2021-03-05
09:40

Рейтинг вищих навчальних закладів «ТОП-200 Україна» -2019

(за даними інформаційного ресурсу "Освіта.ua" )

#

ЗВО

Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Iнп

Оцінка якості навчання IН

Оцінка міжнародного визнання IМВ

Оцінка інтегрального показника діяльності ЗВО, IЗ

1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

40,95

22,32

14,76

78,03

2

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського"

40,76

21,00

14,88

76,64

3

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

21,06

13,55

12,39

47,00

4

Національний університет "Львівська політехніка"

16,72

16,94

13,33

46,99

5

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

20,07

14,81

8,63

43,51

6

Сумський державний університет

15,71

17,68

10,11

43,50

7

Національний університет біоресурсів і природокористування України

19,75

12,71

5,97

38,43

8

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

20,96

6,40

9,79

37,15

9

Львівський національний університет імені Івана Франка

16,69

13,90

5,67

36,26

10

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

16,63

7,16

11,60

35,39

11

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

24,19

7,30

3,88

35,37

12

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

14,78

11,79

8,06

34,63

13

Національний авіаційний університет

13,63

8,56

8,50

30,69

14

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

16,60

8,07

4,39

29,06

15

Національна металургійна академія України

18,12

6,09

4,39

28,60

16

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

12,64

7,29

8,60

28,53

17

Національний університет харчових технологій

17,28

6,81

4,31

28,40

18

Харківський національний університет радіоелектроніки

14,09

7,53

6,75

28,37

19

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

21,36

4,35

2,00

27,71

20

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

14,04

10,39

3,21

27,64

21

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

16,78

6,23

4,24

27,25

22

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

17,20

5,47

4,44

27,11

23

Національний лісотехнічний університет України

18,32

3,78

4,80

26,90

24

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

12,87

9,22

4,20

26,28

25

Вінницький національний технічний університет

17,15

6,13

2,71

25,99

26

Національний фармацевтичний університет

15,70

4,78

5,15

25,63

27

Одеська національна академія харчових технологій

13,57

6,28

5,69

25,55

28

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

12,65

10,66

1,22

24,53

29

Київський національний торговельно-економічний університет

12,18

8,70

3,45

24,33

30

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

12,41

6,50

5,19

24,10

31

Донецький національний університет імені Василя Стуса

10,27

6,85

6,92

24,04

32

Київський національний університет технологій та дизайну

13,93

5,85

4,05

23,84

33

Харківський національний медичний університет

14,79

4,94

4,00

23,74