2020-03-03
12:21

Рейтинг наукових колективів

  За даними: джерело


п/п

Кафедра, відділ, лабораторія

Установа

h-
індекс

1.

Математичне відділення ФТІНТ ім.Б.І.Вєркіна

Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України (Харків)

82

2.

Кафедра фінансів

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

77

3.

Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

63

4.

Кафедра наноелектроніки

Сумський державний університет

57

5.

Кафедра кореляційної оптики

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

56

6.

Кафедра фізики металів та напівпровідників

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

52

7.

Факультет економіки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

51

8.

Відділ фізико-хімічної біології клітинних мембран

Інститут фізіології імені О.О.Богомольця

49

9.

Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

49

10.

Кафедра фінансів

Київський національний торговельно-економічний університет

48

11.

Кафедра теорії та методики фізичного виховання, лікувальної та оздоровчої фізичної культури

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

46

12.

Кафедра онкології та медичної радіології

Дніпропетровська медична академія МОЗ України

45

13.

Відділ надпровідності

Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

44

14.

Відділ теорії металічного стану

Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

42

15.

Кафедра управління персоналом та економіки праці

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

42

16.

Відділ фізики наноструктур

Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

42

17.

Кафедра органічної хімії

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

39

18.

Відділ мікроконтактної спектроскопії

Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна НАН України (Харків)

39

19.

Відділ обчислювальної фізики

Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

38

20.

Інститут промислових технологій, дизайну і менеджменту

Одеський національний політехнічний університет

37

21.

Кафедра прикладної математики

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

36

22.

Відділ нервово-м’язової фізіології

Інститут фізіології імені О.О.Богомольця

36

23.

Інститут медичної інженерії

Одеський національний політехнічний університет

35

24.

Юридичний факультет

Тернопільський національний економічний університет

35

25.

Факультет спорту

Львівський державний університет фізичної культури

35

26.

Кафедра матеріалознавства

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

34

27.

Кафедра економіки підприємств

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

34

28.

Факультет фізичного виховання

Львівський державний університет фізичної культури

34

29.

Факультет обліку та аудиту

Тернопільський національний економічний університет

33

30.

Відділ технологій відкритого навчального середовища

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

33

31.

Кафедра управління системами безпеки життєдіяльності

Одеський національний політехнічний університет

32

32.

Відділ фізичних основ інженерії поверхні

Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

32

33.

Кафедра фінансового аудиту

Київський національний торговельно-економічний університет

32

34.

Лабораторія молекулярної фармакології рецепторів та іонних каналів

Інститут фізіології імені О.О.Богомольця

32

35.

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

31

36.

Кафедра організації виробництва та управління персоналом

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

31

37.

Лабораторія сенсорної сигналізації

Інститут фізіології імені О.О.Богомольця

30

38.

Відділ слов’янських мов

Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України

29

39.

Відділ фізики міцності і пластичності негомогенних сплавів

Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

29

40.

Кафедра теоретичної та експериментальної фізики

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

29

41.

Відділ інтернаціоналізації вищої освіти

Інститут вищої освіти НАПН України

28

42.

Кафедра фізичної хімії

Український державний хіміко-технологічний університет

28

43.

Кафедра електроніки і енергетики

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

28

44.

Лабораторія біофізики іонних каналів

Інститут фізіології імені О.О.Богомольця

28

45.

Кафедра теорії спорту та фізичної культури

Львівський державний університет фізичної культури

28

46.

Відділ економіки та управління загальною середньою освітою

Інститут педагогіки НАПН України

28

47.

Кафедра комп’ютерних наук

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

28

48.

Кафедра криміналістики

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України

28

49.

Кафедра банківської справи

Тернопільський національний економічний університет

27

50.

Кафедра теорії та методики фізичної культури

Львівський державний університет фізичної культури

27

51.

Кафедра фізики

Житомирський державний університет імені Івана Франка

27

52.

Кафедра біології людини та імунології

Херсонський державний університет

27

53.

Спеціалізована вчена рада К 67.051.02

Херсонський державний університет

27

54.

Кафедра біомеханіки та спортивної метрології

Національний університет фізичного виховання і спорту України

27

55.

Науково-дослідна лабораторія освітології

Київський університет імені Бориса Грінченка

26

56.

Відділ комп’ютерно орієнтованих засобів навчання

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

26

57.

Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

26

58.

Кафедра біотехнології, біофізики та аналітичної хімії

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

26

59.

Кафедра теорії і методики фізичного виховання

Національний університет фізичного виховання і спорту України

26

60.

Кафедра технічної кріофізики

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

25

61.

Відділ цитології

Інститут фізіології імені О.О.Богомольця

25

62.

Кафедра банківської справи та фінансового моніторингу

Університет державної фіскальної служби України

25

63.

Кафедра спортивних ігор

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

25

64.

Кафедра інформаційних технологій проектування в машинобудуванні

Одеський національний політехнічний університет

25

65.

Кафедра педагогіки

Житомирський державний університет імені Івана Франка

25

66.

Кафедра фінансових ринків

Університет державної фіскальної служби України

25

67.

Фізико-математичний факультет

Житомирський державний університет імені Івана Франка

25

68.

Кафедра стратегії підприємств

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

24

69.

Лабораторія молекулярної біофізики

Інститут фізіології імені О.О.Богомольця

24

70.

Кафедра обліку і оподаткування

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

24

71.

Факультет фізики, математики та інформатики

Херсонський державний університет

24

72.

Навчально-науковий інститут цивільного захисту

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України

24

73.

Кафедра ботаніки

Херсонський державний університет

24

74.

Науково-дослідний центр Університету банківської справи

Університет банківської справи Національного банку України

23

75.

Відділ хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

23

76.

Відділ квантової електродинаміки сильних полів

Інститут прикладної фізики НАН України

23

77.

Кафедра економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом

Український державний університет залізничного транспорту

23

78.

Кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

Херсонський державний університет

23

79.

Кафедра математики, фізики та астрономії

Одеський національний морський університет

23

80.

Кафедра неогранічної хімії твердого тіла та нанодисперсних матеріалів

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

22

81.

Кафедра адміністративного менеджменту та проблем ринку

Одеський національний політехнічний університет

22

82.

Кафедра психології та соціальної роботи

Тернопільський національний економічний університет

22

83.

Кафедра управління персоналом і економіка праці

Хмельницький національний університет

22

84.

Факультет аграрної економіки і менеджменту

Тернопільський національний економічний університет

22

85.

Педагогічний інститут

Київський університет імені Бориса Грінченка

21

86.

Відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

21

87.

Відділ фізіології кровообігу

Інститут фізіології імені О.О.Богомольця

21

88.

Кафедра математики та інформатики

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

21

89.

Відділ фізіології рухів

Інститут фізіології імені О.О.Богомольця

21

90.

Кафедра інформаційних систем в економіці

Одеський національний економічний університет

21

91.

Відділ з вивчення гіпоксичних станів

Інститут фізіології імені О.О.Богомольця

21

92.

Кафедра менеджменту та оподаткування

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

21

93.

Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

21

94.

Відділ загальної та молекулярної патофізіології

Інститут фізіології імені О.О.Богомольця

21

95.

Кафедра бізнес-адміністрування та корпоративної безпеки

Міжнародний гуманітарний університет (Одеса)

21

96.

Відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

21

97.

Відділ клінічної патофізіології

Інститут фізіології імені О.О.Богомольця

21

98.

Науково-дослідний інститут

Львівський державний університет фізичної культури

21

99.

Факультет фізичної реабілітації

Львівський державний університет фізичної культури

21

100.

Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України

21