2020-03-03
12:21

Рейтинг ВНЗ України за даними SCOPUS

Рейтинг складено Видавничою службою «УРАН» на замовлення Освіта.ua (дані актуальні станом на 5 квітня 2017 року).

№ п/п

Установа

Кількість публікацій

Кількість цитувань

Індекс Гірша (h-індекс)

1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

14802

68483

79

2

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

8382

40675

60

3

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

2547

10122

51

4

Львівський національний університет імені Івана Франка

5823

28547

50

5

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

2780

14029

50

6

НТУУ "Київский політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

5862

13118

43

7

Донецький національний медичний університет ім. Горького

953

6056

40

8

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

3184

10249

37

9

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

2425

8556

36

10

Національний університет "Львівська політехніка"

4278

9025

33

11

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

436

4208

32

12

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

681

3544

32

13

Сумський державний університет

1688

7887

31

14

Український державний хіміко-технологічний університет

712

4236

30

15

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

467

2699

30

16

Ужгородський національний університет

1660

6737

29

17

Донецький національний університет

1708

4129

27

18

Харківський національний університет радіоелектроніки

2143

3527

26

19

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

449

3325

23

20

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

866

2749

23

21

Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України

265

2567

23

22

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

319

2217

23

23

Донецький національний технічний університет

1107

2160

23

24

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

328

1833

23

25

Національний університет біоресурсів і природокористування України

504

1505

19

26

Харківський національний медичний університет

230

1090

19

27

Національний авіаційний університет

1360

1980

17

28

Донбаська державна машинобудівна академія

336

1626

15

29

Одеський національний політехнічний університет

707

1213

15

30

Національний університет харчових технологій

286

977

15

31

Хмельницький національний університет

269

943

15

32

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

329

999

14

33

Національний лісотехнічний університет України

130

978

14

34

Одеський національний медичний університет

448

889

14

35

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

122

579

14

36

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

111

807

13

37

Київський національний університет технологій та дизайну

269

1683

12

38

Національна металургійна академія України

871

800

12

39

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

286

774

12

40

Запорізький національний технічний університет

568

766

12

41

Національний транспортний університет

232

682

12

42

Чернігівський національний технологічний університет

217

583

12

43

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

178

511

12

44

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

130

385

12

45

Криворізький національний університет

194

312

12

46

Запорізький державний медичний університет

210

589

11

47

Буковинський державний медичний університет

562

563

11

48

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

194

422

11

49

Одеський державний екологічний університет

99

364

11

50

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

132

317

11