2021-03-05
09:40

Рейтинг ВНЗ України за даними SCOPUS

За даними Освіта.ua (інформація актуальна станом на квітень 2020 року).

 

Місце

Заклад освіти

Кількість публікацій

Кількість цитувань

Індекс Гірша
2020

Індекс Гірша
2019

Різниця (2020-2019)

1

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

18844

114254

93

89

4

2

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

10110

61988

73

70

3

3 (+1)

Львівський національний університет ім. Івана Франка

7272

44141

64

60

4

4 (+1)

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

3673

22754

62

60

2

5 (-2)

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

3708

17879

61

61

0

6

НТУУ "Київський политехнический інститут ім. Ігоря Сікорського"

8518

29551

60

54

6

7

Донецький національний медичний університет

1363

8970

48

46

2

8 (+2)

Національний університет "Львівська політехніка"

7573

25429

45

42

3

9 (+3)

Сумський державний університет

2745

17345

45

39

6

10 (-1)

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

4273

16253

45

43

2

11 (-3)

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

3910

15786

45

43

2

12 (-1)

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

1042

8024

45

41

4

13 (+1)

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника

879

8697

42

37

5

14 (-1)

Ужгородський національний університет

2414

12270

40

37

3

15 (+1)

Український державний хіміко-технологічний університет

1379

8126

40

35

5

16 (-1)

Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України

353

8457

39

35

4

17

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

505

5492

37

35

2

18

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

884

5148

36

33

3

19 (+1)

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

590

5416

33

31

2

20 (+1)

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

1538

6688

32

30

2

21 (-2)

Донецький національний університет ім. Василя Стуса

1893

6267

32

31

1

22

Харківський національний університет радіоелектроніки

3333

7926

30

29

1

23

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки

848

6006

30

28

2

24

Харківський національний медичний університет

722

2686

30

27

3

25

Національний університет біоресурсів і природокористування України

1150

4216

28

26

2