2018-03-15
18:51

Рейтинг вищих навчальних закладів «ТОП-200 Україна» -2016

(згідно даних інформаційного ресурсу "Освіта.ua" )

Навчальний заклад

Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу

Оцінка якості навчання

Оцінка міжнародного визнання

Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ

1

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

37,1584719

24,2733571

24,38991

85,8217352

2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

37,69866054

20,8091084

23,19028

81,6980532

3

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

19,72389684

14,6311752

15,05826

49,4133336

4

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

18,19243329

9,44538221

18,11854

45,7563526

5

Національний університет "Львівська політехніка"

10,07411838

15,5719037

20,00258

45,6486064

6

Національний гірничий університет

20,23740583

9,55270568

14,88076

44,6708729

7

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

28,01541416

7,3430677

9,247945

44,606427

8

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

13,03020291

17,3656142

14,1555

44,551315

9

Львівський національний університет імені Івана Франка

10,47689444

14,6627164

18,25808

43,3976934

10

Національний університет біоресурсів і природокористування України

16,31640102

14,8704249

11,00018

42,1870072

11

Дніпропетровський національний університет

15,31305861

11,8009907

14,46929

41,5833429

12

Національна металургійна академія України

15,986009

8,41503252

16,63632

41,0373631

13

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

9,978082275

18,238005

12,54723

40,7633165

14

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

13,40210864

8,67787415

18,37849

40,4584706

15

Сумський державний університет

8,993959401

8,04876948

22,06692

39,109651

16

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

14,89337466

10,4281237

11,04698

36,3684822

17

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

9,106945138

7,66573113

19,11553

35,8882093

18

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

10,13022173

11,0492001

14,66891

35,8483282

19

Національний авіаційний університет

11,61251162

12,6116403

11,37578

35,5999332

20

Національний університет харчових технологій

15,93360858

9,36348881

10,16005

35,4571467

21

Харківський національний університет радіоелектроніки

13,04280596

7,21066664

15,06235

35,3158215

22

Національний фармацевтичний університет

15,16508909

11,047036

8,881338

35,0934636

23

Донецький національний технічний університет

10,01728842

9,71114668

14,67326

34,4016916

24

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

6,905632933

10,1895977

17,1798

34,2750335

25

Вінницький національний технічний університет

16,18773877

6,81980723

10,02252

33,0300669

26

Одеський національний політехнічний університет

7,163804942

7,22190465

18,29702

32,6827343

27

Київський національний університет технологій та дизайну

11,57300698

10,4629563

10,34477

32,3807309

28

Київський національний торговельно-економічний університет

8,114325488

15,4430025

8,503008

32,0603362

29

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

16,10407473

5,4217908

10,37758

31,9034442

30

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

9,040212812

6,79420417

16,02058

31,8549922

31

Одеський національний економічний університет

7,679192314

14,3631492

9,404586

31,4469272

32

Донецький національний університет

7,193571257

9,3306009

14,65776

31,1819365

33

Національний лісотехнічний університет України

19,59650034

4,81830927

6,191394

30,6062032

34

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

10,37655512

8,24217137

11,53117

30,1499006

35

Ужгородський національний університет

10,17535569

8,31105511

11,33482

29,8212327

36

Харківський національний медичний університет

13,09827772

7,2013679

9,079044

29,3786894

37

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

6,327572286

6,90963004

15,90838

29,1455794

38

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

8,461772735

7,54223295

12,82609

28,830096

39

Національний університет "Одеська юридична академія"

7,879115893

9,0147942

11,28004

28,1739516

40

Одеська національна академія харчових технологій

12,42556446

5,99377853

9,623196

28,0425392

41

Тернопільський національний економічний університет

5,126921226

13,5106753

9,221132

27,8587285

42

Одеський національний медичний університет

13,27230432

6,43135523

8,09704

27,8006993

43

Хмельницький національний університет

6,205009518

4,71538314

16,50671

27,4271019

44

Чорноморський державний університет імені Петра Могили.

4,665186907

10,1112035

12,4096

27,1859859

45

Університет банківської справи НБУ

5,678880157

13,8472475

7,15808

26,6842074

46

Київський національний університет будівництва і архітектури

10,53908623

7,59789828

8,295994

26,4329786

47

Запорізький національний технічний університет

7,024009083

7,33749964

12,01148

26,3729928

48

Харківський національний економічний університет

6,737646725

8,41999677

11,0911

26,2487437

49

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

7,229233414

10,4631345

8,208987

25,9013547

50

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

8,719939113

6,6807094

10,42157

25,8222191