідження мирної спрямованості в Росії, Україні, Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстані, Киргизії.

Усі проекеты МНТЦ сприяють реалізації наступних цілей:
- Надавати пов'язаним зі зброєю вченим зі СНД, особливо тим з них, які мають у своєму розпорядженні знання й навичками в області зброї масового знищення й засобів його доставки, можливості для переорієнтування своїх талантів на мирну діяльність;
- Сприяти розв'язанню національних і міжнародних технічних проблем;
- Підтримувати перехід до ринкової економіки;
- Підтримувати фундаментальні й прикладні дослідження;
- Заохочувати інтеграцію пов'язаних зі зброєю вчених СНД у світове наукове співтовариство.

Сайт центру - http://www.istc.ru

 

 

Міжнародний Союз Економістів

Міжнародний Союз економістів був заснований у Болгарії (г. Санданск) в 1991 році економістами-вченими й практиками, суспільними діячами, банкірами й підприємцями з різних країн миру як міжнародне незалежне суспільне неурядове об'єднання на основі добровільності й рівноправності його членів.

У своїй діяльності МСЕ керується засадами демократії, гуманізму й відкритого діалогу, проголошеними при його установі.

Основними цілями проголошені:

- сприяння економічному й соціальному прогресу світового співтовариства;
- створення умов для всебічного обміну ідеями, досвідом, знаннями;
- активна участь у створенні фінансових, підприємницьких і інших структур у різних регіонах і державах, офшорних і вільних економічних зонах з метою організації виробництва нових продуктів, товарів і послуг і створення нових робочих місць;
- надання практичної допомоги в розвитку малого й середнього бізнесу, допомога в підготовці кадрів;
- захист професійних, творчих і соціальних інтересів членів Союзу, надання юридичної, методичної й іншої допомоги членам МСЕ в здійсненні їх міжнародної діяльності.

На міжнародних зустрічах МСЕ знаходиться практичний досвід творчої взаємодії людей різних рас і національностей, наукових шкіл, віросповідань і соціального статусу. Досвід співробітництва, накопичений МСЕ, підтверджує можливість неурядових організацій виступати в ролі суспільних лідерів здійснення національних, міжрегіональних, континентальних і глобальних програм розвитку. Міжнародний Союз економістів реально надає для широкого кола зацікавлених осіб, включаючи вищі державні органі, особливу можливість апробації проектів законодавчих і нормативних актів по найважливіших напрямках економічного й соціального розвитку як національного, так і міжнародного масштабу. Головний практичний результат діяльності Міжнародного Союзу економістів - співробітництво в області створення й використання нових знань, технологій, продукції й послуг.Сайт Союзу - http://www.iuecon.org# 866 United Nations Plaza,
Suite 507, New York, N.Y. 10017 USA
Phone - (212) 888-6693
fax - (212) 888-6713

 

 

Фонд Олександра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt Stiftung)

Alexander von Humboldt Stiftung - некомерційна організація, заснована урядом Федеративної республіки Німеччини для розвитку міжнародного наукового співробітництва.

Перший Фонд імені Олександра фон Гумбольдта був заснований ще в 1860 р., через рік після смерті великого дослідника, що почав у свій час із Берліна й Парижа ряд наукових експедицій по Європі й протягом п'яти років дослідження, які проводило у Південній Америці.

Фонд відновив роботу в 1953 році по указу Конрада Аденауера, надаючи широкі можливості проведення наукових досліджень вченим самих різних спеціальностей.

Широка програма продовження співробітництва з колишніми стипендіатами Фонду імені Олександра фон Гумбольдта містить у собі поряд із іншим надання їм субсидій для придбання наукового обладнання й наукової літератури, нові короткострокові запрошення й фінансування їх участі в роботі конгресів, проведених у федеративній Республіці Німеччини. (В 130 країнах світу налічується більш 20,000 колишніх стипендіатів фонду).

 

Контактна інформація:

 

Alexander von Humboldt-Stiftung.
Jean-Paul-StraBe 12, 5300 Bonn 2,
BundesrepubHk Deutschland;
Tel. (0228) 833-0;
Tel/fax (0228) 833-199

 

http://www.humboldt-foundation.de

 

 

 

Фонд Форда та IUCN (IUCN /Ford Foundation)

 

Напрямки діяльності:
надання грантів окремим вченим у сфері збалансованого використання біологічних систем (міждисциплінарний аспект) для участі у науковій конференції чи нараді, які покривають транспортні витрати, реєстраційні внески, добові та вартість підготовки презентації). Максимальний розмір грантів - $2000.

Контактна інформація:
IUCN/Ford Foundation Small Grants Coordinator
IUCN Sustainable Use Team
1630 Connecticut Ave.Third Floor
Washington, DC 20009
USA
Tel: +1 (202) 5182063
Fax: +1 (202) 3874823
E-mail: rbarretoЛџЛ™@цпўлУiucnus.org

 

 

Європейський науковий фонд (European Science Foundation)

 

Фонд - недержавна організація, заснована у 1974 році. Фонд не має спеціальних програм грантів підтримки дослідницьких проектів в країнах колишнього СРСР, але науковцям цих країн надається можливість взяти участь в діяльності фонду за запрошенням.

Правила подачі заяв:
не існує стандартної форми заяви.

Регіони інтересів:
країни колишнього СРСР.

Види діяльності, що фінансуються:
окрім оплати витрат на участь в діяльності фонду (проїзд, розміщення тощо), фонд виділяє довгострокові та короткострокові стипендії для участі науковців в інших наукових програмах, до яких вони не можуть підключитися самостійно, чим фонд і сприяє багатоманітності наукових контактів. 

Сфери діяльності, що фінансуються:
сприяння кооперації у фундаментальних дослідженнях шляхом планування, формування і, де необхідно, управління спільними програмами наукової діяльності; дослідження проблем, що мають стратегічне значення для Європи; консультування з питань наукової політики; сприяння вільному обміну інформацією та ідеями, сприяння кооперації у використанні існуючих коштів і в наданні нових; надання грантової підтримки для об’єднаних дій і громадських програм; забезпечення стратегічної і тактичної взаємодії у діяльності фонду. Фонд підтримує фундаментальні дослідження в галузі природничих і технічних наук, медицини та біомедицини, гуманітарних та соціальних наук.

Контактна інформація:


European Science Foundation
1, quai Lezai-Marnesia
BP 90015
Strassbourg 67080
France
Tel: +33 (0388) 767100
Fax: +33 (0388) 370532
www: http://www.esf.org/

 

 

Програма малих грантів Світового Банку (World Bank Small Grants Program)

 

Галузь інтересів:
вирішення проблем соціально-економічного розвитку (наприклад, зниження рівня бідності); охорона навколишнього середовища; розвиток людських ресурсів; розвиток приватного сектора.

Види підтримки:
гранти від 5000 до 15000 доларів США. Діяльність повинна сприяти діалогу і поширенню інформації про міжнародний розвиток (наприклад, проведення конференцій, видання публікацій, підготовка аудіовізуальних матеріалів, а також організація пропагандистських заходів).

Контактна інформація:
Small Grants program,
Social Development Department,
1818 H Street, NW,
Washington, DC 20433,
USA
Tel.: +1 (202) 473 3501
Fax: +1 (202) 522 3247
E-mail: mmachardЛџЛ™@цпўлУworldbank.org
www: http://www.worldbank.org


Представництво Світового Банку в Україні:
вул. Лисенка, 2,
Київ, 01034
Тел.: +38 (044) 490 6671
Факс: +38 (044) 490 6670
E-mail: dderkachЛџЛ™@цпўлУworldbank.org

 

 

Програма малих проектів Тасіс з прикордонного співробітництва (Tacis cross-border cooperation small grants – European Union)

Підтримує малі проекти із співробітництва між місцевими та регіональними органами на кордонах Росії, Бєларусі, України та Молдови з ЄС та країнами-кандидатами.

 Пріоритетні галузі:

  • адміністративна реформа,
  • місцевий економічний розвиток,
  • соціальний сектор,
  • проблеми довкілля та енергетики. 

Загальна індикативна сума, що виділяється на програму складає 9,2 млн. євро.

В рамках програми працюють два механізми:

  • Механізм малих проектів (сума гранту - до 300 тис. євро)
  • Механізм мікропроектів (гранти до 50 тис. євро).

Місцеві та регіональні організації, розташовані у відповідних прикордонних регіонах та їх філії, можуть подавати заявки.

Кінцевий строк надання пропозицій за програмою малих проектів - 2 квітня 2004 року. Для програми мікропороектів кінцевий строк відсутній.

Всі аплікаційні форми знаходяться на сайті:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/tacis_cbc_spf/programmes/tacis_spf/index_en.htm

Контактна інформація:


Тел.: +38 (044) 4620010
E-mail: anje.schubertЛџЛ™@цпўлУcec.eu.int

 

The American Association for the Advancement of Science

Американська Асоціація Просування Науки (The American Association for the Advancement of Science - АААS, вимовляється "Triple-a-s") - одна з найбільших світових наукових організацій і видавець журналу "Science". Організація нараховує більш 138,000 членів і 275 асоційованих суспільств. АААS, авторитетне джерело інформації про останні наукові досягнення, поєднує вчених, урядовців і суспільство, з метою розвитку науки й взаємопроникнення науки й освіти. Засноване у Філадельфії в 1848, АААS - одне із самих старих суспільств Америки. Багато із сьогоднішніх найбільш престижних і впливових наукових суспільств виникли в рамках АААS.

Департамент міжнародних програм (The directorate for international programs ) - одне із трьох підрозділів в Американській Асоціації Просування Науки (АААS), створене для зміцнення співробітництва між ученими й інженерами США й ученими й інженерами з інших країн. Одна з його основних цілей - посилення ролі вчених у країнах , що розвивати й збільшення внеску науки й техніки в розв'язку регіональних і глобальних проблем. Департаментом реалізуються наступні глобальні й регіональні програми:
- Ecology and Human Needs;
- Africa;
- Europe and Central Asia;
- Latin America and the Caribbean;
- Pacific Rim.

Департамент є також головною організацією Консорціуму Філій Міжнародних Програм (Consortium of Affiliates for International Program) - об'єднання наукових суспільств і академій, що активно реалізують міжнародні програми.

Контактна інформація:


Elizabeth J. Kirk, Director
ECA Program
AAAS Directorate for International Programs
1200 New York Avenue NW
Washington, DC 20005
ekirkЛџЛ™@цпўлУaaas.org
Tel: 202-326-6493
Fax: 202-289-4958

 

American Councils for International Education (ACTR/ACCELS)

Американська рада викладачів російської мови й літератури (ACTR)
і Американська рада по співробітництву в галузі освіти й вивчення мов (ACCELS)

Американські Ради по Міжнародному Утвору проводять освітні програми й програми підвищення кваліфікації у всіляких областях для громадян США й громадян колишнього СРСР.
ACTR () - назва організації в межах Росії, ACCELS - у колишніх республіках СРСР, крім Прибалтики. Діяльність в області підвищення кваліфікації й співробітництва в області навчання почалася в 70- е роки коли була випущена серія навчальних посібників по російській мові й російській культурі для викладання в США. має 41 офіс по СНД.

Є представником Міжнародної Служби Тестування (Educational Testing Service, ETC) на території СНД. Курирує проведення тестів TOEFL, GRE, GMAT і SAT, а також іспиту Institutional TOEFL (тел.: 237-91-16, 247-23-21 Е-mail: actrtestЛџЛ™@цпўлУglasnet.ru).

Реалізує програми обмінів для школярів, студентів і викладачів зі США й СНД, програми аспірантських і докторських стипендій Эдмунда Маски, програми для молодих викладачів університетів і Російсько-американський конкурс викладачів англійської мови й країнознавства США.

Сайт фонду - http://www.actr.org.ruBelgian National Fund for Scientific ResearchБельгійський національний фонд сприяння науковим дослідженням заснований в 1928 році з ініціативи короля Бельгії Альберта як національна установа для сприяння науковим дослідженням. З 1974 року Фонд фінансувався державою в тій частині, яка стосувалася підтримки університетів. З 1988 року фінансування здійснюється національними культурними співтовариствами Бельгії. В 1992 році структура Фонду змінилася, і всі розв'язки ухвалюються інститутами Фламандського культурного співтовариства.

Діяльність Фонду спрямована на розширення границь знань у всіх галузях науки, включаючи гуманітарні дисципліни.

- Надаються гранти молодим випускникам університетів для підготовки дисертації в рамках двох програм
- Research Assistantship;
-Special Doctoral Grant;
- Виявляється допомога дослідникам, що мають вчений ступінь, у підвищенні їх кваліфікації (Senior Research Assistants).
- Надаються гранти у вигляді заробітної плати вченим на загальноприйнятому рівні члена дослідницької групи або керівника проекту (Research Associates або Research Directors);
- Надаються кредити на проведення досліджень і придбання устаткування молодим дослідникам і(або) відомим вченим.
- Підтримка наукових колективів:
- Надання науковим колективам кредитів на покриття поточних витрат, придбання устаткування й зміст персоналу для здійснення просунутих (складних) наукових проектів.
- Сприяння встановленню наукових зв'язків і співробітництва:
- Надання кредитів для навчання й підготовки за кордоном, для активної участі в міжнародних конференціях за кордоном, для організації міжнародних наукових конференцій у Бельгії;
- Створення науково-дослідних рад для координування національного й міжнародного співробітництва в дослідженнях, проведених особами з вченим ступенем.
- Присудження премій за внесок у науку.

Контактна інформація:
1050 Brussels
Egmontstraat 5

Tel: (2) 512-9110
Fax: (2) 512-5890

 

British Council

Британська рада (British Council) - це британська міжнародна організація. Британська Рада відкриває доступ до освіти й творчим ідеям з Великобританії й будує довгострокові відносини між Великобританією й іншими країнами.

У тісній співпраці з державними, недержавними й комерційними організаціями Британська Рада здійснює проекти в галузях освіти й управління, науки й технологій, мистецтва, літератури й дизайну. Британська Рада адмініструє британські іспити й навчає англійської мови в центрах викладання англійської мови в країнах СНД. Британська Рада прагне до тісного співробітництва з російськими партнерами й сприяємо обміну досвідом між СНД й Великобританією.

Сайт ради - http://www.britishcouncil.uа

 

Centre Nationale de la Recherches Scientifique

Національний центр наукових досліджень Франції, заснований в 1939 році лауреатом Нобелівської премії в області фізики Жаном Перреном, є найбільшою в Європі організацією в області фундаментальних досліджень. CNRS поєднує державні організації Франції, що спеціалізуються в області прикладних і фундаментальних досліджень і координує їхня діяльність на національному рівні.

Цілі й завдання Національного центру наукових досліджень Франції:
- проводити або оцінювати будь-яке наукове дослідження, що представляє інтерес для розвитку науки, а також для економічного, соціального й культурного прогресу країни;
- сприяти застосуванню й використанню результатів цих наукових досліджень;
- сприяти поширенню наукової інформації;
- сприяти процесу освіти й розвитку науки шляхом проведення наукових досліджень;
- брати участь у проведенні аналізу наукової ситуації у Франції та світі й перспектив її розвитку.

Сайт центру - http://www.cnrs.frCivilian Research and Development Foundation

Американський Фонд Цивільних Досліджень і Розвитку (
CRDF) - некомерційна благодійна організація, яка підтримує науково-технічне співробітництво між Сполученими Штатами й республіками колишнього Радянського Союзу (FSU). Була створена Урядом Сполучених Штатів в 1995.
Через
Grant Assistance Program (GAP), CRDF надає фінансові й адміністративні послуги різним організаціям для реалізації проектів підтримуваних CRDF. З цією метою робляться доступними банківські зв'язки й послуги надання обладнання, щоб передати й контролювати фонди проекту й устаткування в країни FSU.
CRDF створив надійну, безпечну й гнучку мережу банківських зв'язків, щоб забезпечити платежі одержувачам через FSU. Платежі надаються одержувачам у доларах США й звільнені від оподатковування .

Основні напрямки діяльності CRDF:
1. підтримує перспективні, розглянуті на рівних умовах науково-дослідні роботи, створює умови, що скорочують еміграцію й допомагає зберегти наукову й технологічну інфраструктури країн FSU;
2. удосконалює перехід учених воєнної промисловості на цивільні роботи, шляхом фінансування спільних цивільних науково-дослідних проектів;
3. підтримка прикладых дослідження на ринку, з метою одержання економічної вигоди для країн FSU і Сполучених Штатів.

Сайт Фонду - http://www.crdf.ru/


Copernicus-2 (Програма Європейського Союзу)

Copernicus-2 (програма Євросоюзу, див. також розділ "П'ята рамкова програма Європейського Союзу по наукових дослідженнях і розробкам 1998-2002") є частиною програми "Підтвердження міжнародної ролі європейської науки", у якій беруть участь країни Центрально-східної Європи й СНД (Албанія, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Боснія- Герцеговина, Грузія, Киргизстан, Казахстан, Македонія, Молдавія, Монголія, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Україна, Узбекистан, Хорватія).

Ціль програми:

- підтримка зусиль цих країн, спрямованих на розвиток плюралістичних наукових і технологічних систем, а також підвищення їх наукового потенціалу для розв'язку основних економічних і соціальних проблем.

Робота націлена:

- на розв'язок за допомогою взаємовигідного співробітництва регіональних проблем, пов'язаних з охороною навколишнього середовища й здоров'я, зі структурними проблемами перехідного періоду й соціально-економічного розвитку, зі стійким використанням природних ресурсів;
- на консолідацію наукового й технічного потенціалу в областях, у яких країни досягли високого рівня й мають значну перспективу для співробітництва.

Сайт програми - http://www.csrs.ru/

Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG

Німецьке науково-дослідницьке товариство  (
Deutsche forschungsgemeinschaft, DFG ) у його нинішньому виді існує з 1951 року. Його попередником було Німецьке товариство надзвичайної допомоги науці, зареєстроване як громадська організація в жовтні 1922 р. У статуті товариства записано, що воно займається розподілом одержуваних від держави й із приватних рук засобів в інтересах підтримки німецької науки.

Основні цілі:

DFG - незалежна самокерована організація, "центральна організація самоврядування науки в Німеччині". Її цілі сформульовано в параграфі 1 Статуту: Німецьке науково-дослідне товариство підтримує всі галузі науки шляхом фінансування дослідницьких проектів і сприяння співробітництву між ученими. Товариство розробляє рекомендація з наукових питань для законодавців і громадськості, сприяє контактам між дослідниками й приватним сектором, а також міжнародним науковим зв'язкам. Воно приділяє особливу увагу підготовці й стимулюванню молодих дослідників, головним чином в університетах, які фінансуються в Німеччині майже винятково державою.

Суспільство підтримує дослідження у всіх галузях науки при дотриманні наукової творчості. Це насамперед означає, що вчені самі вибирають теми для своїх проектів.

DFG розподіляє державні засоби відповідно до Конституції країни. Оскільки товариство завоювало довіру всіх партій, воно може виступати від імені держави, не узгоджуючи з нею розподіл асигнувань.

У ряді керівних органів товариства разом із вченими працюють представники держави й земель, але вони майже ніколи не висловлюються стосовно наукових питаннь, обмежуючись участю у вирішенні фінансових проблем.

Висновки DFG щодо фінансової підтримки проектів, що зробили з університетів і науково-дослідних інститутів, вважаються в Німеччині показником рівня досліджень і кваліфікації співробітників цих організацій.

Видаткова частина бюджету DFG , в основному, складається із трьох програм: індивідуальні гранти (37%), пріоритетні програми (16%), і центри наукового співробітництва (27%). Існує також програма підтримки молодих дослідників.

Товариство розробило метод середньострокового планування при прийнятті рішень по пріоритетних програмах і центрам наукового співробітництва, що надає їм певну спрямованість. Це планування, як і експертиза, здійснюється самими вченими.

Сайт товариства - http://www.dfg.de

EUREKA

EUREKA - Європейське агентство з наукового співробітництва, створене в 1985 р. з ініціативи Франції та Німеччини. Являє собою розгалужену мережу по промисловим дослідженням і розробкам, створену для підвищення конкурентоспроможності європейської. Проекти EUREKA спрямовані на прикладні дослідження, тісно пов'язані з ринком, а їх результатами є виробництво нової продукції, нові технології або послуги.
Агентство включає 29 країн - повноправних членів, у тому числі країи СНД та ЄС.

Тематика поточних проектів охоплює такі напрямки, як: технологія зв'язку, енергетика, навколишнє середовище, інформатика, лазери, матеріалознавство, транспорт, робототехніка і засоби автоматизації процесу виробництва продукції, медицина і біотехнологія.

Головна риса EUREKA - це відсутність бюрократичного апарату. Роботи організуються без заздалегідь складених планів або програм. Уряду партнерів, що беруть участь у проекті, самі вирішують, у якому розмірі вони можуть надати їм фінансову підтримку.

Контактна інформація:
EUREKA Secretariat
Mr Heikki Kotilainen, Director
107 rue Neerveld
B-1200 Brussels
Tel: 32 2 777 0950 Fax: 32 2 770 7495
е-mail: eureka.secretariat @ es.eureka.be

http://www.eureka.be/


Friedrich-Ebert-Stiftung

Фонд Фрідріха Еберта Соціал-демократичної партії Німеччини надає фінансову підтримку студентам і особам з вищою освітою, які бажають навчатися у ВНЗ Німеччини.

Щорічно фонд надає для цих цілей 40 стипендій. У першу чергу-громадянам країн Африки, Азії, Латинської Америки, Східної та Центральної Європи. Стипендії можуть отримати й молоді вчені для дослідницьких цілей.

Поряд з закінченою вищою освітою передумовою для отримання такої стипендії є стаж наукової роботи на
Батьківщині (мінімум - два роки).

Контактна інформація:


Friedrich-Ebert-Stiftung
AbteilungStudienfoerderung
GodesbergerAllee 149
53170
Bonn
Телефон: 49228883635 / 636
Факс: 49228883697
www.fes.deFriedrich-Naumann-Stiftung

Фонд Фрідріха Наумана Вільної демократичної партії Німеччини підтримує ліберальні політичні ідеї.
Він пропонує стипендії особам, що бажають отримати першу вищу освіту. У свою чергу, дипломовані фахівці можуть отримати від фонду дворічну стипендію для продовження освіти в Німеччині.

Тим, хто збирається писати і захищати дисертацію в німецькому ВНЗ, також може бути надана стипендія за умови, що тема дисертації має наукове і суспільно-політичне значення. Основними передумовами для надання стипендій є особлива обдарованість в обраній області, прагнення до успіху, надійність і готовність потенційного стипендіата брати на себе соціальну відповідальність.

Громадсько-політична активність в організаціях та партіях близьких за духом вільним демократам збільшує шанси на отримання стипендії. Від своїх стипендіатів фонд очікує, що вони повернуться на батьківщину для того, щоб там застосувати на практиці отримані в Німеччині знання.

Контактнаінформація:

Friedrich-Naumann-Stiftung
Truman-Haus, Karl-Marx-Straße 2
14482 Potsdam-Babelsberg
Телефон: 49 331 7019 277
Факс: 49 331 7019 286
E-Mail fnstЛџЛ™@цпўлУfnst.org
www.fnst.org

 

Global Environment Facility

Глобальний Екологічний Фонд (ГЕФ) - це фінансовий механізм надання грантів і пільгових кредитів країнам-одержувачам на здійснення проектів і діяльності, націлених на вирішення глобальних екологічних проблем. ГЕФ був заснований у 1991 році, як експериментальна програма і здійснюється ПР ООН, ЮНЕП і Світовим банком.

У березні 1994 року уряди 73 країн-учасників після проведення успішних переговорів вирішили реорганізувати Програму і поповнити її Основний Фонд більш, ніж 2 мільярдами доларів США, з умовою їх використання в наступний 3-річний період.
Ресурси ГЕФ призначені для фінансування проектів і діяльності з: запобігання зміни клімату, збереження біологічного різноманіття, охорону міжнародних вод та запобігання руйнування озонового шару. Проектна діяльність щодо запобігання деградації грунтів, опустелювання і збезлісенням також прийнятна для фінансування ГЕФ, але тільки у випадку зв'язку з чотирма головними областями.

Контактна
інформація:

Global Environment Facility (GEF)
USA Washington, D / C / 20433 1818
H. Street N.V.. Room G6-105, The GEF Secretariat
Tel.: (1-202) 473-0508
Fax: (1-202) 522-3240 / 32-45


Hanns Seidel Stiftung

Фонд Ганса Зайделя близький до баварського Християнсько-соціального союзу. Програма стипендій фонду спрямована на надання фінансової підтримки особливо обдарованим особам у віці до 32-х років, які здобули вищу освіту і бажають підвищити свою кваліфікацію у ВНЗ Німеччини.

Поряд з головною передумовою для отримання стипендії фонду - християнським світоглядом, потенційний стипендіат повинен добре володіти німецькою мовою і займати активну життєву позицію.

Контактна інформація:


Lazarettstr. 33
80636 Muenchen
Телефон: 49 89 1258 301
Факс: 49 89 1258 403
E-Mail infoЛџЛ™@цпўлУhss.


Hans Boeckler Stiftung

Фонд Ханса Беклера є організацією Об'єднання німецьких профспілок і надає стипендії політично активним студентам. Фонд сприяє встановленню тісних контактів між наукою, трудящими і профспілками.

При розподілі стипендій враховується не тільки обдарованість майбутніх стипендіатів. Особлива увага приділяється підтримці кандидатів, чиє соціальне становище ускладнює доступ до вищої освіти. Наявність трудового стажу збільшує шанси на отримання стипендії.

Контактна інформація:

Hans-Boeckler-Stiftung
Bertha-von-Suttner-Platz 1
40227 Duesseldorf
Телефон: 49 211 7778 145
Факс: 49 211 7778 4140
Інтернет www.boeckler.de


Heinrich Boell Stiftung

Фонд Генріха Бьолля близький до партії "Союз 90/Зелені". Особливу увагу він приділяє демократичним процесам, екології, міжнародної солідарності. Важливою складовою філософії фонду є принцип протистояння насильству.

Фонд Генріха Бьолля щорічно надає від 80 до 100 стипендій у рамках програм з підтримки молодих вчених і студентів з-за кордону. Найважливішим критерієм для отримання стипендії є соціальна і політична активність майбутніх стипендіатів, їх готовність брати на себе відповідальність, а також підвищена активність у тих галузях життя, які входять в коло інтересів фонду згідно з стоять перед ним завданнями.

Heinrich Boell Stiftung
Rosenthaler Str. 40/41
10178 Berlin
Телефон: 49 30 28534 0
Факс: 49 30 28534 109
www.boell.dе

Henry M. Jacson Foundation

З дня свого заснування в 1983 році Фонд Генрі М. Джексона передав понад 8 мільйонівдоларів різним благодійниморганізаціям та інститутамвищої освіти як у США, так і в усьому світі. Гранти фонду є cущественной підтримкою в зародженні нових ідей і методів, які згодом можуть знайти широке застосування в тих чотирьох сферах, де сенатор Джексон був лідером під час свого сорокатрехлетнего терміну перебування в Конгресі США. Цими областями є:

· Освіта та наукові дослідження в галузі міжнародних відносин
· Соціальна сфера
· Навколишнє середовище та використання природних ресурсів
· Права людини

Програми спрямовані на розвиток лідерства, прийняття розумних політичних рішень і досягнення згоди

Фонд керується принципами, етичними цінностями і пріоритетами нині покійного сенатора Генрі М. Джексона. Його розуміння необхідності об'єктивного аналізу, прийняття розумних політичних рішень і проведення політики має довготривалі цілі в повній мірі відображені в роботі Фонду. Завданням фонду є пропаганда діалогу та досягнення порозуміння між представниками наукових та політичних кіл, між громадським та приватним секторами, між громадянами та їх урядом. Фонд також сприяє розвитку сприятливого навчального середовища для підготовки нового покоління лідерів.

Контактна інформація:

Ms. Lara Iglitzin, Executive Director
Henry M. Jackson Foundation
1001 Fourth Avenue, Suite 3317
Seattle, Washington 98154-1101

Тел. (206) 682-85-65
FAX: (206) 682-89-61
EMAIL:
foundationЛџЛ™@цпўлУhmjackson.org

 

Howard Hughes Medical Institute

Інститут Говарда Х'юза - некомерційна медична дослідницька організація, одна з найбільших світових структур, що фінансують біомедичні дослідження та освітні програми в біології та медицині.

В Інституті проводяться дослідження в області біології клітини, обчислювальної біології, генетики, імунології, нейрології, структурної біології.

З середини 80-х років ХХ ст Howard Hughes Medical Institute (HHMI) є однією з найбільших у світі організацій, які фінансують біомедичні дослідження. З 1988 року Інститут надав понад 1 мільярда доларів США у вигляді грантів на наукові дослідження та освіта.


Контактна інформація:


Howard Hughes Medical Institute, Office of Grants and Special Programs / PRF, 6701 Rockledge Drive, Bethesda, MD 20817, USA
Телефон: (301) 571-8412
Факс: (301) 571-0596

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

Японське товариство сприяння науці (ЯОСН) засновано в 1932 році як некомерційний фонд.
З моменту створення ЯОСН вважало своїм завданням розробку і здійснення національних і міжнародних програм сприяння науці. У 1967 році Товариство отримало новий статус - квазіправітельственной організації, що розширило його повноваження і сферу діяльності. Щорічні субсидії японського уряду є основним джерелом фінансування ЯОСН.

Основні завдання Товариства - підтримка молодих дослідників; сприяння міжнародному науковому співробітництву; налагодження співпраці між академічним співтовариством і промисловістю; збір і поширення інформації про науково-дослідної діяльності. Будучи однією з основних організацій, що сприяють науковим дослідженням в Японії, ЯОСН здійснює різні міжнародні та національні програми, що охоплюють всі області теоретичних і прикладних наук: математику, фізику, хімію, біологію та дослідження в галузі сільського господарства, медичні, соціальні науки й гуманітарні дослідження.

Усвідомлюючи необхідність сприяння міжнародному співробітництву в наукових дослідженнях, ЯОСН реалізує ряд міжнародних програм, серед яких: організація візитів іноземних вчених до Японії, включаючи надання стипендій іноземним вченим і дослідникам з науковим ступенем; здійснення міжнародних наукових проектів та організація наукових конференцій; реалізація двосторонніх програм співробітництва з іноземними науковими установами та вузами, що передбачають обмін вченими, проведення спільних досліджень і семінарів, співпраця дослідних центрів та інші види діяльності.

Контактна інформація:

Yamato Bldg, 5-3-1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102 Japan.
Tel.: 81-3-3263-1721;
fax: 81-3-3222-1986, 81-3-3263-1673;
telex: J32281.
http://www.jsps.go.jp/


NATO Science Program

Наукова програма НАТО створена для підтримки і зміцнення міжнародного співробітництва вчених різних країн.
По відношенню до участі у цій програмі всі країни розділені на три групи (Євро-Атлантичний регіон, Середземномор'ї, країни-члени НАТО).
Наукова програма НАТО покликана зміцнити наукові зв'язки між вченими з перших двох груп країн та вченими з країн НАТО. Дана програма не здійснює підтримку співпраці вчених із різних країн НАТО.

Зявк
и за рекомендованими науковими напрямками, в рамках кожної з трьох областей співпраці мають бути підготовлені партнерами по співробітництву від України і однієї або декількох країн НАТО у відповідності з формами, розробленими для кожного з видів спільної діяльності

Заявки подаються 2 рази на рік. Терміни подання заявок - 15 березня та 15 вересня

http://www.nato.int/


Otto Benecke Stiftung

Фонд Отто Бенеке надає фінансову підтримку для навчання в німецьких ВНЗ переселенцям, біженцям і особам, що одержали політичний притулок у Німеччині.

Контактна інформація:

Otto-Benecke-Stiftunge.V.
Kennedyallee 105-107
53175
Bonn
Телефон: 49 228 8163 0
Факс: 49 228 8163 300
E-Mail OBS-eV@t-online.de

Інтернет www.obs-ev.de


Rotary Foundation

Ротаріанскій Фонд - це "неприбуткова корпорація з надання матеріальної підтримки потребують в усьому світі, дотуються здійснення відповідних проектів і забезпечує міжнародні обміни вченими та викладачами, бізнесменами та представниками гуманітарної сфери.
Мета створення Фонду - прагнення до міжнародного взаєморозуміння та світу через міжнародні благодійні та освітні програми . " Фонд існує автономно від РІ, будучи при цьому невід'ємною частиною міжнародної діяльності Ротарі Інтернешнл.

Фондом керують 13 членів Ради піклувальників, призначуваного Президентом РІ і затверджується Радою директорів РІ. Шість піклувальників - це колишні президенти РІ, і кожен регіон представлений хоча б однією людиною. Генеральний секретар РІ є одночасно Генеральним Секретарем Фонду, який відповідальний за виконання рішень опікунської ради і правильність використання грошей.

Програми фонду:

Освітні програми:


Посольські стипендії (Ambassadorial Scholarships, Japan Ambassadorial Scholarships). Представляються особам обох статей для отримання освіти та вивчення особливостей інших країн. Стипендіати є ротаріанскімі "посланниками доброї волі своїх країн."

Ротаріанські стипендії для викладачів вузів, що направляються на роботу в країнах, які розвиваються (Rotary Grants for University Teachers to Serve in Developing Countries).

Розмір стипендії коливається від 10.000 до 20.000 американських долларов.Цель програми - надати можливість обдарованим викладачам познайомитися з укладом інших країн, сприятиме обміну думками, взаєморозуміння і демонстрації студентам нових підходів до вирішення проблем.

Обмін фахівцями (Group Study Exchange).
Це чотирьох-або шеститижневої культурно-просвітницька програма обміну для груп з чотирьох неротаріанцев і одного керівника-ротаріанца. Мета обміну - ознайомлення з соціально-економічними умовами, станом бізнесу та культурною спадщиною відповідних країн. Учасники обміну проживають у сім'ях ротаріанцев.

Ротаріанські програми світу (The Rotary Peace Programs). Це серія заходів, у тому числі міжнародних семінарів і конференцій з виявлення причин конфліктів та шляхам виходу з них мирним шляхом.

Гуманітарні програми
Ротаріанські дотації (Matching Grants). Це суми не більше 50.000 американських доларів, які виділяються для здійснення міжнародних гуманітарних проектів клубами і округами.

Контактна інформація:

World Headquarters
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Ave.
Evanston, Illinois 60201, U.S.A.
Cable: Interotary. Telephone: (847) 866-3000
Fax: (847) 328-8554 or (847) 328-8281
 
International Offices
Europe / Africa Office
Rotary International
Witikonerstrasse 1915
8032 Zurich, Switzerland
Cable Interotary
Telephone: (41-1) 387 71 1911
Telex: 817814ROIN CH
Fax: (41-1) 422 50 41

 

TEMPUS

Темпус - програма співробітництва Європейського Союзу у сфері вищої освіти, яка підтримує процес переходу до ринкової економіки та демократичного суспільства в Нових Незалежних Державах. Програма Темпус надає фінансування з метою заохочення взаємодії та збалансованого співробітництва між вищими навчальним закладами у країнах-партнерах  та в Європейському Союзі. Програма раундова, тобто надання грантів здійснюється на основі багаторівневої оцінки поданих у встановленому форматі заявок.

Головна мета програми - розвиток систем вищої освіти у країнах-партнерах та взаємодія цих систем із громадянським суспільством та економікою.

В рамках програми Темпус надаються три типи грантів:

Групам університетів – „консорціумам”, що співпрацюють разом впродовж двох-трьох років для отримання результатів, що визначені структурованими проектами, які мають назву – Спільні Європейські Проекти (Joint European Projects);

Окремим особам - тобто, викладачам навчальних закладів, представникам адміністративних органів навчальних закладів, співробітникам міністерств – для сприяння подорожам до – із ЄС та країн-партнерів в межах виконання конкретних заходів із реформування системи освіти. Цей тип допомоги в межах програми Темпус має назву „Індивідуальні гранти на стажування”.

І останні, але не менш важливі – Додаткові і структурні заходи. Це – особливий тип грантів, спрямований на реалізацію проектів структурних реформ в галузі вищої світи. Залучення Міністерства освіти до реалізації таких проектів є обов’язковим. Вимоги щодо складу “консорціуму” є такими ж, як і для JEP.

Всі гранти надаються на засадах відкритих конкурсів, що оголошується щорічно.

Темпус є програмою малих грантів, що передбачає надання фінансування до 500 000 євро. Відбір проектів здійснюється на основі оцінювання їхньої академічної і технічної якості згідно національних пріоритетів, що щорічно визначаються Міністерствами освіти відповідних партнерських країн.

Експертна оцінка проводиться Генеральним директоратом з питань освіти і культури (Європейська Комісія, Брюссель), Європейським Фондом Навчання (European Training Foundation) (Турін, Італія) із залученням незалежних експертів, представників національних органів влади (Міністерство освіти), мережі Національних офісів Темпус, Представництв ЄК в країнах-партнерах, і служб Європейської Комісії.

Сайт Фонду - http://tempus.org.ua/

 

The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics

Центр, заснований в 1964 році Нобелівським лауреатом Абдус Саламом, діє під егідою
ЮНЕСКО і МАГАТЕ. Одна їх головних завдань - сприяння розвитку науки в країнах, що розвиваються.

Область інтересів Центру - всі розділи фізики (у тому числі геофізика, біофізика, нейрофізіка і т.д.), її взаємодію з іншими науками, дослідження на стику наук.

Центром підтримуються:
- Проекти інститутів - партнерів ICTP,
- Наукові мережі,
- Програми наукових обмінів,
- Організація наукових конференцій з математики і теоретичної фізики.

Програма ICTP надає вченим зі Східної Європи гранти для навчання та проведення досліджень в університетах та наукових центрах Італії (терміном 6-12 місяців).
У 2002 р. оголошені конкурси на отримання грантів у галузі
- Досліджень на стику фізики і медицини, біофізики (термін подачі заявок - до 15 червня 2002),
- Геофізики (до 15 червня 2002 року)
- Метеорології (термін подачі заявок - до 31 липня 2002 року).

Контактна інформація:

ICTP Programme for Training and Research in Italian Laboratories
Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics
P.O. Box 586
34100 - Trieste - Italy
Telefax (39) 40-2240558
Telephone (39) 40-2240553-556
E-mail: itlabsЛџЛ™@цпўлУictp.trieste.it

Internet: http://www.ictp.trieste.it/www_users/ItaLab/The EuropeanPostDocInstituteforMathematicalScience


Європейський Математичний Інститут для
PostDoc стажувань (EPDI) створений у 1995 році зусиллями трьох європейських інститутів:

-
The Institut des Hautes Etudes Scientifiques
(
Bures-sur-Yvette, France),
-
The Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences (Cambridge, United Kindom) і
-
The Max Planck--Institut fur Mathematik (Bonn, Germany).

Керівники трьох інститутів створили EPDI, усвідомлюючи необхідність підтримки молодих вчених, які будуть формувати наукову думку 21-го століття. Нова структура була покликана надати виняткові можливості перспективним молодим ученим в самому початку наукової кар'єри.

Дев'ять визнаних світовою науковою громадськістю інститутів-учасників відрізняються значно за розміром, програмами та адміністративного устрою, тому програма, розроблена за їх участю, переслідує єдину мету: використати всю систему інститутів-учасників для надання найкращих умов для проведення Post Doc досліджень фізикам і математикам. Програма EPDI пропонує дворічні гранти, стажування від 6 до 12 місяців у одному з дев'яти інститутів, що беруть участь в програмі. Дослідження проводяться в контакті з ученими світового рівня, що працюють у різних наукових областях.
Мета організаторів EPDI в найближчій перспективі - створення реальної Європейської мережі дослідницьких центрів теоретичної фізики і математики, яка надавала б значні можливості молодим дослідникам і сприяла б зміцненню позицій цих наук у Європі.

Сайт інституту - http://www.ihes.fr/IPDE/indexipde.html


The Foundation for Science and Disability (FSD)

The Foundation for Science and Disability (FSD) створений у 1975 році для:

- Залучення вчених інвалідів в активну діяльність наукового співтовариства і суспільства в цілому;
- Створення можливостей для активного вибору та побудови наукової кар'єри студентами-інвалідами.

Фонд розвиває можливості працевлаштування інвалідів та створення можливості для активної участі вчених-інвалідів в академічній, політичної та промислового життя суспільства.

Фонд розробляє, організовує та адмініструє освітні програми, що сприяють навчанню інвалідів і зростанню їх наукової кар'єри, є організацією, що консультує American Association for the Advancement of Science (AAAS) та інші наукові, державні, промислові іобразовательние інститути, надаючи їм нагальну інформацію про успішні вчених, інженерах - інвалідів.

Контактна інформація:
Dr. E. C. Keller, Jr.,
West Virginia University, Morgantown WV 26506 - 6057.
http://www.as.wvu.edu/ ~ scidis / organize / fsdinfo.html


The International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the Independent States of the Former Soviet Union

The International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the Independent States of the Former Soviet Union (INTAS) -
незалежна асоціація, сформована Європейським Економічним Співтовариством, члени якої діють з метою збереження та підтримання цінного наукового потенціалу країн - партнерів INTAS через Східно - Західне Наукове співробітництво.
    
INTAS є своєрідним мостом, завдяки якому між різними науковими соообществамі виникають партнерські відносини. Надаючи фінансову підтримку вченим, що здійснюють спільні перспективні науково-дослідні розробки, INTAS прагне до вдосконалення наукових знань для взаємної вигоди NIS і держав-членів INTAS.
INTAS розглядає проекти індивідуальних учених та їх партнерів серед членів INTAS з метою підтримки їх об'єднаних науково-дослідних робіт. Таким чином це дозволяє індивідуальним вченим бути вільними у виборі власних партнерів у дослідженнях, що є гарантом професіоналізму та
серйозності намірів.
    Всі представлені в INTAS пропозиції в рівній мірі піддаються оцінці високласснимі експертами NIS і членів INTAS, які потім повідомляють Асоціацію щодо якостей кожного проекту. Також Асоціація надає підтримку в розробках перспективних і яскравих молодих вчених.
INTAS здійснює релевантні програми, з метою задоволення специфічних потреб і strenths NIS областей і відкрита для спільних проектів з іншими організаціями та промисловістю.

Сайт асоціації - http://www.intas.be/


The International Research and Exchange Board


АЙРЕКС - Міжнародна Рада з Наукових Досліджень та обмінів є провідною некомерційною організацією в Сполучених Штатах Америки, яка розробляє і реалізує програми в галузі вищої освіти та розвитку мережі Інтернет, займається питаннями підтримки незалежних засобів масової інформації і правового громадянського суспільства як у США, так і в Європі, країнах колишнього Радянського Союзу, на Близькому Сході і в Азії.

З дня свого заснування в 1968 році АЙРЕКС грає роль базової організації для навчальних закладів, урядових установ та корпоративного сектору з питань міжнародної політики, підприємництва, розвитку економіки та соціальної сфери. За період свого існування АЙРЕКС надав підтримку більш ніж п'ятнадцяти тисячам студентів, вчених, політичних діячів, підприємців, журналістів та представників інших професій.

Мета та завдання АЙРЕКС:

Метою своєї діяльності АЙРЕКС бачить:

-
Сприяння справі демократії в країнах, які переживають перехідний період;
-
Зміцнення становища навчальних, академічних та неурядових організацій та засобів масової інформації та сприяння їх виходу на міжнародний рівень;
-
Надання підтримки у розробці перспективних наукових досліджень в галузі соціальних та гуманітарних наук;
-
Виявлення лідерів нового покоління та їх підготовки і навчання за програмами, розробленими АЙРЕКС спільно з вищими навчальними закладами, урядовими та громадськими організаціями, різними фондами і корпораціями.

Сайт ради - http://www.irex.ru


The John D. And Catherine T. MacArthur Foundation

Фонд Джона Д. та Кетрін Т. Макартурів (The John D. And Catherine T. MacArthur Foundation) - приватна благодійна організація. Вона була заснована в 1978 році Джоном і Кетрін Макартур. Штаб-квартира Фонду знаходиться в США, в місті Чикаго, штат Іллінойс. Основну діяльність Фонд здійснює на батьківщині, особливо в Чикаго і Флориді.
    На чолі Фонду стоїть Рада директорів, куди входять відомі вчені, адвокати, представники ділових кіл.
Поточною діяльністю Фонду керують президент і вищі посадові особи Фонду, керівники основних програм.
   

Фонд концентрує свої зусилля на підтримці восьми програм:

1) розвиток міської громади (проекти економічного, соціального та культурного характеру, спрямовані головним чином на підвищення якості життя населення Чикаго);
2) розвиток освіти (вдосконалення системи освіти в національному масштабі);
3) програма в галузі охорони здоров'я (охорона психічного здоров'я та боротьба з паразитарними хворобами);
4) надання стипендій Фонду особливо обдарованим творчим особистостям;
5) підтримання миру і розвиток міжнародного співробітництва (соціальні, освітні та дослідницькі проекти, пов'язані з проблемами міжнародної безпеки);
6) зростання народонаселення (дослідження та соціальні програми, пов'язані зі зростанням народонаселення переважно в країнах третього світу);
7) природне середовище і ресурси (проекти, орієнтовані на охорону навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів; мета програми - домогтися ефекту в найбільш уразливих регіонах - в екваторіальній зоні і в тропіках);
8) програма загального характеру (проекти в області засобів масової інформації, а також заслуговують на увагу проекти, які не підпадають під інші пріоритетні напрямки діяльності Фонду або підпадають одночасно під кілька напрямів).
    Політика Фонду передбачає концентрацію сил і засобів на обмеженій кількості пріоритетних програм, до участі в яких запрошуються всі бажаючі або вибрані експертами Фонду особи та організації. Дві фінансуються Фондом програми (охорона здоров'я та творчі стипендії) не розглядають заявок, а надають підтримку виключно з власної ініціативи.

Сайт Фонду -
http://www.macfound.orgThe Royal Society


    Британська Академія (The Royal Society) була основанана Королівським чартером в 1902 році, її повна назва "Британська Академія для Підтримки історичних, філософських і філологічних досліджень". Це - незалежну і само-керуюче товариство вчених, обраних за відмінності і досягнення в області однією або більше академічних дисциплін, у сфері гуманітарних і соціальних наук.
Британська Академія - національна академія гуманітарних і соціальних наук, дублікат до Королівського Товариства, яке існує, щоб вивчати природничі науки. Академія представляє і підтримує національні і міжнародні дослідницькі проекти.
Крім цього Академія надає гранти, які підтримують власні науково-дослідні роботи та розробки інших вчених, видає результати досліджень.
Академія отримує Парламентську дотацію, і управляє власними приватними фондами.

Сайт академії - http://britac3.britac.ак


The Royal Swedish Academy of Sciences

Королевська Шведська Академія Наук - незалежна, неурядова організація, заснована в 1739.
Основна мета Академії - сприяння проведенню та розвитку досліджень у математиці і природознавстві.

У складі Академії сім наукових інститутів, наукові видавництва. Щорічно присуджується Академією кілька міжнародних наукових премій (The Nobel Prizes, The Prize in Economics, The Crafoord Prize, The Rolf Schock Prizes, The Gregory Aminoff Prize).

Програми міжнародного наукового обміну
Академією реалізується програма наукового співробітництва з академіями наук Болгарії, Естонії, Ізраїлю, Японії, Китаю, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Росії, Словаччини, Великобританії, Південної Африки, Чехії, України та Угорщини. SEK10 млн виділяється щорічно на проекти, здійснювані спільно дослідниками з Швеції і країн колишнього СРСР.

Контактна інформація:

The Royal Swedish Academy of Sciences
P.O. Box 50005, SE-104 05 Stockholm, SWEDEN
Phone: 46 8673 95 00, Fax: 46 15
серпня 1956 70
E-mail: rsasЛџЛ™@цпўлУkva.se

 

Volkswagen Stiftung

Фонд Фольксваген (
Volkswagen Stiftung) є приватною благодійної некомерційною організацією. Він був заснований в 1961 році з метою сприяння дослідженням у науці і техніці, а також надання підтримки вищій школі. Фонд має власне фінансування і рішення приймає незалежно від державних чи приватних структур. На чолі Фонду варто громадський казначейський рада. Контроль за діяльністю Фонду здійснюється державними службами з нагляду за фондами. Офіси Фонду перебувають у Ганновері в Федеративній Республіці Німеччині.

Сферою діяльності Фонду є сприяння проведенню науково-технічних досліджень і надання підтримки вищій школі.

Контактна інформація:

Volkswagen Stiftung
Postfach 81 травня 2009
D-30505 Hannover
Germany
Телефон: (0511) 83810;
Факс: (0511) 8381344
Office in Hannover:
Kastanienallee 1935
D-30519 Hannover
Germany
Телефон: (0511) 83 81-0
Факс: (0511) 83 81-344
http://www.volkswagen-stiftung.de/COST (European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research) - європейська співробітництво в галузі наукових досліджень і технологій

COST - це міжурядова структура з координації національних досліджень на європейському рівні. Діяльність у рамках цієї програми спрямована на інтеграцію європейських країн, особливо з країнами Центральної та Східної Європи, в той же час вітається участь на взаємовигідній основі організацій з країн, які не є учасниками COST, таких, як країни СНД.

На сьогоднішній день по лінії COST створена одна з найбільш великих структур для науково-дослідного співробітництва - майже 30 тис. вчених і дослідників з 32 країн - членів COST і більше 50 інститутів, у тому числі 14 російських, з 11 країн - не членів COST залучені в роботу по 200 темам. Тематика дослідних проектів дуже різноманітна:
- Сільське господарство та біотехнологія,
- Телекомунікації,
- Лісове господарство і деревообробна промисловість,
- Медицина та охорона здоров'я,
- Транспорт,
- Хімія,
- Продукти харчування і матеріалознавство,
- Фізика,
- Метеорологія,
- Соціологія,
- Міське господарство,
- Навколишнє середовище,
- Океанологія,
- Інформатика,
- Динаміка рідких середовищ
- Археологія.

Наукові організації, бажаючі запропонувати новий напрямок досліджень за програмою COST, перш за все повинні врегулювати питання фінансової підтримки робіт, що проводяться з партнерами за проектом зі своєї та інших країн. Планування діяльності по лінії COST здійснюється учасниками проекту спільно, проте фінансування ведеться кожною країною окремо.

Контактнаінформація:

COST Secretariat (EC)
Mr Markkus Warras, Head of Sector p.i.
Tel: 32 2 295 9291
Fax: 32 2 299 3960
e-mail: costinfoЛџЛ™@цпўлУcec.eu.int

http://www.belspo.be/cost/