2020-03-03
12:21

 

 

Інститути/факультети

Наукова

Учбова

Виховна

Загальна

1.

Інститут біології, хімії та біоресурсів

 

 

 

 

 

Екології та біомоніторингу

928,3

593,4

1002,5

2524,2

 

Агротехнологій та грунтознавства

209,1

205

110

524,1

 

 Біохімії та біотехнології

1386,6

490,2

1232,5

3109,3

 

 Ботаніки, лісового і садово-паркового господарства

1128,3

821,7

382,5

2332,5

 

Загальної хімії та хімічного матеріалознавства

2851

240

352,5

3444

 

Землевпорядкування та кадастру

271

491,6

430

1192,6

 

Молекулярної генетики та біотехнології

1082,5

487,6

835

2406,1

 

Хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції

1280

598

475

2353

2.

Географічний факультет

 

 

 

 

 

Географії та менеджменту туризму

443,4

755

260

1458,4

 

Географії України та регіоналістики

459,5

601

40

1100,5

 

Геодезії, картографії та управління територіями

107,4

350,2

100

557,6

 

Гідрометеорології та водних ресурсів

215

747,6

17,5

980,1

 

Економічної географії та екологічного менеджменту

614,1

502,4

160

1276,5

 

 Соціальної географії та рекреаційного природокоористування

189,6

350

177,5

717,1

 

 Фізичної географії, геоморфології та палеогеографії

547,4

829

85

1461,4

3.

Економічний факультет

 

 

 

 

 

Економіки підприємства та управління персоналом

1487,2

1795,6

230

3512,8

 

 Економіко-математичного моделювання

1788

888,6

90

2766,6

 

Економічної теорії, менеджменту і адміністрування

1358

1137,5

312,5

2808

 

Маркетингу, інновацій та регіонального розвитку

992,7

584,2

395

1972

 

Міжнародної економіки

295

625,4

255

1175,4

 

Обліку, аналізу і аудиту

363,4

450

17,5

830,9

 

Фінансів і кредиту

1149

935

425

2509

4.

Факультет іноземних мов

 

 

 

 

 

Англійської мови

652,2

653,8

115

1421

 

Германського, загального і порівняльного мовознавства

945,9

538,4

262,5

1746,8

 

Іноземних мов для гуманітарних факультетів

877,2

574

140

1591,2

 

Іноземних мов для природничих факультетів

176,4

91.3

657,5

925,2

 

Комунікативної лінгвістики та перекладу

236,3

520

30

786,3

 

Романської філології та перекладу

736

513

72

1321

5.

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

 

 

 

 

 

Історії нового та новітнього часу

740,6

28

0

768,6

 

Історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства

269

15

82,5

366,5

 

Історії України

1146,8

658,6

270

1832,4

 

Міжнародних відносин

777,6

591,8

297,5

1667

 

Міжнародної інформації

234

480

52,5

766,5

 

Політології та державного управління

1700,8

845,2

337,5

2883,5

 

Сучасних іноземних мов та перекладу

445,6

702,8

297,5

1445,9

6.

Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук

 

 

 

 

 

Електроніки і енергетики

4939,5

1284,7

80

6304,2

 

Комп'ютерних наук

2719,2

628,3

180

3527,5

 

Комп'ютерних систем та мереж

 

 

 

 

 

Кореляційної оптики

4328,9

386,3

240

4955,2

 

Оптики і видавничо-поліграфічної справи

4049,5

196,5

350

4596

 

Програмного забезпечення комп'ютерних систем

363,1

538

0

901,1

 

Математичних проблем управління і кібернетики

587,8

94

369,5

1051,3

 

Професійної та технологічної освіти і загальної фізики

1992,9

946,2

175

3114,1

 

Радіотехніки та інформаційної безпеки

1745,6

1267

142,5

3155,1

 

Теоретичної фізики та комп'ютерного моделювання

1246,3

330

82,5

1658,8

 

Термоелектрики та медичної фізики

1369,1

105

0

1474,1

 

Фізики напівпровідників і наноструктур

832,3

299,4

0

1131,7

 

Інформаційних технологій та комп'ютерної фізики

1147,6

561

15

1723,6

7.

Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва

 

 

 

 

 

Архітектури

220

142,5

1290

1652,5

 

Будівництва

1363,8

142,5

185

1691,3

 

Декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

 

 

 

 

8.

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

 

 

 

 

 

Музики

275

838,2

560

1673,2

 

Педагогіки та методики початкової освіти

2180,2

1162,7

540

3882,9

 

Педагогіки та психології дошкільної освіти

497,6

375

40

912,6

 

Педагогіки та соціальної роботи

762,9

1382,6

380

2525,5

 

Практичної психології

167

826,6

0

993,6

 

Психології

457,4

675,6

100

1233

9.

Факультет математики та інформатики

 

 

 

 

 

Математичного аналізу

1439,8

450

245

2134,8

 

Математичного моделювання

714,3

876,5

417,5

1978,3

 

Прикладної математики та інформаційних технологій

393,4

483,2

325

1201,6

 

Алгебри та інформатики

1194,6

1677

85

2956,6

 

Диференціальних рівнянь

560,5

690,6

130,5

1381,6

10.

Факультет фізичної культури та здоров'я людини

 

 

 

 

 

Безпеки життєдіяльності

742,3

133,2

0

875,5

 

Теорії та методики фізичного виховання і спорту

1418,6

964,8

6222,5

8805,9

 

Фізичного виховання

230

19

1170

1419

 

Фізичної культури та основ здоров'я

1245,3

875,7

4222,6

6343,6

 

Фізичної реабілітації та ерготерапії

255,7

460,4

267,5

983,6

11.

Факультет фінансів, підприємництва та обліку

 

 

 

 

 

Управління проектами та безпеки підприємства

348,7

354,8

87,5

791

 

Обліку і оподаткування

532,9

902,5

65

1500,4

 

Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

693,9

592,5

142,5

1428,9

 

Публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва

2272,3

742,5

317,5

3332,3

12.

Філологічний факультет

 

 

 

 

 

Журналістики

292

437

40

769

 

Зарубіжної літератури, теорії літератури та слов'янської філології

828,8

926

50

1804,8

 

Історії та культури української мови

882,5

399,6

262,5

1544,6

 

Румунської та класичної філології

203

494,2

60

757,2

 

Сучасної української мови

1160

447,3

1111,2

2718,5

 

Української літератури

1491,6

450

980

2921,6

13.

Філософсько-теологічний факультет

 

 

 

 

 

Культурології, релігієзнавства та теології

1045,5

979,8

883

2908,3

 

Соціології та місцевого самоврядування

332

798

125

1255

 

Філософії

609,6

150,1

202,5

962,2

14.

Юридичний факультет

 

 

 

 

 

 Європейського права та порівняльного правознавства

489,7

330

0

819,7

 

Кримінального права і криміналістики

306

72

424

802

 

Процесуального права

720

85

162,5

967,5

 

Приватного права

283,8

72

0

355,8

 

Публічного права

3855

367,6

295

4517,6

 

Людських прав

310

375

87,5

772,5

 

Юридичної психології

297,7

30

0

327,7