2020-03-03
12:21

Рейтинг вищих навчальних закладів «ТОП-200 Україна» -2017

(згідно даних інформаційного ресурсу "Освіта.ua" )

Науковий заклад

Оцінка якості науково-педаго-
гічного потенціалу Iнп

Оцінка якості навчання IН

Оцінка міжна-
родного визнання IМВ

Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ

1

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського"

37,418142

24,281419

24,4829

86,182459

2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

37,769754

20,839431

23,28319

81,892371

3

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

19,751908

14,676816

15,06279

49,491519

4

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

18,573207

10,14642

16,38257

45,102197

5

Національний університет "Львівська політехніка"

12,008843

15,626166

17,03906

44,674071

6

Національний гірничий університет

21,093455

10,546152

12,75355

44,393153

7

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

28,103072

7,6483286

8,041441

43,792842

8

Національний університет біоресурсів і природокористування України

17,665546

14,957859

10,36397

42,987377

9

Львівський національний університет імені Івана Франка

12,020464

14,703774

16,07945

42,803691

10

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

11,894025

18,473218

11,72613

42,09337

11

Сумський державний університет

13,320145

10,395121

18,28005

41,995313

12

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

13,279081

17,366606

11,34653

41,992215

13

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

14,524216

9,163254

16,81335

40,500819

14

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

15,748106

11,897727

12,1823

39,828137

15

Національна металургійна академія України

15,996271

8,5173348

13,67065

38,184257

16

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

15,105474

11,289669

9,971076

36,366219

17

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

11,089862

7,7530442

16,33042

35,17333

18

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

11,673445

11,614833

11,85866

35,146938

19

Національний авіаційний університет

12,492928

12,757832

9,875604

35,126364

20

Національний університет харчових технологій

16,639845

9,8555001

8,609579

35,104923

21

Національний фармацевтичний університет

15,862625

11,159398

8,075143

35,097167

22

Харківський національний університет радіоелектроніки

13,998094

7,5003567

12,43083

33,929278

23

Вінницький національний технічний університет

16,502596

8,3810433

8,160793

33,044432

24

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

8,1114229

11,003123

13,87004

32,98459

25

Донецький національний технічний університет

10,20566

9,7286763

12,15083

32,08517

26

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

17,092673

6,7225328

8,098894

31,9141

27

Донецький національний університет імені Василя Стуса

9,7369625

9,7299357

12,13886

31,605761

28

Київський національний торговельно-економічний університет

9,2426924

15,530474

6,632241

31,405408

29

Національний лісотехнічний університет України

19,751459

5,2806003

6,026775

31,058834

30

Київський національний університет технологій та дизайну

11,958706

10,551717

8,341715

30,852139