2020-03-03
12:21

 

Консолідований рейтинг ВНЗ України 2017 року

 

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2017 року.

У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні та міжнародні рейтинги вузів України: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Вебометрикс", кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.

Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця вузів за версією "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Вебометрикс".

 

Консолідований рейтинг ВНЗ України

Назва навчального закладу

Місце у загальному рейтингу

ТОП 200 Україна

Вебометрикс

Scopus

Підсумковий бал

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1

2

1

1

4

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

2-3

1

2

6

9

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

2-3

3

4

2

9

Львівський національний університет імені Івана Франка

4

9

5

4

18

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

5

4

7

9

20

Національний університет «Львівська політехніка»

6

5

8

10

23

Сумський державний університет

7

11

3

13

27

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

8

17

6

5

28

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

9

24

12

3

39

Національний університет біоресурсів і природокористування України

10

8

11

25

44

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

11

14

23

8

45

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

12

12

15

22

49

Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

13

13

17

20

50

Національний авіаційний університет

14

19

9

27

55

Харківський національний університет радіоелектроніки

15

22

26

18

66

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

16

42

19

11

72

Донецький національний технічний університет

17

25

25

23

73

Донецький національний університет імені Василя Стуса

18

27

31

17

75

Національний університет харчових технологій

19

20

30

30

80

Ужгородський національний університет

20-21

36

29

16

81