2021-03-05
09:40

Рейтинг наукових колективів

  За даними: http://nbuviap.gov.ua/

 

Підрозділ

Індекс Гірша

1.

Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

69

2.

Кафедра кореляційної оптики

60

3.

Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи

53

4.

Кафедра комп’ютерних наук

33

5.

Кафедра електроніки і енергетики

32

6.

Кафедра загальної хімії та хімічного матеріалознавства

31

7.

Кафедра обліку і оподаткування

26

8.

Кафедра термоелектрики та медичної фізики

20

9.

Кафедра молекулярної генетики та біотехнології

19

10.

Кафедра теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання

17

11.

Кафедра соціальної роботи та соціального управління

16

12.

Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур

16

13.

Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії

16

14.

Кафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту

16

15.

Кафедра публічного права

15

16.

Кафедра фізики твердого тіла

14

17.

Факультет фінансів, підприємництва та обліку

13

18.

Кафедра загальної фізики

12

19.

Кафедра історії та культури української мови

13

20.

Кафедра фізичної культури та основ здоров’я

12

21.

Кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва

12

22.

Кафедра фінансів і кредиту

11

23.

Кафедра економіко-математичного моделювання

11

24.

Кафедра системного аналізу і страхової та фінансової математики

11

25.

Кафедра філософії та теорії права

11

26.

Кафедра приватного права

11

27.

Кафедра правосуддя

10

28.

Кафедра економіки підприємства та управління персоналом

10

29.

Кафедра агротехнологій та грунтознавства

10

30.

Кафедра географії України та регіоналістики

10

31.

Кафедра біохімії та біотехнології

10

32.

Кафедра культурології, релігієзнавства та теології

10

33.

Кафедра української літератури

9

34.

Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки

9

35.

Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури

9

36.

Кафедра екології та біомоніторингу

8

37.

Кафедра математичного аналізу

8

38.

Кафедра економічної теорії, менеджменту і адміністрування

8

39.

Кафедра гідрометеорології та водних ресурсів

8

40.

Кафедра географії та менеджменту туризму

7

41.

Кафедра обліку, аналізу і аудиту

7

42.

Кафедра економіки та безпеки підприємства

7

43.

Кафедра кримінального права і криміналістики

7

44.

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

7

45.

Кафедра англійської мови

6

46.

Кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку

6

47.

Кафедра фізичного виховання для для гуманітарних факультетів

6

48.

Кафедра математичного моделювання

6

49.

Кафедра Європейського права та порівняльного правознавства

6

50.

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

6

51.

Кафедра фізичного виховання для природничих факультетів

5

52.

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування

5

53.

Кафедра педагогіки та соціальної роботи

5

54.

Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій

5

55.

Кафедра фізичної реабілітації та ерготерапії

4

56.

Кафедра міжнародної економіки

2